ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση 10 εκατ. για τις επιχειρήσεις λιγνιτικών περιοχών

Για υφιστάμενες εταιρείες στις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας, καθώς και στον Δήμο Μεγαλόπολης

Ενίσχυση 10 εκατ. για τις επιχειρήσεις λιγνιτικών περιοχών

Με το ποσό των 10 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν υφιστάμενες επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας, καθώς και στον Δήμο Μεγαλόπολης, η δραστηριότητα των οποίων συνδέεται άμεσα με τη ΔΕΗ ή έμμεσα με υπεργολάβους που έχουν συνάψει συμβάσεις με τη ΔΕΗ. Η χρηματοδότηση τελεί στο πλαίσιο της νέας δράσης «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Πράσινου Ταμείου και τη σχετική απόφαση υπέγραψε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας. 

Το νέο πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών για το 2018 συνολικού ποσού 31.391.473,90 ευρώ, που έχει δεσμευτεί για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης. Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα παραγόμενα προϊόντα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις εκτελούμενες εργασίες τους, με στόχο τη σταδιακή απεξάρτησή τους από τη ΔΕΗ και συνολικά από τις λιγνιτικές δραστηριότητες σε βάθος πενταετίας. 

Η επιχορήγηση κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000 έως 200.000 ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα ανέρχονται σε 80% δημόσια επιχορήγηση και 20% ιδιωτική συμμετοχή. Σημειώνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων θα είναι άμεση και απλοποιημένη.

Η δράση έχει πιλοτικό χαρακτήρα και υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) για την αναγέννηση των τοπικών οικονομιών των περιοχών μετάβασης, την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης. Εντάσσεται στον άξονα «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος και προσέλκυση/υποδοχή επενδύσεων» του Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2023, το οποίο σχεδιάστηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή ΣΔΑΜ και λειτουργεί ως προγεφύρωμα για την επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

«Με το νέο αυτό πρόγραμμα στηρίζουμε στοχευμένα τις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις των λιγνιτικών περιοχών προκειμένου να στραφούν σε δραστηριότητες πιο φιλικές στο περιβάλλον, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσα από τη χρήση εργαλείων πράσινης και αειφόρου ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση του εμβληματικού εγχειρήματος της απολιγνιτοποίησης, το οποίο με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προχωράμε πρώτοι στην Ευρώπη», δήλωσε ο υπουργός Κώστας Σκρέκας. Στις προσπάθειες που έγιναν από τον Σεπτέμβριο του 2019 και μέχρι σήμερα για την ενεργοποίηση του Πράσινου Ταμείου στο εθνικό στοίχημα της απολιγνιτοποίησης αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Ταμείου, Στάθης Σταθόπουλος.