ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο 82,5% του κύκλου εργασιών οι εξαγωγές για τη Raycap

Αυξημένο κατά 44%, σε σχέση με το 2020, τζίρο αναμένει η ελληνική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας για φέτος.

Στο 82,5% του κύκλου εργασιών οι εξαγωγές για τη Raycap

Αυξημένο τζίρο κατά 44%, σε σχέση με το 2020, αναμένει να εμφανίσει, κατά πληροφορίες τη φετινή χρήση η ελληνική θυγατρική του ομίλου υψηλής τεχνολογίας Raycap που δραστηριοποιείται εκτός από την Ελλάδα σε Ευρώπη, Βαλκάνια και Αμερική, αναπτύσσοντας μεταξύ άλλων εξοπλισμό κατάλληλο για την παραγωγή προϊόντων εφαρμογών 5G.

Το 2020, η Raycap εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 78,8 εκατ. από 78,2 εκατ. την προηγούμενη χρονιά, του οποίου το μεγαλύτερο μέρος (46,2 εκατ.) προέρχεται από τη δραστηριότητα σε τρίτες χώρες. Ποσό 18,7 εκατ. ευρώ σχετίζεται με την παρουσία της Raycap στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ενώ η δραστηριότητα στην Ελλάδα απέφερε πέρυσι 13,8 εκατ. Εν γένει, οι εξαγωγές το 2020 ανήλθαν σε 65,01 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 82,5% του κύκλου εργασιών. Διευκρινίζεται ότι ο κύκλος εργασιών της Raycap Ελλάδας αντιπροσωπεύει το 30% του συνολικού τζίρου.

Κατά την περασμένη χρήση, η εταιρεία εμφάνισε κέρδη προ φόρων 5,2 εκατ. έναντι 7,2 εκατ. το 2019, με το μεικτό περιθώριο κέρδους να παραμένει σταθερό σε περίπου 30%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Ebitda) ανήλθαν σε 9 εκατ. ευρώ έναντι 11,4 εκατ. την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 38,3%, στα 4,5 εκατ. Η Raycap εμφανίζει συσσωρευμένα κέρδη 31,3 εκατ., σύνολο ιδίων κεφαλαίων 51,7 εκατ. και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της τάξεως των 31 εκατ. Παρουσιάζει συνολικές υποχρεώσεις 26,4 εκατ. από τις οποίες ποσό της τάξεως των 21,9 εκατ. αντιστοιχεί σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Η εταιρεία, με κύρια μονάδα παραγωγής στη Δράμα, ιδρύθηκε το 1987 από τον Κώστα Αποστολίδη, ο οποίος καταλαμβάνει τη θέση του προέδρου. Οπως έχει σημειώσει ο κ. Αποστολίδης παλαιότερα, σε άρθρο του στην «Κ» («Μια άλλη Ελλάδα, αθόρυβη και εργατική»), αναφερόμενος σε πέντε εταιρείες με ισχυρή εξωστρέφεια που διατηρούν την έδρα τους στη Δράμα, η Raycap διαθέτει τις περισσότερες πατέντες στην Ελλάδα, αναπτύσσει καινοτόμα τεχνολογικά προϊόντα κυρίως για τα δίκτυα 5G, για τις ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά και εξάγει το 95% της παραγωγής της.