ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανοδος τζίρου 9,8% το 2020 για τη LeasePlan

Για τη νέα χρονιά η εταιρεία προβλέπει αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης

Ανοδος τζίρου 9,8% το 2020 για τη LeasePlan

Ενισχυμένους ρυθμούς ανάπτυξης, που απεικονίζονται στην αύξηση του στόλου οχημάτων, της κερδοφορίας και του προσωπικού, καταγράφει από τις αρχές της χρονιάς η LeasePlan. Οπως αναφέρει η εταιρεία μίσθωσης και διαχείρισης εταιρικών στόλων στην οικονομική έκθεση για τα μεγέθη του 2020, τα φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τελών ταξινόμησης εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν θετικά τη δραστηριότητά της. Επίσης, η LeasePlan διαπιστώνει το (διεθνές) πρόβλημα της έλλειψης ημιαγωγών, που οδηγεί σε σημαντικές καθυστερήσεις στην παραγωγή αυτοκινήτων παγκοσμίως, ως αποτέλεσμα της αύξησης –εν μέσω πανδημίας– της ζήτησης φορητών ηλεκτρονικών συσκευών.

Το 2020, η LeasePlan εμφάνισε άνοδο του κύκλου εργασιών κατά 9,8%, στα 147 εκατ. ευρώ, με τον στόλο της να έχει αυξηθεί κατά 8% (την περασμένη χρήση), σε περίπου 33.800 οχήματα, ενώ στα τέλη της περασμένης χρονιάς, η εταιρεία είχε σε παραγγελία 1.610 αυτοκίνητα. Λόγω της μείωσης της κερδοφορίας (-3,2 εκατ. ευρώ) από την πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, η LeasePlan εμφάνισε πέρυσι κέρδη μετά φόρων 14,8 εκατ. ευρώ, που είναι μειωμένα κατά 14,4% σε σχέση με το 2019. Την περασμένη χρήση, η εταιρεία περιόρισε τις εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε 9,1 εκατ. ευρώ από 38,2 εκατ. ευρώ, ενώ κατέβαλε μερίσματα 15 εκατ. ευρώ. Η καθαρή θέση της LeasePlan διαμορφώθηκε σε 80 εκατ. ευρώ. Στα τέλη του 2020, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της ξεπέρασαν το κυκλοφορούν ενεργητικό της κατά 88,8 εκατ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται κυρίως σε δανειακές υποχρεώσεις προς τη μητρική ύψους 104,8 εκατ., που είναι απαιτητές τους επόμενους 12 μήνες. Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας τοποθετείται σε 194 εκατ. ευρώ.

Οσον αφορά τη μητρική LeasePlan Corporation N.V., πρόσφατα o οίκος Fitch αναβάθμισε το outlook της σε σταθερό από αρνητικό, διατηρώντας σταθερή σε BBB+ τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητά της (IDR). Η αναβάθμιση του outlook της LeasePlan Corporation N.V. σχετίζεται, όπως εξηγεί η Fitch, με την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας, εν μέσω πανδημίας, ενώ τα έσοδα από τη δραστηριότητα leasing υποστηρίχθηκαν από ενέργειες όπως η επέκταση της ισχύος συμβάσεων που βρισκόταν κοντά στη λήξη. Οπως ακόμη αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης, οι ευρωπαϊκές αγορές όπου δραστηριοποιείται η LeasePlan Corporation N.V. ανακάμπτουν, ενώ οι καθυστερήσεις στην παραγωγή αυτοκινήτων θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν τη ζήτηση για τις υπηρεσίες (μίσθωσης αυτοκινήτων) που παρέχει ο πολυεθνικός όμιλος. Κατά τη Fitch, η LeasePlan Corporation N.V., που διαθέτει στόλο 1,9 εκατ. οχημάτων σε περισσότερες από 30 χώρες, εμφανίζει καλά διαχειρίσιμο κίνδυνο υπολειμματικής αξίας (αυτή που απομένει αφότου έχει ολοκληρωθεί η μίσθωση των οχημάτων), με προσδοκώμενες πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σταθερές τα επόμενα χρόνια. Κατά το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς, η LeasePlan Corporation πούλησε 75,1 χιλ. αυτοκίνητα, εμφανίζοντας καθαρά αποτελέσματα 174 εκατ. ευρώ, μέγεθος που είναι αυξημένο κατά 101% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2020.