ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανεβάζει ταχύτητα η εγχώρια βιομηχανία

Ανεβάζει ταχύτητα η εγχώρια βιομηχανία

Υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης συνεχίζει να καταγράφει η εγχώρια βιομηχανία, απόρροια της επανεκκίνησης της οικονομίας εντός και εκτός συνόρων, αλλά και των αυξημένων τιμών εκροών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία ενισχύθηκε τον Ιούλιο του 2021 κατά 25,2% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2020, ενώ σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2021 σημείωσε αύξηση 1,9%.

Μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις της βιομηχανίας εκτός συνόρων, με τον δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς να ενισχύεται σε ετήσια βάση κατά 36,7%, ενώ ο δείκτης κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς ενισχύθηκε κατά 18,8%. Η μεταποίηση ήταν αυτή στην οποία οφείλεται η ανοδική πορεία με τον σχετικό δείκτη να αυξάνεται κατά 25,9%, ενώ αντιθέτως καταγράφηκε μείωση 21,4% στον δείκτη κύκλου εργασιών στα ορυχεία-λατομεία.

Υπερδιπλάσια αύξηση τζίρου κατέγραψε η βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (105,5%), ενώ πολύ υψηλές επιδόσεις σημειώθηκαν ακόμη στους ακόλουθους κλάδους της μεταποίησης: παραγωγή οπτάνθρακα και πετρελαιοειδών (63,1%), παραγωγή βασικών μετάλλων (39,9%), κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (37,6%), παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων (29,5%), κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (25,5%), κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (22,5%), κατασκευή ειδών ένδυσης (22,3%), ποτοποιία (21,6%), κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (21,1%). Αύξηση επίσης καταγράφει και ο κλάδος των τροφίμων, κατά 8,5%.

Ειδικά στην εξωτερική αγορά η βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών εμφανίζει πενταπλάσια αύξηση του τζίρου (461%), ενώ πολύ υψηλές επιδόσεις καταγράφουν και άλλοι κλάδοι, όπως πετρελαιοειδή (71,7%), κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (55%), παραγωγή βασικών μετάλλων ( 42,3%), παραγωγή προϊόντων καπνού (37%), βιομηχανία τροφίμων (10,5%).