ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κάτω από τη βάση η χώρα στη φορολογική ανταγωνιστικότητα

Κάτω από τη βάση η χώρα στη φορολογική ανταγωνιστικότητα

Την 29η θέση μεταξύ των 37 χωρών του ΟΟΣΑ καταλαμβάνει η Ελλάδα στον χάρτη της φορολογικής ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης του Tax Foundation που παρουσίασε το ΚΕΦίΜ.

Η θέση υπολογίζεται βάσει της κατάταξης που έχει η χώρα στους επιμέρους δείκτες της φορολογίας των επιχειρήσεων, των φόρων φυσικών προσώπων, των φόρων κατανάλωσης, των φόρων ιδιοκτησίας και των φόρων κερδών που παράγονται στο εξωτερικό (κανόνες διεθνούς φορολόγησης). Στις περισσότερες από αυτές τις κατηγορίες η Ελλάδα κατατάσσεται στους ουραγούς. Ωστόσο στη φορολογία εισοδήματος, αν και η χώρα κατέχει τον τέταρτο υψηλότερο συντελεστή στην Ευρώπη (συνυπολογίζεται και ο ανώτατος συντελεστής της εισφοράς αλληλεγγύης), βρίσκεται στη 10η θέση μεταξύ 37 χωρών. Η θέση αυτή όμως δεν αφορά μόνο τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές. Αφορά την πολυπλοκότητα των φόρων των φυσικών προσώπων αλλά και το ύψος των συντελεστών από κεφαλαιουχικά κέρδη και μερίσματα. Στις δύο τελευταίες κατηγορίες τα πάμε εξαιρετικά.  

Μεταξύ των θετικών σημείων του ελληνικού φορολογικού συστήματος, οι συγγραφείς της έρευνας ξεχωρίζουν τα εξής:

• Ο καθαρός φορολογικός συντελεστής φυσικών προσώπων επί μερισμάτων στο 5% είναι σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (24,1%).

• Η πολυπλοκότητα του φόρου επί της εργασίας είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

Μεταξύ των 37 χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα βρίσκεται στην 29η θέση.

• Οι κανονισμοί Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών στην Ελλάδα είναι μετριοπαθείς και εφαρμόζονται μόνο στο παθητικό εισόδημα.

Ανάμεσα σε άλλες αξιοσημείωτες αλλαγές σε σχέση με την περυσινή χρονιά, η Ελλάδα μείωσε τον φορολογικό συντελεστή εταιρικού εισοδήματος από το 24% το 2020 στο 22% το 2021, επεκτείνοντας τις φορολογικές επιδοτήσεις για έρευνα και ανάπτυξη και μειώνοντας ελάχιστα τον ανώτατο θεσμοθετημένο φορολογικό συντελεστή ατομικού εισοδήματος.

Στην έρευνα εντοπίζονται τρεις βασικές αδυναμίες στο φορολογικό σύστημα της Ελλάδας:

• Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αυστηρούς περιορισμούς ως προς τα ποσά των καθαρών ζημιών χρήσης με τα οποία μπορούν να αντισταθμίσουν μελλοντικά κέρδη. Επίσης, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ζημίες για να μειώσουν προηγούμενο φορολογητέο εισόδημα.

• Η Ελλάδα έχει έναν σχετικά περιορισμένο αριθμό φορολογικών συμβάσεων (57 συμβάσεις έναντι 75 του μέσου όρου του ΟΟΣΑ).

• Η χώρα μας έχει έναν από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στον ΟΟΣΑ (24%), με μία από τις πιο περιορισμένες φορολογικές βάσεις.