ΑΝΑΛΥΣΗ

Η αύξηση του πληθωρισμού πιέζει ολοένα και περισσότερο την ΕΚΤ

Η αύξηση του πληθωρισμού πιέζει ολοένα και περισσότερο την ΕΚΤ

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ έχουν προετοιμαστεί ο πληθωρισμός να υπερσκελίσει τις ήδη προς τα πάνω αναθεωρημένες εκτιμήσεις της. Κι αυτό ανοίγει τον δρόμο για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων τον Μάρτιο του 2022, όπως ανέφεραν καλά πληροφορημένες πηγές που συμμετέχουν στη σχετική συζήτηση. Η ΕΚΤ, η οποία σχεδιάζει να λάβει απόφαση για το μέλλον τού (λόγω πανδημίας) κατεπείγοντος προγράμματος αγοράς τίτλων τον Δεκέμβριο, αναμένει ο πληθωρισμός να αποκλιμακωθεί το 2022-2023, αφότου φέτος κάνει αυτή την ανώμαλη αναπήδηση υπό συνθήκες επαναφοράς της ευρωπαϊκής οικονομίας σε συνθήκες κανονικότητας.

Αλλά οι συζητήσεις με οκτώ μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, τα οποία θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, φανερώνει ότι πολλοί ή ίσως και οι περισσότεροι στη συνεδρίαση της 9ης-10ης Σεπτεμβρίου ήδη αντιλαμβάνονταν πως οι νέες προβλέψεις του πληθωρισμού για 2,2% το τρέχον έτος, 1,7% το επόμενο και 1,5% το 2023 ήταν πολύ χαμηλές. Εκτοτε τα δεδομένα έχουν έλθει προς επίρρωσιν των ανησυχιών τους ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να προσεγγίσει ή και να υπερβεί τον στόχο του 2% της ΕΚΤ το 2022. 

Κάτι τέτοιο δυνητικά θα δημιουργούσε πονοκέφαλο στην Τράπεζα, εφόσον η πολιτική την οποία είχε χαράξει λάμβανε ως υπόθεση ότι ο δείκτης του πληθωρισμού για πολλά χρόνια ακόμα θα απείχε του στόχου. 

Οι καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρθηκαν στη συμφόρηση που παρατηρείται στο διεθνές σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας και η οποία διαρκεί πιο πολύ από όσο αναμενόταν, στις ελλείψεις προσωπικού, που επεκτείνονται πέραν του κλάδου της φιλοξενίας, καθώς και στη σταθερή ροή ρευστού που διοχετεύεται στην οικονομία από τις αποταμιεύσεις ιδιωτών και στα επίσημα προγράμματα στήριξης, συμπεριλαμβανομένου αυτού της ΕΚΤ.

Οι περισσότερες πηγές συγκατένευσαν στο ότι η αναθέρμανση του πληθωρισμού προσφέρει ακόμα ένα ισχυρό επιχείρημα για τη λήξη του κατεπείγοντος προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων ύψους 1,85 τρισ. ευρώ του χρόνου τον Μάρτιο, όπως και έχει σχεδιαστεί. Βέβαια, η συζήτηση σχεδόν δεν έχει εκκινήσει. Πολλοί φέρονται να είναι πρόθυμοι ακόμα και να αποδεχθούν μια προσωρινή αύξηση στον όγκο του «κλασικού» προγράμματος αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ (ΑΡΡ – Asset Purchase Programme), ώστε να αποτραπούν παρενέργειες μετά τη λήξη του προγράμματος της πανδημίας. Αλλοι διατείνονται ότι θα μπορούσαν να αποδεχθούν ακόμα και τον διπλασιασμό του ΑΡΡ στα 40 δισ. ευρώ, από τα 20 δισ. ευρώ σήμερα, υπό τον όρο να τεθεί σαφής καταληκτική ημερομηνία. Τέλος, υπογράμμισαν πως απαιτούνται περισσότερα στοιχεία, ειδικά οι μισθολογικές αυξήσεις είναι υποτονικές και η άνοδος του πληθωρισμού θα οδηγήσει σε μακράς διαρκείας αύξηση των τιμών.