ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ανακοίνωσε η Alpha Bank

Το ανώτατο όριο αποζημίωσης για άμεση αποχώρηση ανέρχεται σε 150.000 ευρώ

Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ανακοίνωσε η Alpha Bank

Στη μείωση του προσωπικού της κάτω από τα 6.000 άτομα από 6.622 που ήταν ο αριθμός των υπαλλήλων στα τέλη Ιουνίου, στοχεύει το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που ανακοίνωσε χθες η Alpha Bank. Στόχος του προγράμματος που ενεργοποιείται από την προσεχή Δευτέρα και θα διαρκέσει έως και την 1η Οκτωβρίου είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, «η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής δομής της τράπεζας, η επιτάχυνση του μετασχηματισμού και η καλύτερη ανταπόκρισή της στη νέα δυναμική που διαμορφώνει στο πεδίο των συναλλαγών και της τεχνολογίας η μετά COVID εποχή». 

Η μείωση των λειτουργικών εξόδων αποτελεί βασικό πυλώνα του project Tomorrow και η τράπεζα έχει πάρει πρόβλεψη 97 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του κόστους του προγράμματος εθελουσίας εξόδου ήδη από το α΄ τρίμηνο του 2021. Το έκτακτο έξοδο για το πρόγραμμα έχει οδηγήσει σε άνοδο του λειτουργικού κόστους κατά 33,2% στο τέλος του α΄ εξαμήνου στα 692,4 εκατ. ευρώ. Εχει προηγηθεί το 2020 η μείωση του προσωπικού κατά 800 άτομα –από 7.321 ένα χρόνο πριν– μέσω της μεταφοράς υπαλλήλων στην εταιρεία διαχείρισης Cepal, ενώ ο αριθμός των καταστημάτων της τράπεζας περιορίστηκε στο τέλος του α΄ εξαμήνου στα 318 καταστήματα από 361 το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, στο προσωπικό των κεντρικών υπηρεσιών της τράπεζας, και ειδικά στις εργασίες back office, και δευτερευόντως στο δίκτυο των καταστημάτων. Στο προσωπικό που θα επιλέξει να κάνει χρήση της δυνατότητας αποχώρησης, προσφέρονται δύο βασικές επιλογές. Η άμεση αποχώρηση ή η 3ετής άδεια μετ’ αποδοχών (sabbatical), κατά τη διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος δεν έχει υποχρέωση παροχής εργασίας προς την τράπεζα.

Το ανώτατο όριο αποζημίωσης για την άμεση αποχώρηση τοποθετείται στις 150.000 ευρώ, ενώ προσαυξάνεται για τους εργαζομένους άνω των 56 ετών που απασχολούνται σε συγκεκριμένες κεντρικές διευθύνσεις και κατέχουν ανώτερες διοικητικές θέσεις. Δεδομένης της μικρότερης χρονικής απόστασης έως τη συνταξιοδότηση για αυτή την κατηγορία εργαζομένων, η αποζημίωση είναι ιδιαιτέρως ελκυστική και αντιστοιχεί, κατά μέσον όρο, σε περίπου 60 καθαρούς μισθούς. Επιπλέον, προβλέπεται πρόσθετη πριμοδότηση (5%) για όσους δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα κατά την πρώτη εβδομάδα υλοποίησής του. Για όσους επιλέξουν την 3ετή άδεια προβλέπεται η καταβολή του 50% των αποδοχών τους και με ανώτατο όριο τις 3.000 ευρώ και παράλληλη καταβολή του 45% έως του 80% των αποδοχών αποχώρησης –ανάλογα με τον χρόνο οριστικής απομάκρυνσής τους από την εργασία–, δηλαδή από 12 έως 36 μήνες με ανώτατο όριο αποζημίωσης τις 200.000 ευρώ.

To προσωπικό που θα αποχωρήσει διατηρεί το σύνολο των ευνοϊκών ρυθμίσεων και όρων σε δάνεια και κάρτες, μέχρι την ημερομηνία εξόφλησής τους, υπό την προϋπόθεση πως εξυπηρετούνται κανονικά. Λαμβάνει, επίσης, το σύνολο του ατομικού αποταμιευτικού προγράμματος (εισφορές εργαζομένου και τράπεζας, περιλαμβανομένων αποδόσεων), ενώ διατηρεί την πρόσθετη νοσοκομειακή κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια του sabbatical ή για δύο έτη μετά την αποχώρηση, εφόσον επιλέξει την άμεση αποχώρηση. 

Οπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα, το νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου δεν επικεντρώνεται στην επίτευξη ποσοτικών στόχων. Επιδίωξη είναι η διαμόρφωση της αναγκαίας δυναμικής που θα επιτρέψει στην τράπεζα να βελτιώσει περαιτέρω την κινητικότητα στις κεντρικές της υπηρεσίες, να αναδείξει και να επιβραβεύσει ταλαντούχα στελέχη νεότερης γενιάς και, τελικά, να ανταποκριθεί με ευελιξία και ταχύτητα στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της.