ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικά βιβλία: Αντίστροφη μέτρηση για την υποχρεωτική εφαρμογή τους

Ποιες επιχειρήσεις πρέπει να διαβιβάζουν από την 1η Οκτωβρίου τα παραστατικά τους μέσω του MyData

Ηλεκτρονικά βιβλία: Αντίστροφη μέτρηση για την υποχρεωτική εφαρμογή τους

Υστερα από πολλές παρατάσεις, προβλήματα και αντιπαραθέσεις, τα ηλεκτρονικά βιβλία (myData) φαίνεται ότι τίθενται επισήμως σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου. Οι δυσλειτουργίες του συστήματος διορθώνονται, κάτι όμως που θα πρέπει να διαπιστωθεί στην πράξη από τους χρήστες – λογιστές, οι οποίοι είναι αυτοί που σε καθημερινή βάση θα έχουν την υποχρέωση διαβίβασης των παραστατικών.

Από την ΑΑΔΕ αναφέρουν ότι η φορολογική διοίκηση είναι σε άμεση επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να ξεκινήσει η απρόσκοπτη λειτουργία της εφαρμογής που οδηγεί αφενός στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, αφετέρου στην πάταξη της φοροδιαφυγής

Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα μεγάλο πρόβλημα που μπορεί να αναβάλει τη λειτουργία, αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η συμβολή των φορέων ήταν ουσιαστική για να τεθούν σε λειτουργία τα myData. Παράλληλα, ξεκινάει και η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το σύστημα taxis.

Τα προβλήματα

Σημειώνεται ότι πριν από 10 ημέρες το Οικονομικό Επιμελητήριο απέστειλε στη φορολογική διοίκηση έναν κατάλογο με μικρά και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι της οικονομίας κατά την επαφή τους με τα ηλεκτρονικά βιβλία. Μένει, όπως προαναφέρθηκε, να διαπιστωθεί εάν οι δυσλειτουργίες αυτές αντιμετωπίστηκαν ώστε η σημαντική αυτή μεταρρύθμιση να ξεκινήσει.

Η «Κ» δημοσιεύει παρακάτω ερωτήματα και προβλήματα που τέθηκαν στην ΑΑΔΕ από επιχειρήσεις και επαγγελματίες:

1. Τουριστικά γραφεία
• Η πώληση αεροπορικών εισιτηρίων γίνεται με την έκδοση της αντίστοιχης απόδειξη πώλησης εισιτηρίων (ΑΠΕ) που έχει ενσωματωμένο το service fee (προμήθεια) και αν αφορά πτήση εσωτερικού έχει ενσωματωμένο και τον ΦΠΑ της προμήθειας. Στα βιβλία μας γίνεται αναλυτική εγγραφή για όλα τα παραπάνω που ξεχωρίζει το ποσό υπέρ τρίτων, την προμήθεια και τον ΦΠΑ. Υπάρχει σχετική πρόβλεψη;
• Τουριστικό γραφείο ιδιοκτήτης τουριστικών λεωφορείων εκδίδει ΤΠΥ (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) αυτοπαράδοσης και το ανεβάζει στην πλατφόρμα ως έσοδο με 13% ΦΠΑ για μεταφορά προσώπων. Αυτή η μεταφορά είναι συγχρόνως έξοδο πακέτου για το ίδιο το γραφείο και εμπίπτει στις διατάξεις του πακέτου. Υπάρχει σχετική πρόβλεψη;
• Οι ξεναγοί εκδίδουν ΑΠΥ (απόδειξη παροχής υπηρεσιών) προς το τουριστικό γραφείο, αλλά οι ίδιοι δεν τηρούν βιβλία και το συγκεκριμένο παραστατικό αποτελεί έξοδο τουριστικού πακέτου. Πώς θα απεικονιστεί και πώς θα γίνει η διασταύρωση;

2. Εταιρείες του άρθρου 45 του Ν. 2859/2000
Οι εταιρείες του παραπάνω άρθρου (περιθωρίου κέρδους) όπως μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αντικειμένων καλλιτεχνικής συλλεκτικής αξίας, εκδίδουν το τιμολόγιό τους με τελική τιμή χωρίς κανέναν διαχωρισμό, δηλαδή την τιμή κτήσης, το περιθώριο κέρδους και τον ΦΠΑ επί αυτού του περιθωρίου κέρδους. Πώς θα απεικονιστεί το παραπάνω στην πλατφόρμα το οποίο γίνεται με λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης;

3. Ασφαλιστικές εταιρείες
Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής της κατηγορίας εταιρειών είναι οι εξωχώριες, οι οποίες δεν έχουν λογιστήριο στην Ελλάδα.

