ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιδοτήσεις: Ενίσχυση για πράσινη αναβάθμιση επιχειρήσεων στο κέντρο της Αθήνας

Επιδοτήσεις: Ενίσχυση για πράσινη αναβάθμιση επιχειρήσεων στο κέντρο της Αθήνας

Μία από τις δράσεις που είναι «ανοικτές» για υποβολή προτάσεων αυτή την εποχή, είναι αυτή του Δήμου Αθηναίων «Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους». Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», με ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Αναπτυξιακή Α.Ε. (ΕΑΤΑ).

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 2,3 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα αύξησής του έως 5 εκατ. ευρώ. Δεδομένου ότι η δράση έχει προκηρυχθεί από τον Μάιο και απομένουν περίπου 30 ημέρες για να κλείσει, σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της. Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, στόχο της συγκεκριμένης δράσης αποτελεί η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Δήμου Αθηναίων για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους βάσει των αρχών ενεργειακής απόδοσης και βιοκλιματικού σχεδιασμού. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της δράσης είναι:

– Εξοικονόμηση ενέργειας.
– Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
– Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος του ιστορικού κέντρου του Δήμου Αθηναίων.
– Αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των επιχειρήσεων και βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.
– Πρόσθετα οφέλη και σε άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς, όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, η απασχόληση και η υγεία.

Η περιοχή παρέμβασης περικλείεται από τις παρακάτω οδούς: 

Αγ. Μελετίου, Ι. Δροσοπούλου, Φωκίωνος Νέγρη, Ζακύνθου, Κυψέλης, Μαυρομματαίων, Βασ. Ηρακλείου, Μπουμπουλίνας, Στουρνάρη, Αραχώβης, Εμ. Μπενάκη, Ακαδημίας, Λεωφ. Βασ. Σοφίας, Ηρώδου Αττικού, Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Β, Μελεάγρου, Ησιόδου, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου, Λεωφ. Αρδηττού, Καλλιρρόης, Βρύγου, Θαρύπου, Ντουρμ, Φιλίνου, Ευρυδάμαντος, Κράτητος, Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου, Εφέσου, Λεωφ. Συγγρού, Λαγουμιτζή, Αλ. Πάντου, Οδυσ. Ανδρούτσου, Φαλήρου, Μακρυγιάννη, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, Πιττακού, Περιάνδρου, Μονής Αστερίου Τσαγκάρη, Τσάτσου, Φιλελλήνων, Μητροπόλεως, πλ. Μοναστηρακίου, Αρεως, Αδριανού, Αγ. Ασωμάτων, Απ. Παύλου, Ηρακλειδών, Θεσσαλονίκης, Αιγηίδων, Πανδώρου, Χαμοστέρνας, Αγ. Σοφίας, Χρυσ. Σμύρνης, Ταύρου, Μαινεμένης, Κωνσταντινουπόλεως, Θ. Δηληγιάννη, Δομοκού, Σεπολίων, Λιοσίων, πλ. Αττικής, Αδμήτου, Αγ. Μελετίου.

Δικαιούχοι

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης ενισχύονται οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες, πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

i. Εχουν τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.

ii. Διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «Επιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ)» της πρόσκλησης, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.

iii. Κατατάσσονται με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ, βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017, με την προϋπόθεση ότι θα υλοποιήσουν το επενδυτικό τους σχέδιο, αποκλειστικά εντός της περιοχής παρέμβασης της δράσης.

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι δαπάνες που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

• Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση, κουφώματα / υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης κ.ά.). 

• Αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

• Αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας για χρήση ψύξης /θέρμανσης χώρων, αλλά και την παραγωγική διαδικασία (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού / ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κ.ά.).

• Αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας.

• Αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού.

• Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.

• Ενεργειακές επιθεωρήσεις ή και ενεργειακοί έλεγχοι πριν και μετά για την εκτίμηση του ενεργειακού αποτελέσματος.

• Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (πρότυπο ISO 50001).

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (5.5.2021). Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000 έως 30.000 ευρώ. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Το ποσοστό ενίσχυσης επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων, για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, ανέρχεται σε 80%, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτει το υπόλοιπο 20%. Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis.
Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στους ιστότοπους www.elanet.gr και www.espa.gr. 
Προτάσεις υποβάλλονται έως την 1η Νοεμβρίου 2021.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.