ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η τεχνητή νοημοσύνη στην πανδημία

Η τεχνητή νοημοσύνη στην πανδημία

Η πανδημία οδήγησε στην αυξημένη χρήση ψηφιακών καναλιών με αποτέλεσμα την υιοθέτηση της χρήσης analytics, του αυτοματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης (Τ.Ν.) από τις επιχειρήσεις.

Πρόσφατη έρευνα της PwC (PwC Responsible AI, 2020) αναδεικνύει τη σημασία της Τ.Ν., καθώς αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτάχυνση της καινοτομίας, τη διαμόρφωση στρατηγικών για τις ανέπαφες συναλλαγές και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας εν μέσω πανδημίας. Μάλιστα, ένα χάσμα απόδοσης –το χάσμα της Τ.Ν.– διευρύνεται μεταξύ των εταιρειών που χρησιμοποιούν εργαλεία και εφαρμογές Τ.Ν. και αυτών που δεν χρησιμοποιούν. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν επίσης ότι η υιοθέτηση της Τ.Ν. σήμερα θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα πιο διευρυμένο χάσμα μετά την πανδημία.

Στην έρευνα της PwC, με συμμετοχή 1.018 στελεχών παγκοσμίως, διαπιστώνεται πως οι μεγαλύτερες εταιρείες είναι πιθανότερο να έχουν ωφεληθεί από τη χρήση της T.N. στη διάρκεια της πανδημίας. Σε ποσοστό σχεδόν 40%, οι εταιρείες αυτές έχουν επενδύσει στην T.N. πριν από την έναρξη της πανδημίας και ανέφεραν ότι πιθανόν μελλοντικά να αυξήσουν την επένδυσή τους σε παρόμοιες εφαρμογές.

Γενικά, όσοι επένδυσαν στην τεχνητή νοημοσύνη σε πιο πρώιμο στάδιο ακολουθούν έναν ενάρετο κύκλο, που διευρύνει το χάσμα χρήσης intelligence. Οι επιχειρήσεις με ώριμη υιοθέτηση της T.N. αύξησαν τη χρήση της στη διάρκεια της πανδημίας και σχεδιάζουν να αυξήσουν τις σχετικές επενδύσεις σε T.N. στο μέλλον. Αντιθέτως, οι εταιρείες που δεν επένδυσαν ακολουθούν μια καθοδική πορεία χρήσης T.N. Πώς μπορεί να αντιστραφεί αυτή η δυναμική; Η δημιουργία στοχευμένων μέτρων για την απόδοση των επενδύσεων (return on investment – ROI) σε T.N. μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη της χρήσης της και να επιτευχθεί μεγαλύτερη συμμετοχή από τα ανώτερα ηγετικά στελέχη.

Η λειτουργική αξιοποίηση της T.N., ή αλλιώς η ωρίμανσή της, είναι σημαντική για τη διατήρηση της προόδου που έχουν αναγνωρίσει οι επικεφαλής, καθώς και για το κλείσιμο της ψαλίδας για όσους έχουν μείνει πίσω. Βάσει της έρευνας της PwC, οι εταιρείες κατατάχθηκαν σε τρία επίπεδα ωρίμανσης: αυτές με πλήρως ενσωματωμένη T.N. (25% των ερωτηθέντων), εταιρείες σε πειραματικό στάδιο (55%) και εταιρείες που ακόμα τη διερευνούν χωρίς να την έχουν εφαρμόσει (20%).

Οσες εταιρείες έχουν ενσωματώσει πλήρως την T.N., το έχουν πραγματοποιήσει σε όλες τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες, αξιοποιώντας τις εφαρμογές της, από τα chatbot έως τις υποστηρικτικές εφαρμογές του back office. Οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες (~34%) έχουν ενσωματώσει πλήρως την T.N. και επομένως έχουν ξεπεράσει σε επιδόσεις αντίστοιχες εταιρείες στη διάρκεια της πανδημίας.

Η πλήρης ενσωμάτωση της Τ.Ν. αποτελεί μία πρόκληση. Καθώς οι εταιρείες στρέφονται από την ανάπτυξη μοντέλων στις αυτοματοποιημένες λειτουργίες, χρειάζεται να επενδύσουν σε ικανότητες όπως οι μηχανικοί δεδομένων (data engineers), οι αναλυτές συστημάτων (system analysts) και πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της δεοντολογίας.

Ο συνδυασμός του ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού, των διαδικασιών, των μαθηματικών μοντέλων και της ευελιξίας (agility) είναι ζωτικής σημασίας για την παγίωση κλίμακας και θα επιτρέψει στις εταιρείες να παρέχουν τα στρατηγικά οφέλη που υπόσχεται η T.N. σε σχέση με την ανάπτυξη και την επαναπροσαρμοστικότητα.
Καθώς οι εταιρείες επιταχύνουν την υιοθέτηση της T.N., παρατηρούμε άλλο ένα χάσμα: διαφορετικές δυνατότητες διαχείρισης των κινδύνων της T.N., όπως μεροληψία στα εφαρμοσμένα μαθηματικά μοντέλα, προσωπικά δεδομένα πελατών, διαφάνεια στη χρήση της και ασφάλεια δεδομένων. Σύμφωνα με την έρευνα, μόλις 12% των εταιρειών έχουν καταφέρει να ενσωματώσουν πλήρως τη διαχείριση των κινδύνων της T.N.

Γι’ αυτό, θα χρειαστούν καλύτερα εργαλεία, ξεκινώντας με ένα πλαίσιο για τη διαχείριση της αξιολόγησης των απαιτούμενων βημάτων. Με τη χρήση αυτών των εργαλείων θα είναι πιο εύκολο για τις εταιρείες να ενσωματώσουν πρωτοπόρες πρακτικές και διακυβέρνηση T.N. 

* Ο κ. Anand Rao είναι Global AI Leader, PwC ΗΠΑ.
** Ο Sanjeev Krishan είναι πρόεδρος, PwC Ινδίας.