4. Εκμεταλλευτές ταξί
Σοβαρό πρόβλημα μετάδοσης των εσόδων λιανικής από το ταχύμετρο.

5. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
Η ξενοδοχειακή λογιστική και το λογιστικό σχέδιο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έχει βασιστεί στη λογιστική αρχή του δεδουλευμένου εσόδου και της αυτοτέλειας των χρήσεων και για τον λόγο αυτό έχει προβλέψει τη δημιουργία του ειδικού λογαριασμού «Παραμένοντες» για να λειτουργεί η λεγόμενη main courante, η οποία δεν είναι απλώς ένα ημερολόγιο πωλήσεων ή ένα βιβλίο πόρτας. Τα ξενοδοχεία με διπλογραφικά βιβλία λειτουργούν με βάση την ευρωπαϊκή ξενοδοχειακή λογιστική, υπολογίζοντας τα έσοδα διαμονής την ημέρα που δημιουργούνται. Αυτό σημαίνει ότι το έσοδο λογιστικοποιείται σε καθημερινή βάση. Με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται και ο ΦΠΑ, ο δημοτικός φόρος, ο φόρος διαμονής κ.λπ.

Το ζήτημα είναι δομικό και στην περίπτωση που αυτό διαφοροποιηθεί και ζητηθεί τα έσοδα να υπολογίζονται την ημέρα που τιμολογούνται, θα πρέπει να δημιουργηθεί εξαρχής ένας άλλος τρόπος λογιστικής παρακολούθησης και ελέγχου. Αυτό θα απαιτούσε από την αρχή σχεδιασμό των λογιστικών συστημάτων, νέες οδηγίες από το ΣΛΟΤ, αγορά νέων λογισμικών, υπέρογκες εργατοώρες, αλλά και πιθανά λάθη. Ουσιαστικά θα πρέπει να μην εφαρμόζεται πλέον η ξενοδοχειακή λογιστική και να στηθεί εκ νέου όλο το «business» του ξενοδοχείου (software, interface κ.λπ.).

Από 1.10.2021 να διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά:

•   Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με διπλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 50.000 ευρώ.

•   Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 ευρώ.

• Από 1.11.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

• Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδώσει ή θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής διαβίβασης, πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31.03.2022. Σημειώνεται ότι ειδικά για το 2021 η υποχρέωση διαβίβασης αφορά μόνο τα παραστατικά εσόδων και όχι τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς εξόδων. Η υποχρεωτική χρήση της πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, myDATA, οδηγεί στην κατάργηση των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών, καθώς όλα τα δεδομένα των τιμολογίων μεταξύ επιχειρήσεων διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ σε πρώτο χρόνο αυτόματα. Μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί και διαβιβάζουν δεδομένα επιχειρήσεις από όλο το φάσμα του επιχειρείν, κάθε μεγέθους και αντικειμένου. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, μέχρι σήμερα, επιχειρήσεις από περισσότερους από 500 επαγγελματικούς κλάδους είναι εγγεγραμμένες και κάνουν χρήση της πλατφόρμας, με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται καθημερινά. Αποτέλεσμα αυτού είναι να έχουν ήδη εκδοθεί και διαβιβαστεί στο myDATA, 85 εκατομμύρια τιμολόγια και αποδείξεις, που αντιστοιχούν σε τζίρο 45 δισ. ευρώ.

Διασύνδεση ταμειακών μηχανών με Taxis

Σταδιακά, και μέχρι τον Νοέμβριο του 2021, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ) υποχρεούνται:

• Να αναβαθμίσουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους, ώστε να παράγουν αποδείξεις με ενσωματωμένο το QR Code ταυτοποίησης του φορολογικού μηχανισμού και της απόδειξης.

•  Να διασυνδεθούν, ώστε να διαβιβάζουν τις συναλλαγές τους ανά συναλλαγή (1 προς 1) σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA.

• Να αποσύρουν πλήρως παλαιούς φορολογικούς μηχανισμούς που δεν έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης, τακτοποιώντας την εικόνα τους στο φορολογικό μητρώο.

Παράλληλα, με βάση το χρονοδιάγραμμα η υποχρέωση διασύνδεσης για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν φορολογικούς μηχανισμούς (ταμειακές μηχανές) διαμορφώνεται ως εξής:

• Από 1.9.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς οι επιχειρήσεις που:

• Βάσει ΚΑΔ δεν επλήγησαν από την πανδημία.

• Το 2019 είχαν τζίρο πάνω από 100.000 ευρώ.

Από 1.10.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς οι επιχειρήσεις που:

• Βάσει ΚΑΔ δεν επλήγησαν από την πανδημία.

• Το 2019 είχαν τζίρο μέχρι 100.000 ευρώ.

• Από 1.11.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.