ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εννέα αρχικά ενδιαφερόμενοι για το λιμάνι Ηρακλείου

Για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής, κατ’ ελάχιστον 67%, του Οργανισμού

Εννέα αρχικά ενδιαφερόμενοι για το λιμάνι Ηρακλείου

Εννέα επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής (κατ’ ελάχιστον 67%) στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου» την Παρασκευή στον σχετικό διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ. Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν η Attica Group σε κοινοπραξία με την Ακτωρ, ο όμιλος Γκριμάλντι (Μινωικές), κοινοπραξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την ΑΒΙΑΡΕΠΣ, ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, μια ιδιωτική κυπριακή εταιρεία αδιευκρίνιστης επί του παρόντος ιδιοκτησίας, η OLETE, κοινοπραξία των ομίλων Καράτζη και Κυριακίδη (FHL Μάρμαρα), κοινοπραξία της ιαπωνικής Mitsui με την εισηγμένη στο Λονδίνο, τουρκικών συμφερόντων Global Ports Holding, κοινοπραξία εταιρειών συνδεόμενων με τον Ιωσήφ (του Ιωάννη) Βαρδινογιάννη και τον όμιλο Ηλιόπουλου και η κατασκευαστική ΤΕΚΑΛ.

Οι σύμβουλοι του διαγωνισμού, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού (φάση δεσμευτικών προσφορών). Το ΤΑΙΠΕΔ έχει ως συμβούλους την Deloitte Business Solutions Α.Ε. και Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ως από κοινού χρηματοοικονομικούς συμβούλους, τις εταιρείες Your Legal Partners, Δρακόπουλος και Βασαλάκης Δικηγορική Εταιρεία και Αλεξίου – Κοσμόπουλος Εταιρεία Δικηγόρων ως από κοινού νομικούς συμβούλους, την εταιρεία Doxiadis Associates ως τεχνικό σύμβουλο και την εταιρεία Port Consultants Rotterdam BV ως εμπορικό σύμβουλο.

Η εταιρεία «Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.» (ΟΛΗ) έχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος Ηρακλείου μέχρι τον Ιανουάριο του 2063. Εχει επίσης διαχειριστικές αρμοδιότητες του παλαιού ενετικού λιμένα, ο οποίος ωστόσο έχει εξαιρεθεί από την παραχώρηση. Ο κύκλος εργασιών της ΟΛΗ  κατά την τελευταία  χρήση πριν από την πανδημία, δηλαδή του 2019, ανήλθε σε 6.571.242 ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) διαμορφώθηκαν σε 1.473.781 ευρώ (έναντι 2.609.219 ευρώ το 2018). Το καθαρό αποτέλεσμα, δηλαδή μετά από φόρους, ήταν κέρδη 1.657.635 ευρώ (έναντι 2.590.417 το 2018) και τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 14,07 εκατ. Μέρος αυτών ωστόσο εκτιμάται πως έχει αναλωθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας που περιόρισε σημαντικά τα έσοδα από κρουαζιέρα και επιβατική κίνηση. Επιπλέον, το 2019 το σύνολο των υποχρεώσεων της ΟΛΗ ήταν της τάξης των 15 εκατ.