ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ήπιες οι συνέπειες της πανδημίας για τις τράπεζες

Ήπιες οι συνέπειες της πανδημίας για τις τράπεζες

Μέτρια χαρακτηρίζει την έως τώρα επίπτωση της πανδημίας στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο η Κομισιόν, χάρη στα μέτρα στήριξης που έλαβαν οι ελληνικές και οι ευρωπαϊκές αρχές, ωστόσο επισημαίνει πως ο πλήρης αντίκτυπος στις εισροές μη εξυπηρετούμενων δανείων μπορεί να γίνει εμφανής, με καθυστέρηση, το 2022.

Οπως αναφέρει στην έκθεση για την 11η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, αν και έχει επανεκκινήσει η εφαρμογή των συμφωνημένων δράσεων πολιτικής, ωστόσο η πρόοδος είναι συνολικά πιο αργή από την αναμενόμενη. Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται, τα πρώτα σημάδια από την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού πλαισίου είναι ενθαρρυντικά, αλλά είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητά του. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία σύστασης του Φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, επισημαίνεται πως καθυστερεί και δεν αναμένεται πριν από τα μέσα του 2022, χωρίς ωστόσο να επηρεάζονται άλλες πτυχές του πτωχευτικού πλαισίου.

Σε ό,τι αφορά τον νόμο Κατσέλη, αναφέρεται πως η επεξεργασία των εκκρεμών υποθέσεων αφερεγγυότητας νοικοκυριών, για την οποία υπάρχει δέσμευση για το τέλος του 2021, έχει επανεκκινήσει επίσης, αλλά είναι πιθανό να διαρκέσει περισσότερο από ό,τι αναμενόταν λόγω της πολύμηνης αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων που προκάλεσε η πανδημία.

Η Κομισιόν χαιρετίζει τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στην αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όσον αφορά τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και άλλων εκτελεστικών διαδικασιών, ωστόσο τονίζει πως και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν καθυστερήσεις, καθώς οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ αργότερα από το αναμενόμενο, την 1η Ιανουαρίου 2022, κάτι που το χαρακτηρίζει «ατυχές». Υπογραμμίζει παράλληλα και τις καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των κρατικών εγγυήσεων (για δάνεια που δόθηκαν στο παρελθόν σε ευάλωτα νοικοκυριά), κάτι που οδηγεί σε καθοδική αναθεώρηση του στόχου του 2021.

Για το ζήτημα του αναβαλλόμενου φόρου σημειώνει πως η τροποποίηση του σχετικού νόμου, που αναμένεται σύντομα, θα διευκολύνει περαιτέρω τις τιτλοποιήσεις και τις πωλήσεις NPEs.

Αναφερόμενη στην πορεία της εκκαθάρισης των ισολογισμών των τραπεζών, η Κομισιόν επισημαίνει πως αναμένεται συνεχής βελτίωση τα επόμενα τρίμηνα λόγω των περαιτέρω τιτλοποιήσεων, τονίζοντας πως στόχος των τραπεζών είναι η επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE έως το 2022.