ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανάπτυξη έργων και ΑΜΚ για τη Μηχανική

Η διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου αναμένεται να σηματοδοτήσει και την είσοδο νέου στρατηγικού επενδυτή

Ανάπτυξη έργων και ΑΜΚ για τη Μηχανική

Με σημείο αναφοράς την εξασφάλιση ρευστότητας 30 εκατ. ευρώ από τη δρομολογούμενη ισόποση αύξηση κεφαλαίου, σχεδιάζεται η επόμενη μέρα για τη Μηχανική Α.Ε. Παράλληλα, η διαδικασία της αύξησης αναμένεται να σηματοδοτήσει και την είσοδο νέου στρατηγικού επενδυτή από το εξωτερικό στο μετοχικό κεφάλαιο της ιστορικής κατασκευαστικής εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτήν την περίοδο η διοίκηση της Μηχανικής εξετάζει τις εναλλακτικές προτάσεις από ενδιαφερόμενους ξένους επενδυτές, οι οποίοι θεωρούν ότι η ελληνική αγορά προσφέρει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, λόγω των κεφαλαίων που θα εισρεύσουν στη χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ. Δεδομένη θα πρέπει επίσης να θεωρείται η διατήρηση πλειοψηφικού ποσοστού από την οικογένεια Εμφιετζόγλου, όπως επίσης και της λήψης αποφάσεων.

Στο επίκεντρο της πιο δυναμικής παρουσίας της εταιρείας στην αγορά θα βρεθεί η επανεκκίνηση του υδροηλεκτρικού έργου στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στον ποταμό Αραχθο. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά έργα της χώρας, που προβλέπει εγκατεστημένη ισχύ 93 MW και συνολική παραγωγή ενέργειας της τάξεως των 300 GWh. Το συνολικό ύψος της επένδυσης υπολογίζεται σε 200 εκατ. ευρώ. Το εν λόγω έργο έχει προσελκύσει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η εταιρεία ή οι εταιρείες που προσέγγισαν τη Μηχανική για τον σκοπό αυτό, θα συμμετάσχουν τελικά και στην αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας. Η επένδυση θα χρηματοδοτηθεί τόσο με ίδια κεφάλαια, όσο και με τραπεζική χρηματοδότηση, όπως συνηθίζεται σε έργα ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας). Σημαντικό αντικείμενο δραστηριοποίησης της Μηχανικής θα αποτελέσουν επίσης και τα έργα ΣΔΙΤ, ιδίως τα κτιριακά, που έχουν πολλαπλασιαστεί την τελευταία διετία. Για τη διεκδίκηση και ανάληψη τέτοιων έργων δεν απαιτείται εργοληπτικό πτυχίο, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των αμιγώς δημοσίων έργων. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία έχει απολέσει το εργοληπτικό της πτυχίο, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισε στο παρελθόν, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, η εταιρεία προχώρησε στην υλοποίηση έργων όπως η σιδηροδρομική γραμμή Ψαθόπυργου – Ρίου, σε κοινοπραξία με την ιταλική εταιρεία GD Infrastrutture, με την οποία είχε αναλάβει και δύο εργολαβίες στον οδικό άξονα Πάτρας – Πύργου, πριν το υπ. Υποδομών ακυρώσει τον διαγωνισμό και επιλέξει να αναθέσει την υλοποίηση του έργου στην παραχωρησιούχο εταιρεία της Ολυμπίας Οδού.

Στο στόχαστρο της Μηχανικής θα βρεθεί και η αξιοποίηση έκτασης «φιλέτο» στα περίχωρα της Σόφιας της Βουλγαρίας, η οποία βρίσκεται σε ιδιαίτερα προνομιακό σημείο στην περιοχή Γκέρμαν. Εκεί δρομολογείται η ανάπτυξη οικιστικού συγκροτήματος. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία έχει βελτιώσει την οικονομική της κατάσταση τα τελευταία χρόνια, προχωρώντας μάλιστα και σε πλήρη ρύθμιση του τραπεζικού της δανεισμού. Με το πέρας της χρήσης του 2019, η καθαρή θέση της ανερχόταν σε 43 εκατ. ευρώ, από 25 εκατ. ευρώ το 2018. Αντίστοιχα, τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 2,9 εκατ. ευρώ, έναντι 1,2 εκατ. ευρώ το 2018.