ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καθαρά κέρδη 9,5 εκατ. για τα ΕΛΤΑ το 2020

Υποχώρηση κατέγραψαν τα οικονομικά αποτελέσματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων για τη χρήση του 2020, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Καθαρά κέρδη 9,5 εκατ. για τα ΕΛΤΑ το 2020

Υποχώρηση κατέγραψαν τα οικονομικά αποτελέσματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων για τη χρήση του 2020, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποίησε η εταιρεία, πρόσφατα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 10,5, στα 318,4 εκατ. ευρώ λόγω της υποχώρησης των εσόδων μεγάλων πελατών (πχ. Δημόσιο, ΕΦΚΑ κ.ά.) που αντικαθιστούν την παραδοσιακή με την ηλεκτρονική αλληλογραφία. Ως αποτέλεσμα, η δραστηριότητα της διανομής αλληλογραφίας απέφερε έσοδα 130,5 εκατ. ευρώ από 158,8 εκατ. ευρώ το 2019.

Κατά την περασμένη χρήση, εμφάνισαν μείωση εσόδων σχεδόν όλοι οι τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, εξαιρουμένων των ταχυμεταφορών (Courier) που ενίσχυσαν τον τζίρο κατά περίπου 10 εκατ. ευρώ, στα 53,8 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 318,4 εκατ., μειωμένος κατά 10,5 εκατ. έναντι του 2019.

Επίσης, λόγω της πανδημίας, της οποίας οι επιπτώσεις υπήρξαν ιδιαίτερα έντονες το 2020, επλήγη σειρά χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως η ταχυπληρωμή και η μεταφορά κεφαλαίων που απαιτούν φυσική παρουσία, με τον κύκλο εργασιών του συγκεκριμένου τομέα να είναι 35 εκατ. ευρώ από 38,5 εκατ. ευρώ το 2019. Υποχώρηση  κατά περίπου 20,1%, στα 42,7 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν και τα έσοδα του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας που «δεν συνιστά, πλέον, βασική δραστηριότητα, εμφανίζει μερίδια διαρκώς συρρικνούμενα λόγω του υψηλού ανταγωνισμού και αποδεικνύεται ως εσφαλμένη κίνηση της προηγούμενης κυβέρνησης» όπως αναφέρουν κύκλοι της εταιρείας. Η εταιρεία κατέχει άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 350 MW και διάρκειας 20 ετών βάσει της 18/2016 απόφασης της ΡΑΕ.

Πέρυσι, ο όμιλος εμφάνισε αρνητικά αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (Ebitda) ύψους 5,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 27,8 εκατ. το 2019 και κατέγραψε προ φόρων ζημίες ύψους 26,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5,3 εκατ. ευρώ το 2019. Τα αρνητικά αυτά αποτελέσματα αποδίδονται στην πτώση του κύκλου εργασιών και στο γεγονός ότι τα μεγέθη του 2019 είχαν ωφεληθεί από την αναπροσαρμογή της αναλογιστικής μελέτης λόγω της υποχρεωτικής τήρησης από τα ΕΛΤΑ, ως επιχείρηση κοινής ωφελείας, του ορίου των 15.000 ευρώ, της αποζημίωσης απόλυσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης. Ωστόσο, τα ΕΛΤΑ εμφανίζουν καθαρά κέρδη 9,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 20,5 εκατ. ευρώ το 2019 που συνδέονται με την αναγνώριση αναβαλλόμενου εσόδου λόγω της είσπραξης αποζημίωσης καθολικής υπηρεσίας, ύψους 149,1 εκατ. ευρώ, για την οποία είχε αναγνωριστεί αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση.

Το σχέδιο για την αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ προβλέπει την εθελουσία έξοδο 2.000 εργαζομένων με στόχο τη μείωση κατά 75 εκατ. ευρώ του μισθολογικού κόστους, ενώ μέχρι και τα τέλη του περασμένου Μαΐου είχαν αποχωρήσει 1.583 εργαζόμενοι. Οι εθελουσίες αποχωρήσεις έχουν κόστος της τάξεως των 140 εκατ. ευρώ, ενώ το σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας περιλαμβάνει την εξόφληση του ΕΦΚΑ και ληξιπρόθεσμων οφειλών 105 εκατ. ευρώ, όπως και την υλοποίηση επενδύσεων 50 εκατ. ευρώ.

Οπως, ακόμη, προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020, τα ΕΛΤΑ διαθέτουν απαιτήσεις 57,1 εκατ. ευρώ από τις οποίες ποσό 51,5 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί σε πελάτες εσωτερικού όπως ο ΕΦΚΑ από τον οποίο η εταιρεία έχει λαμβάνειν 3,8 εκατ. ευρώ.