ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας: Ζημίες 2,1 δισ. ευρώ εμφάνισε το 2020

Το σύνολο των συσσωρευμένων ζημιών από τις ανακεφαλαιο-ποιήσεις των τραπεζών φτάνει τα 37,7 δισ.

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας: Ζημίες 2,1 δισ. ευρώ εμφάνισε το 2020

Ζημίες περίπου 2,1 δισ. ευρώ παρουσίασε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) κατά την οικονομική χρήση του 2020 έναντι κερδών 1,4 δισ. ευρώ το 2019, ανεβάζοντας το σύνολο των συσσωρευμένων ζημιών που έχει υποστεί το Ταμείο από τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών στα 37,7 δισ. 

Αυτό προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου που δημοσιεύθηκαν χθες και με βάση τις οποίες μέρος της ζημίας ύψους 1,3 δισ. είναι αποτέλεσμα της μετατροπής των Cocos ύψους 2 δισ. της Τράπεζας Πειραιώς σε μετοχές στις αρχές Ιανουαρίου 2021. Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς αποφάσισε στα τέλη του 2020 έπειτα από υπόδειξη του SSM να μην καταβάλει στο Δημόσιο το κουπόνι των Cocos, απόφαση που οδήγησε στη μετατροπή τους σε μετοχές και την απομείωση της αξίας της συμμετοχής του ΤΧΣ στην τράπεζα. Οπως σημειώνεται στις οικονομικές καταστάσεις «με βάση την τιμή της μετοχής της τράπεζας την 4η Ιανουαρίου 2021 (1,241 ευρώ) η αξία των μετοχών μετατροπής ανήλθε σε 490 εκατ. και άρα η συνολική σωρευτική ζημία από τη μετατροπή ανήλθε σε 1,5 δισ.». Η μετατροπή των Cocos είχε οδηγήσει στην αύξηση της συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας από το 26,42% στο 61,34%, αλλά μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που υλοποίησε η τράπεζα και στην οποία το ΤΧΣ συμμετείχε, το ποσοστό του περιορίστηκε στο 27%. Στο πλαίσιο της αύξησης, το ΤΧΣ απέκτησε 306.703.672 μετοχές της Πειραιώς σε τιμή 1,15 ευρώ ανά μετοχή, ενώ 41.964.132 μετοχές στην τιμή 1 ευρώ ανά μετοχή απέκτησε κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank, στην οποία πλέον το  ποσοστό του μειώθηκε στο 9%. Αυξημένη υπήρξε το 2020 η απομείωση που κατέγραψε το ΤΧΣ από τη συμμετοχή του στις συστημικές τράπεζες, λόγω της υποχώρησης των τιμών στο Χ.Α., ανεβάζοντας τη συνολική ζημία από την απομείωση των συμμετοχών στα 2 δισ. 

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας: Ζημίες 2,1 δισ. ευρώ εμφάνισε το 2020-1

Την ίδια στιγμή, ανοδικά διαμορφώθηκαν το 2020 οι δαπάνες προσωπικού, που ανήλθαν στα 3,8 εκατ. έναντι 3,5 εκατ. το 2019, αλλά και τα διοικητικά έξοδα που αυξήθηκαν στα 7,4 εκατ. από 5 εκατ. το 2019. Να σημειωθεί ότι στα τέλη του 2020 το ΤΧΣ απασχολούσε 39 άτομα έναντι 36 το 2019, ενώ, όπως φαίνεται από τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων, η άνοδος των διοικητικών εξόδων προκύπτει από τον διπλασιασμό σχεδόν των αμοιβών δικηγόρων (1,4 εκατ. από 722 χιλ. ευρώ το 2019) και την αύξηση στα 3,9 εκατ. από 2,6 εκατ. των αμοιβών για συμβούλους. Σημειώνεται ότι το αυξημένο κόστος λειτουργίας του Ταμείου αποτελεί σημείο κριτικής, και από την κριτική αυτή δεν έχει εξαιρεθεί η διοίκησή του, που σύμφωνα με τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων προβλέπει αμοιβή 271 χιλ. ευρώ στον διευθύνοντα σύμβουλο. Τη θέση αυτή κατείχε έως τις αρχές του 2021 ο Martin Gurda, που αποχώρησε μετά τη διαφωνία του με τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Ζαββό. Θέση διευθύνοντος συμβούλου κατέχει πλέον ο Ηλίας Ξηρουχάκης.

Σε ό,τι αφορά τη ζημία που έχει υποστεί το Ταμείο από τις 12 τράπεζες που μπήκαν σε εκκαθάριση κατά την προηγούμενη κρίση (ΑΤΕbank, FBB, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Probank, Proton, T- Bank και τις συνεταιριστικές Αχαϊκή, Δωδεκανήσου, Ευβοίας, Λαμίας, Λέσβου-Λήμνου και Δ. Μακεδονίας), ο απολογισμός του 2020 επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις για τη χαμηλή ανακτησιμότητα των πιθανών εισπράξεων, καθώς το συνολικό ποσό του χρηματοδοτικού κενού που κατέβαλε το Ταμείο διαμορφώνεται σε 13,5 δισ. Από αυτά ανακτήθηκαν 813 εκατ. και άλλα 11,3 δισ. έχουν αξιολογηθεί ως μη ανακτήσιμα.