ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε η αεροπορική εταιρεία Orange2fly

Η εταιρεία εμφανίζει συσσωρευμένες ζημίες 9,5 εκατ. ευρώ, ενώ διαθέτει στόλο τεσσάρων Airbus A320

Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε η αεροπορική εταιρεία Orange2fly

Αίτηση πτώχευσης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατέθεσε η αεροπορική εταιρεία Orange2fly που εκτελούσε ναυλωμένες πτήσεις (charter), διαθέτοντας στόλο τεσσάρων Airbus A320. Η αεροπορική συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015, με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 200.000 ευρώ, ενώ στα έξι χρόνια του βίου της δεν κατάφερε να ισχυροποιήσει τα οικονομικά αποτελέσματά της. Το 2015 –δεν είχε ακόμη δραστηριότητα– η Orange2fly εμφάνισε ζημίες της τάξεως των 30.000 ευρώ, το 2016 κατέγραψε τζίρο 2,4 εκατ. ευρώ και ζημίες 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ την επόμενη χρήση είχε έσοδα της τάξεως των 11 εκατ. ευρώ και αρνητικά αποτελέσματα 2,3 εκατ. ευρώ.

Το 2018 η αεροπορική εμφάνισε κερδοφορία της τάξεως των 100.000 ευρώ και κύκλο εργασιών 37,8 εκατ. ευρώ. Την αμέσως επόμενη χρονιά, παρότι ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε 55,8 εκατ. ευρώ, διευρύνθηκαν και οι ζημίες στα 5,8 εκατ. ευρώ. Το 2020 τα έσοδα περιορίστηκαν σε 11,5 εκατ. ευρώ, με τα αρνητικά αποτελέσματα να είναι ύψους 3,8 εκατ. ευρώ. Τα έτη 2019 και 2020 η εταιρεία είχε αρνητική καθαρή θέση ύψους 4 εκατ. ευρώ και 7,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, εμφανίζοντας συσσωρευμένες ζημίες 9,5 εκατ. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 11,6 εκατ. ευρώ και μηδενικό τραπεζικό δανεισμό.

«Η εταιρεία ενώ ήταν σε φάση ανάπτυξης του στόλου και του πτητικού της έργου, λόγω εκτάκτων γεγονότων (πανδημία COVID-19 κ.λπ.), έκλεισε και στην παρούσα χρήση με αρνητικά αποτελέσματα. […] Θεωρούμε ότι απεικονίζουν την έκτακτη και δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η εταιρεία και η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πρέπει να αποφασίσει για τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας της εταιρείας» ανέφερε τον περασμένο Ιούνιο, κατά την έγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2020, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Παντελής Σοφιανός.

Η αεροπορική απασχολούσε 200 άτομα, ενώ το 2019 είχε μεταφέρει 250.000 επιβάτες. Τον Μάρτιο του 2020 η Orange2fly, σε κοινή ανακοίνωσή της με ακόμη πέντε εταιρείες, ζητούσε τη λήψη μέτρων ενίσχυσης, σημειώνοντας ότι «κάθε αεροσκάφος που είναι καθηλωμένο στο έδαφος κοστίζει 10.000-15.000 ευρώ την ημέρα, εξαιρουμένου του μισθολογικού κόστους». Αρχές της χρονιάς είχε αιτηθεί τη χορήγηση δανείου ύψους 8 εκατ. ευρώ από συστημική τράπεζα, αίτημα που είχε απορριφθεί καθώς η εταιρεία κρίθηκε μη βιώσιμη από το πιστωτικό ίδρυμα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της αεροπορικής, όπως και ορισμένα στελέχη της, είχαν προέλθει από χρεοκοπημένη αεροπορική εταιρεία Ελλήνων ομογενών.