ΑΝΑΛΥΣΗ

Αυξάνονται οι σκιές στην παγκόσμια ανάκαμψη

Ενεργειακή κρίση, ελλείψεις, κινεζική αγορά ακινήτων, πληθωρισμός, μετάλλαξη «Δέλτα», προβληματίζουν

Αυξάνονται οι σκιές στην παγκόσμια ανάκαμψη

Mετά την ισχυρή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας το διάστημα Απριλίου – Αυγούστου 2021 νέοι προβληματισμοί ταλανίζουν την παγκόσμια οικονομία. Οι ανησυχίες για το κύμα της μετάλλαξης «Δέλτα» και τις συνεπαγόμενες μολύνσεις, η επιδείνωση των ελλείψεων, η άνοδος των τιμών ενέργειας, η αναταραχή σε τμήματα των υπερβολικά μεγάλων αγορών ακινήτων της Κίνας, η αναθέρμανση του πληθωρισμού και η δημοσιονομική αβεβαιότητα στις ΗΠΑ δημιουργούν ένα δύσκολο μείγμα. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα οι κίνδυνοι για τις προβλέψεις μας σχετικά με την παγκόσμια οικονομία είναι σχετικά υποβαθμισμένοι. Εν τω μεταξύ, ύστερα από πολύ δυναμικά κέρδη, που έχουν ήδη αποκομίσει τα χρηματιστήρια, το να υπάρξουν προσωρινά διορθωτικές κινήσεις δεν θα μας προκαλέσει έκπληξη.

Ενόσω οι ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα θα τείνουν να υποχωρούν κατά τη διάρκεια του 2022, οι οικονομίες θα ανακτήσουν τον βηματισμό τους και πάλι, αφού πάρουν μια ανάσα στα τέλη του 2021. Επί παραδείγματι, για την Ευρωζώνη έχουμε αναθεωρήσει προς τα κάτω την εκτίμησή μας για το τρίτο τρίμηνο και ακόμα περισσότερο για το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Αλλά βελτιώσαμε τις προβλέψεις τριμηνιαίας ανάπτυξης για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2022 κατά το ίδιο ποσοστό. Κατά μέσον όρο και σε ετήσια βάση, τώρα εκτιμάμε ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί 4,8% το 2021 από 5% νωρίτερα, 5% το 2022 όπως και πριν και 2,8% αντί 2,7% το 2023. Πέραν του βασικού μας σεναρίου, εξετάζουμε και το πώς θα μπορούσε η ανάπτυξη της οικονομίας να επηρεαστεί, εάν ορισμένοι από τους κινδύνους επαληθευθούν σε μεγαλύτερο του προβλεπόμενου βαθμό. Λόγου χάριν, οι εταιρείες δεν μπορούν να διακρίνουν ακριβώς το πότε οι ελλείψεις στην τροφοδοτική αλυσίδα θα καλυφθούν. Εάν κάτι τέτοιο λάβει χώρα μόνον κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2022 και όχι του πρώτου, τότε στις μεγάλες οικονομίες θα μειωθεί πιθανώς το πραγματικό ΑΕΠ κατά 0,5 της ποσοστιαίας μονάδες το προσεχές έτος, ενώ ανάλογη θα είναι και η κατά μέσον όρο επίδραση στον πληθωρισμό, ή κατά τι μικρότερη.

Τώρα, το πόσο θα διαρκέσουν τα προβλήματα και πόσο δραστικά θα επηρεάσουν την οικονομία, δεν μπορεί να απαντηθεί. Ωστόσο, δεν αλλοιώνουν την ολιστική μας προσέγγιση, η οποία συνίσταται στο ότι τα οικονομικά θεμελιώδη μεγέθη στις προηγμένες οικονομίες παραμένουν ισχυρά. Μετά την αιφνίδια ανάκαμψη, αμέσως μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, η ενισχυμένη ζήτηση, οι διογκούμενες αποταμιεύσεις των καταναλωτών και η ανάγκη για επενδύσεις και αποκατάσταση των αποθεμάτων από μέρους των επιχειρήσεων υπαγορεύουν μια ανάπτυξη πέραν του μέσου όρου για αρκετά χρόνια, ακόμα και αφότου επανέλθει το ΑΕΠ στα επίπεδά του προ της εμφάνισης της πανδημίας.

* Οι κ. Holger Schmieding, Kallum Pickering και Mickey D. Levy είναι οικονομολόγοι της Berenberg Bank.