ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε η ΑΜΚ της ΔΕΗ και η πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ

Τι προβλέπεται στη συμφωνία μετόχων για τη νέα διοίκηση του διαχειριστή

Εγκρίθηκε η ΑΜΚ της ΔΕΗ και η πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ

Την επιλογή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με τη διαδικασία της κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης υπεραμύνθηκε ο επικεφαλής της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, απαντώντας χθες σε σχετικές ερωτήσεις μετόχων κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τη σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Οπως είπε, η συγκεκριμένη επιλογή αποτελεί τη μόνη πρόσφορη δομή συναλλαγής που εξασφαλίζει τον ανταγωνιστικό προσδιορισμό της τιμής. Ταυτόχρονα η άλλη επιλογή, της διατήρησης του δικαιώματος προτίμησης, θα λειτουργούσε ανασταλτικά για τη συμμετοχή πολλών επενδυτών και θα επιβράδυνε τη διαδικασία, σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΗ. Η ΑΜΚ, σύμφωνα με τον ίδιο, θα παράσχει στη ΔΕΗ ισχυρά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του επικαιροποιημένου επενδυτικού της σχεδίου ύψους 8,4 δισ. έως το 2026, με στόχο την εγκατάσταση ισχύος 9,1 GW από ΑΠΕ.

Η χθεσινή γενική συνέλευση ενέκρινε και την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ στη θυγατρική του Macquarie Infrastracture and Real Assets Group, έναντι τιμήματος 1,3 δισ. ευρώ, όπως και τη συμφωνία μετόχων και τη σύμβαση αγοράς μετοχών (SPA). Σε σχέση με τη διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ η συμφωνία μετόχων προβλέπει 11μελές διοικητικό συμβούλιο εκ των οποίων τα έξι μέλη ορίζονται από τη ΔΕΗ, τα τέσσερα από τον επενδυτή και ένα μέλος από τους εργαζομένους. Η ΔΕΗ θα διορίζει τον διευθύνοντα σύμβουλο και ο επενδυτής τον οικονομικό διευθυντή. Ο επενδυτής θα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις που δεν αφορούν σημαντικά τη λειτουργία της εταιρείας, ούτε εμποδίζουν τη ΔΕΗ να ελέγχει την εταιρεία.

Η συμφωνία προβλέπει συγκεκριμένη πολιτική μερισμάτων και χρηματοοικονομικής μόχλευσης, με βάση την οποία θα αποδίδεται, υπό προϋποθέσεις, ως μέρισμα το μεγαλύτερο μεταξύ του ποσού των 85 εκατ. ευρώ και του 95% των καθαρών κερδών για το προηγούμενο έτος. Προβλέπεται η υπό όρους δυνατότητα αποχώρησης του επενδυτή, αλλά και προϋποθέσεις για τον διάδοχο αυτού. Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και των δύο μετόχων, ενώ και οι δύο μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα προτίμησης σε όλο το νέο κεφάλαιο. Για χρονικό διάστημα 3 ετών από την υπογραφή της συμφωνίας δεν είναι δυνατή καμία μεταβίβαση μετοχών, εκτός εάν ο αποκτών ανήκει στον ίδιο όμιλο με τον μέτοχο και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση μετοχών πριν από την πάροδο 7 ετών. Παράλληλα, προβλέπεται στη συμφωνία δικαίωμα tag-along υπέρ του επενδυτή, το οποίο θα ενεργοποιείται σε περίπτωση που η ΔΕΗ αποφασίσει να μεταβιβάσει σε τρίτο τις μετοχές της στην εταιρεία. Υπό προϋποθέσεις επίσης ο επενδυτής θα έχει δικαίωμα πώλησης των μετοχών του στη ΔΕΗ μετά την πάροδο 8 ετών. Ο επενδυτής έχει το δικαίωμα να εισηγηθεί στο Δ.Σ. την εισαγωγή των μετοχών του σε ρυθμιζόμενη αγορά μετά την πάροδο 5 ετών. Σύμφωνα με τη σύμβαση αγοράς μετοχών η απόσχιση του κλάδου δικτύου διανομής από τη ΔΕΗ θα πραγματοποιηθεί μετά την υπογραφή της και θα συνιστά αναβλητική αίρεση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Το SPA προβλέπει ότι κανένα άλλο στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού δεν θα μεταβιβαστεί στον ΔΕΔΔΗΕ, παρά μόνο αυτά που είναι αναγκαία και επιθυμητά για τη λειτουργία της επιχείρησης.

Η ΑΜΚ, σύμφωνα με τον Γιώργο Στάσση, θα παράσχει στη ΔΕΗ ισχυρά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της σχεδίου.

Εντός 15 ημερών μετά την υπογραφή του SPA ο επενδυτής υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με 65,6 εκατ. ευρώ (5% του τιμήματος). Το SPA διέπεται από το αγγλικό δίκαιο. Οι διαφορές μεταξύ των μερών θα υπάγονται σε διεθνή διαιτησία, σύμφωνα με τους κανόνες του Δικαστηρίου Διεθνούς Διαιτησίας του Λονδίνου (LCIA), στη Γενεύη. Η συμφωνία διαιτησίας διέπεται από ελληνικό δίκαιο.

Ειδική αναφορά γίνεται στην αξιοποίηση του δικτύου για οπτικές ίνες. Η ΔΕΗ αναλαμβάνει να μη λειτουργεί το δίκτυο οπτικών ινών κατά τρόπο που να βλάπτει σημαντικά την εταιρεία και μετά την υπογραφή του SPA να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ που θα διέπει τους όρους πρόσβασής της στις υποδομές διανομής για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών.

Προβλέπεται επίσης ότι μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο ΔΕΔΔΗΕ θα μπορεί να αναθέσει κάποιες υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα από τη ΔΕΗ να μπορούν να λαμβάνονται με πιο ευνοϊκούς όρους από τρίτο μέρος.