ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προς παράταση υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού

Στην παράταση κατά ένα μήνα της προθεσμίας υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού για το έτος 2021 από το σύνολο των επιχειρήσεων προς το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» προσανατολίζεται το υπουργείο Εργασίας.

Προς παράταση υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού

Στην παράταση κατά ένα μήνα της προθεσμίας υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού για το έτος 2021 από το σύνολο των επιχειρήσεων προς το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» προσανατολίζεται το υπουργείο Εργασίας. Η προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Οκτωβρίου, όμως σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας έχουν ήδη εισηγηθεί και προωθήσει προς υπογραφή την παράταση της προθεσμίας έως τις 30 Νοεμβρίου. Πρόκειται για μία από τις πολλές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που βαρύνονται με επιπλέον διοικητικό κόστος και προκαλούν τεράστιο φόρτο εργασίας σε λογιστήρια και φοροτεχνικά γραφεία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που ούτως ή άλλως είναι επιφορτισμένα με επιπλέον καθήκοντα και υποχρεώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι λογιστές εκτιμούν ότι το σχετικό έντυπο Ε4 είναι ένα από τα πλέον περιττά, που φωτογραφίζουν απλώς την εικόνα της επιχείρησης όσον αφορά το προσωπικό που απασχολεί κατά τη συγκεκριμένη και μόνο ημέρα υποβολής και την επόμενη κιόλας ημέρα η εικόνα αυτή μπορεί να μεταβληθεί.

Κατά ένα μήνα, έως τις 30 Νοεμβρίου.

Επισημαίνουν δε, ότι στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» υποβάλλονται σε πραγματικό χρόνο οι προσλήψεις, οι απολύσεις, οι οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου, οπότε όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή με την κατάλληλη επεξεργασία. Να σημειωθεί ότι στον ετήσιο πίνακα προσωπικού (Ε4) αποτυπώνονται όλοι οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που απασχολούνται την ώρα της υποβολής, είτε αυτοί είναι μόνιμοι είτε εποχικοί. Εφόσον μάλιστα μετά την υποβολή του σχετικού πίνακα και ενώ δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής της η επιχείρηση προχωρήσει σε νέα πρόσληψη ή απόλυση, δεν υποχρεούται να υποβάλει συμπληρωματικό ετήσιο πίνακα προσωπικού.

Το έντυπο Ε4 υποβάλλεται μόνο για το προσωπικό που απασχολούνταν κατά την ημερομηνία υποβολής του. Μόνο εφόσον δεν έχουν δηλωθεί στο σύνολό τους οι εργαζόμενοι που απασχολούνται κατά το συγκεκριμένο διάστημα στην επιχείρηση προβλέπεται η δυνατότητα – υποχρέωση υποβολής συμπληρωματικού ετήσιου πίνακα προσωπικού, και μάλιστα εντός του προβλεπόμενου διαστήματος. Οπως επισημαίνουν μιλώντας στην «Κ» έγκριτοι λογιστές – φοροτεχνικοί, ούτε κι αν υπάρχουν λάθη στον πίνακα δεν προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικού. Για διορθώσεις λαθών πρέπει να γίνει χειρόγραφη κατάθεση στο ΣΕΠΕ. Προσοχή όμως. Εφόσον δεν υποβληθεί ο πίνακας προσωπικού εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, θα πρέπει να κατατεθεί χειρογράφως στο ΣΕΠΕ. Η παράβαση της εκπρόθεσμης κατάθεσης θεωρείται «σημαντική», καθώς ανήκει στην κατηγορία των «γενικών παραβάσεων».