ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οριακή μείωση εσόδων από φόρους το 8μηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου

Καθοριστική για τις πρόσθετες παροχές η πορεία του προϋπολογισμού το τρίμηνο Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου

Οριακή μείωση εσόδων από φόρους το 8μηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου

Οριακή μείωση καταγράφουν τα έσοδα του προϋπολογισμού στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες το υπουργείο Οικονομικών. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της μετάθεσης πληρωμής του φόρου εισοδήματος τόσο από τα φυσικά πρόσωπα όσο και από τις επιχειρήσεις. 

Αυτό σημαίνει ότι οι φόροι του Σεπτεμβρίου θα καταγράψουν αύξηση, καθώς νοικοκυριά και νομικά πρόσωπα θα πρέπει συνολικά να πληρώσουν τρεις δόσεις του φόρου εισοδήματος. Παράλληλα, αυξημένος αναμένεται και ο ΦΠΑ του Αυγούστου, κυρίως από τις τουριστικές επιχειρήσεις, που πληρώνεται από αυτές στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ουσιαστικά το οικονομικό επιτελείο αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα στοιχεία των εσόδων του τριμήνου Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου προκειμένου να διαπιστώσει και τον δημοσιονομικό χώρο που θα έχει στο τέλος του έτους για πρόσθετες παρεμβάσεις στα νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού, στο 8μηνο του έτους καταγράφεται πρωτογενές έλλειμμα ύψους 6,381 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 9,405 δισ. και πρωτογενούς ελλείμματος 5,484 δισ. την ίδια περίοδο το 2020.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 34,686 δισ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,454 δισ. ή 7,6% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025. Ωστόσο, στα αυξημένα έσοδα του οκταμήνου και ειδικότερα στην κατηγορία «Μεταβιβάσεις» περιλαμβάνονται: η προκαταβολή, τον μήνα Αύγουστο 2021, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) ποσού 2,310 δισ. που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, καθώς και τα έσοδα από ANFA’s, ποσού 644 εκατ. ευρώ, που εισπράχθηκαν τον Ιούλιο 2021, τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί στο ΜΠΔΣ 2022-2025.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 28,716 δισ., μειωμένα κατά 183 εκατ. ή 0,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025. Ειδικότερα, την περίοδο του Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 12 εκατ. ή 1,1%.
β) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 21 εκατ. ή 5,1%.
γ) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 76 εκατ. ή 0,8%.
δ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 38 εκατ. ή 2,9%.
ε) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 58 εκατ. ή 21,3%.
στ) Μεταβιβάσεις κατά 2.849 εκατ. ή 72,8%. 

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 55 εκατ. ή 2,2%.
β) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 13 εκατ. ή 6,8%.
γ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (Ν.Π.) κατά 307 εκατ. ή 19,9%.
δ) Φόροι κεφαλαίου κατά 17 εκατ. ή 12,1%.
ε) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 175 εκατ. ή 11,5%.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021 ανήλθαν στα 45,205 δισ. και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 514 εκατ. ή 1,1% έναντι του στόχου (45,719 δισ.) που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.

Η υποεκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού ύψους 215 εκατ. οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των επιχορηγήσεων προς ΟΚΑ, ύψους 347 εκατ. Αναμένεται πλήρης απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων έως το τέλος του έτους. Αντίθετα, οι πληρωμές που σχετίζονται με τα εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Εθνικής Αμυνας (κατηγορία αποκτήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων) κινήθηκαν αυξητικά σε σχέση με τον αρχικό στόχο κατά 760 εκατ., προς εξυπηρέτηση των σχετικών συμβάσεων.