ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Jumbo: Αύξηση πωλήσεων και κερδών

H δραστηριότητα του ομίλου εκτός Ελλάδος αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα

Jumbo: Αύξηση πωλήσεων και κερδών

Με αυξημένες πωλήσεις σε σύγκριση με το 2020 και καθαρά κέρδη υψηλότερα ακόμη και σε σύγκριση με το 2019 έκλεισε το α΄ εξάμηνο του 2021 για την Jumbo. Πάντως, η διοίκηση του ομίλου εμφανίζεται προβληματισμένη για το γεγονός ότι το μεταφορικό κόστος και το κόστος των πρώτων υλών εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα και προχωράει σε περαιτέρω αναστολή του επενδυτικού προγράμματος. Εκτιμά δε ότι το 2022 και ειδικά τους πρώτους μήνες της επόμενης χρονιάς η κατάσταση μπορεί να χειροτερεύσει σε ό,τι αφορά τις παραπάνω παραμέτρους κόστους.

Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα ανακοίνωσε χθες η εισηγμένη, οι πωλήσεις σε ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκαν κατά το α΄ εξάμηνο του 2021 σε 313,78 εκατ. ευρώ έναντι 278,82 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020, σημειώνοντας αύξηση 12,54%. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στη Ρουμανία (35%), ακολουθεί η Βουλγαρία με ενίσχυση του τζίρου κατά 18%, η Κύπρος με αύξηση πωλήσεων κατά 17%, ενώ στην Ελλάδα ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση μόλις κατά 4%. Οπως προκύπτει από την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του ομίλου, η δραστηριότητα στην Ελλάδα συνεισέφερε το α΄ εξάμηνο του 2021 το 55,86% του κύκλου εργασιών του ομίλου και το 49,81% των συνολικών κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA). Τα αντίστοιχα ποσοστά το α΄ εξάμηνο του 2020 ήταν 60,54% και 56,43%, κάτι που δείχνει ότι η δραστηριότητα της Jumbo εκτός Ελλάδος αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα για τον όμιλο.

Η μεικτή κερδοφορία της Jumbo κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε 166,52 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 14,88% και το περιθώριο των μεικτών κερδών διαμορφώθηκε σε 53,07%, ενώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα ήταν 51,99% λόγω διαχείρισης των αποθεμάτων. Κατά την ίδια περίοδο η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους συνέβαλε σημαντικά ώστε τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους να διαμορφωθούν σε 67,18 εκατ. ευρώ έναντι των 49,81 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, αυξημένα κατά 34,88%. Υπενθυμίζεται ότι τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 ήταν 64,13 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα δηλαδή από φέτος. Τα χρηματικά διαθέσιμα και λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 755,45 εκατ. ευρώ από 665,15 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 λόγω και της μείωσης των αγορών κατά 18% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Το υψηλό μεταφορικό κόστος από την Κίνα, καθώς και η άνοδος του κόστους πρώτων υλών, που επίσης παρατηρείται στην Κίνα, οδηγεί την Jumbo σε περαιτέρω αλλαγή της επενδυτικής της στρατηγικής. Υπενθυμίζεται ότι το 70% των προϊόντων που διαθέτει ο όμιλος έχουν προέλευση την Κίνα. Ετσι, λοιπόν, αν και η Jumbo έχει αγοράσει οικόπεδα στο Ιάσιο και το Σιμπίου στη Ρουμανία με στόχο την κατασκευή καταστημάτων 14.000 τ.μ. το καθένα, το επόμενο διάστημα θα περιοριστεί στο άνοιγμα μόνο του νέου καταστήματός της στην Κραϊόβα της Ρουμανίας, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του 2021. Επίσης, αναβάλλει και την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού της καταστήματος στη Ρουμανία, ενώ τον Ιούνιο είχε ανακοινωθεί και η μετάθεση για το 2022 του ανοίγματος ενός ακόμη καταστήματος στην Ελλάδα.

Αυτό, πάντως, που προχωράει ο όμιλος είναι οι πράσινες επενδύσεις. Το 2021 ξεκίνησε το τριετές πρόγραμμα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ιδιοκατανάλωσης σε 25 κτιριακές εγκαταστάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, με εγκατεστημένη ισχύ που θα ξεπεράσει τα 8,4MWp. Η συνολική παραγωγή των συστημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο αναμένεται να ξεπεράσει τις 12.593,3 MWh ετησίως.