ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο 7,3% υποχώρησε ο δείκτης κόκκινων δανείων της Eurobank

Υπεγράφη η συμφωνία με την doValue για την τιτλοποίηση Mexico

sto-7-3-ypochorise-o-deiktis-kokkinon-daneion-tis-eurobank-561535087

Τη μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό και συγκεκριμένα στο 7,3% επιτυγχάνει η Eurobank με την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Mexico και την υπογραφή της συμφωνίας με την doValue, που ανακοινώθηκε χθες.

Μετά τη συμφωνία τα κόκκινα δάνεια της τράπεζας αναμένεται να μειωθούν κάτω από τα 3 δισ. ευρώ, εξέλιξη που σηματοδοτεί την εξυγίανση του ισολογισμού της και θα επιτρέψει στην τράπεζα να στραφεί στις υγιείς χρηματοδοτήσεις, αλλά και να επιτύχει τους στόχους του σχεδίου μετασχηματισμού που προβλέπει τη διανομή μερίσματος στους μετόχους από το 2022. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2021, υπό την προϋπόθεση έκδοσης της υπουργικής απόφασης για την υπαγωγή της τιτλοποίησης στο πρόγραμμα παροχής εγγύησης, δηλαδή τον «Ηρακλή»και την έγκριση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) για τη μεταφορά κινδύνου των δανείων που μεταβιβάζονται. H συναλλαγή δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια της Eurobank.

Η ακαθάριστη λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου Mexico διαμορφώνεται σε 3,2 δισ. ευρώ, ενώ η ονομαστική του αξία (περιλαμβάνει και λογιστικοποιημένους τόκους εκτός ισολογισμού) ανέρχεται σε 5,2 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται κατά 90% από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ενώ άλλο ένα 10% είναι εξυπηρετούμενα δάνεια. Το 85% των 275.000 δανείων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο είναι δάνεια λιανικής και μικρών επιχειρήσεων, ενώ το υπόλοιπο 15% είναι μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια. Το τμήμα του χαρτοφυλακίου για το οποίο έχει εγγυηθεί το Δημόσιο διαμορφώνεται στο 1,5 δισ. ευρώ. Στα 3,4 δισ. ευρώ ανέρχεται η αξία του χαρτοφυλακίου χαμηλής διαβάθμισης (junior notes), δηλαδή των δανείων με μικρή πιθανότητα ανακτήσεων.

Τα μη εξυπηρετού- μενα δάνεια της τράπεζας αναμένεται να μειωθούν κάτω από τα 3 δισ. ευρώ.

Ο ιταλικός όμιλος doValue, που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές και με τον οποίο η Eurobank έχει υπογράψει στρατηγική συμμαχία για τη διαχείριση του συνόλου των δανείων σε καθυστέρηση της τράπεζας, είναι ο επενδυτής που θα αγοράσει τους τίτλους ενδιάμεσης διαβάθμισης. Η αξία του mezzanine τίτλου που είναι και το αντικείμενο της συναλλαγής διαμορφώνεται στα 200 εκατ. ευρώ.

Η τιτλοποίηση Mexico αποτελεί την τρίτη κατά σειράν συναλλαγή που υλοποιεί η Eurobank σε διάστημα δύο μόλις χρόνων. Η αρχή είχε γίνει τον Ιούλιο του 2019 με τη συναλλαγή Pillar, αξίας 2 δισ. ευρώ, που μεταβιβάστηκε στην Pimco και ήταν το πρώτο χαρτοφυλάκιο που άνοιγε την αγορά των ελληνικών τιτλοποιήσεων μετά τη δεκαετή κρίση. Ακολούθησε η συναλλαγή Cairo αξίας 7,5 δισ. ευρώ που άνοιξε τον δρόμο για τη συνεργασία της Eurobank με τον ιταλικό όμιλο doValue. Μέσω των τιτλοποιήσεων αλλά και πωλήσεων χαρτοφυλακίων η τράπεζα έχει επιτύχει τη μείωση των κόκκινων δανείων κατά 15 δισ. ευρώ περίπου και συγκεκριμένα από τα 18 δισ. ευρώ το 2018 κάτω από τα 3 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2021.

Εκτός από την εξυγίανση του ισολογισμού της, βασικοί πυλώνες του επιχειρησιακού σχεδίου της τράπεζας είναι η επίτευξη διψήφιου ποσοστού απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, μέσω της διεύρυνσης της κερδοφορίας από πηγές στο εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό.

Ο όμιλος της Eurobank δραστηριοποιείται στις αγορές της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Σερβίας και του Λουξεμβούργου, μέσω των οποίων αντλεί σημαντικό μέρος της κερδοφορίας του και σύμφωνα με τον στόχο της διοίκησης, η συνεισφορά του δικτύου του εξωτερικού θα σταθεροποιηθεί στο 30% της συνολικής κερδοφορίας του ομίλου.