ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 30% των νοικοκυριών αποπληρώνει τουλάχιστον ένα καταναλωτικό δάνειο

Το 36,9% των νοικοκυριών εμφανίζεται να αποταμιεύει χρήματα στο τέλος του μήνα, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ

Το 30% των νοικοκυριών αποπληρώνει τουλάχιστον ένα καταναλωτικό δάνειο

Σχεδόν τρία στα δέκα νοικοκυριά έχουν την υποχρέωση εξόφλησης τουλάχιστον ενός δανείου, χωρίς μάλιστα σε αυτό το ποσοστό να περιλαμβάνονται τα νοικοκυριά που έχουν λάβει ενυπόθηκο δάνειο για αγορά πρώτης κατοικίας. Στην ουσία τα δάνεια αυτά είναι κυρίως καταναλωτικά, ενώ περιλαμβάνονται ακόμη και τα περίφημα «διακοποδάνεια», που την εποχή των «παχιών αγελάδων» έκαναν θραύση! Παρά τις όποιες υποχρεώσεις, πάντως, πάνω από 1 στα 3 νοικοκυριά διατηρεί τη συνήθεια της αποταμίευσης σε μηνιαία βάση, ενώ σχεδόν 1 στα 4 αναγκάζεται να ζει με τις αποταμιεύσεις, είτε αυτές βρίσκονται σε κάποιον τραπεζικό λογαριασμό ή κάτω από το… στρώμα στο σπίτι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το 71,6% των νοικοκυριών δεν έχει υποχρέωση να εξοφλήσει κανένα δάνειο, εξαιρώντας τυχόν ενυπόθηκο δάνειο για την αγορά της κύριας κατοικίας (σ.σ. το ποσοστό των νοικοκυριών που έχει λάβει ενυπόθηκο δάνειο για την αγορά κύριας κατοικίας καταγράφεται από την ΕΛΣΤΑΤ, αλλά δεν αποτυπώνεται στην εν λόγω έρευνα), ενώ το 28,4% έχει την υποχρέωση εξόφλησης ενός τουλάχιστον δανείου – το 20,1% ενός δανείου, το 6,4% δύο δανείων, το 1,6% τριών και το 0,3% τεσσάρων.

Κύριος λόγος για τη λήψη δανείου αποτελεί η αγορά περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων των οικιακών επίπλων και συσκευών και της διακόσμησης εσωτερικών χώρων, αλλά εξαιρουμένων στεγαστικών δανείων), εντός ή εκτός της χώρας διαμονής (55,1%), ακολουθούν η κάλυψη καθημερινών εξόδων διαβίωσης (45,8%), η εκπαίδευση (9%), η αγορά μεταφορικού μέσου (7,7%), οι διακοπές (6,9%), η ιατρική περίθαλψη (3,7%), το προσωπικό δάνειο για χρηματοδότηση ιδίας επιχείρησης (1,7%) και η αναχρηματοδότηση δανείων (1,4%).

Το μέσο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τόκων και κεφαλαίου, των δανείων των νοικοκυριών για όλα τα μέλη του που πληρώθηκε τον περασμένο μήνα (με εξαίρεση τυχόν ενυπόθηκο δάνειο για την αγορά της κύριας κατοικίας) εκτιμάται σε 236,15 ευρώ.

Στο τέλος του μήνα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν χρήματα σε ποσοστό 36,9%, ενώ το 27% βρίσκεται σε ανάγκη να ξοδεύει από τις αποταμιεύσεις του (είτε πρόκειται για καταθέσεις στην τράπεζα είτε για χρήματα που φυλάσσονται σπίτι), το 16,9% βρίσκεται σε ανάγκη δανεισμού από τρίτους και το 19,1% ούτε αποταμιεύει ούτε βρίσκεται σε ανάγκη εκταμίευσης ή δανεισμού.

Στο ερώτημα για πόσο χρονικό διάστημα θα ήταν δυνατό να διατηρήσει το νοικοκυριό το τρέχον βιοτικό του επίπεδο με τη χρήση αποκλειστικά και μόνο των αποταμιεύσεών του, το 32,9% δήλωσε για λιγότερους από 3 μήνες, το 17% από 3 έως 6 μήνες, το 8,2% από 7 έως και 12 μήνες και το 5,9% για περισσότερους από 12 μήνες, ενώ το 36% δεν διαθέτει αποταμιεύσεις.