ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξήθηκε κατά 111% ο κύκλος εργασιών της Epsilon Net

Tα κέρδη ενισχύθηκαν σε ποσοστό 330%, στα 4,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο

Αυξήθηκε κατά 111% ο κύκλος εργασιών της Epsilon Net

Αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 111%, που ανήλθε σε 17,8 εκατ. ευρώ, εμφάνισε o όμιλος Πληροφορικής Epsilon Net κατά το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς. Κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, σημαντική ενίσχυση κατά 190,5%, στα 4,13 εκατ. ευρώ, κατέγραψαν και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (Ebitda), ενώ ενισχύθηκαν σε ποσοστό 330%, στα 4,3 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων. Η σημαντική ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων αποδίδεται στους υψηλούς ρυθμούς οργανικής ανάπτυξης, όπως και στη συνεισφορά των εξαγορών εταιρειών των τελευταίων 12 μηνών. Σε αυτές ανήκουν η Data Communication, της οποίας το σύνολο των μετοχών απέκτησε τον περασμένο Μάιο η εισηγμένη, αλλά και η Technolife, που ενοποιείται μόνο για περίοδο περίπου ενός μηνός, επειδή η εξαγορά της ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο. Οσον αφορά την επίδραση στα μεγέθη της εισηγμένης από την ενοποίηση της Singular Logic, ενοποιούνται τα αποτελέσματα της νεοϊδρυθείσας Epsilon Singular Logic, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνεται σημαντικό τμήμα των εσόδων της δραστηριότητας των έργων ιδιοπαραγόμενου λογισμικού στον ιδιωτικό τομέα. Κι αυτό επειδή η διαδικασία της διάσπασης και εισφοράς του αντίστοιχου κλάδου από τη Singular Logic στην Epsilon Singular Logic ολοκληρώθηκε στα μέσα Ιουλίου.

«Το 2021 αποτελεί για τον όμιλό μας μια δημιουργική χρονιά με έντονους αναπτυξιακούς ρυθμούς. Ολοκληρώσαμε με εξαιρετικό τρόπο τη λειτουργική ενσωμάτωση όλων των δραστηριοτήτων, του προσωπικού και των στελεχών που προήλθαν από τις νέες θυγατρικές, οι οποίες εντάχθηκαν στο δυναμικό μας τους τελευταίους 10 μήνες. Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου μάς επιβραβεύουν, δίνοντάς μας παράλληλα τη δύναμη και ευθύνη –ως ο μεγαλύτερος όμιλος λογισμικού για επιχειρήσεις στην Ελλάδα– να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία», σημείωσε χθες κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου ο διευθύνων σύμβουλος της Epsilon Net, Γιάννης Μίχος.

Τα ίδια κεφάλαια της Epsilon Net διαμορφώθηκαν σε 29,3 εκατ. ευρώ, από 15,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 93%, με την εισηγμένη να έχει διανείμει μέρισμα 629.800 ευρώ ή 0,047 ανά μετοχή. Ο όμιλος εμφανίζει βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δανεισμό 5,6 εκατ. ευρώ και περίπου 10 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ ο καθαρός δανεισμός είναι αρνητικός. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εισηγμένης ανέρχονται σε 18,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 5,1 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία εμφανίζεται καλά τοποθετημένη στην αγορά της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA της ΑΑΔΕ, ενώ ο συνολικός αριθμός των ενεργών εγκαταστάσεών της (λογισμικών), από 30.000 στις αρχές του 2020 έχει αυξηθεί σε 80.000.