ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδών 37,3% για αλλαντοβιομηχανία «Νίκας» το α΄ εξάμηνο

Ο τζίρος εμφάνισε μικρή μείωση, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση του κλάδου των αλλαντικών

Αύξηση κερδών 37,3% για αλλαντοβιομηχανία «Νίκας» το α΄ εξάμηνο

Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις, αλλά με σημαντικά βελτιωμένη κερδοφορία, έκλεισε το α΄ εξάμηνο του 2021 για την αλλαντοβιομηχανία «Νίκας». Πίσω από τις πολύ καλές επιδόσεις σε ό,τι αφορά τα κέρδη είναι η αύξηση των περιθωρίων κέρδους κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες λόγω των πωλήσεων σε κανάλια υψηλότερης κερδοφορίας και της υποχώρησης των τιμών των πρώτων υλών (χοιρινό – γαλοπούλα).

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η εισηγμένη, το α΄ εξάμηνο του 2021 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 28,09 εκατ. ευρώ έναντι 28,26 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2020. Στην ουσία, η «Νίκας» ακολούθησε τη γενικότερη τάση της αγοράς αλλαντικών κατά το α΄ εξάμηνο του 2021, η οποία σημείωσε αύξηση 0,7% σε ό,τι αφορά τους όγκους πωλήσεων και μείωση 0,4% σε ό,τι αφορά την αξία πωλήσεων. Ο χαμηλός τζίρος στο επαγγελματικό κανάλι λόγω της υποτυπώδους λειτουργίας των κλάδων της εστίασης και του τουρισμού συνεπεία των περιοριστικών μέτρων προστασίας από την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19, δεν είχε ουσιώδη επίδραση στις συνολικές πωλήσεις της εταιρείας, αφενός διότι το επαγγελματικό κανάλι αποτελεί μικρό μέρος της συνολικής δραστηριότητας, αφετέρου διότι η εταιρεία κατάφερε να αναπληρώσει τις απολεσθείσες από το επαγγελματικό κανάλι πωλήσεις με την ανάπτυξη των πωλήσεων προς το λιανεμπόριο.

Τα μεικτά κέρδη της «Νίκας» κατά το α΄ εξάμηνο 2021 ανήλθαν στο ποσό των 8,13 εκατ. ευρώ, έναντι 5,92 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020, αυξημένα κατά 37,32% Το μεικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε στο 28,96% κατά το α΄ εξάμηνο 2021 έναντι 20,96% της αντίστοιχης περιόδου του 2020. Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 2,38 εκατ. ευρώ έναντι 782.000 ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2020. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 0,16 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών το α΄ εξάμηνο του 2020, ύψους 0,84 εκατ. ευρώ.

Η στρατηγική της εταιρείας για το επόμενο διάστημα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της διανομής στη μικρή λιανική (μίνι μάρκετ), καθώς και στο κανάλι των επαγγελματικών πωλήσεων, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω της παρουσίας προϊόντων της «Νίκας» σε αγορές εκτός Ελλάδος, στην τοποθέτηση στην αγορά καινοτόμων κατηγοριών προϊόντων, στην απλοποίηση των δομών και στην αυτοματοποίηση διαδικασιών παραγωγής και διανομών με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας.