ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς άντλησε 500 εκατ. ευρώ από το «πράσινο» ομόλογο

Στο 3,875% τιμολογήθηκε ο τίτλος υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) που εξέδωσε χθες η Τράπεζα Πειραιώς με τα χαρακτηριστικά «πράσινου» ομολόγου, καθώς η ρευστότητα που αντλήθηκε θα αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων φιλικών προς το περιβάλλον.

Η Τράπεζα Πειραιώς άντλησε 500 εκατ. ευρώ από το «πράσινο» ομόλογο

Στο 3,875% τιμολογήθηκε ο τίτλος υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) που εξέδωσε χθες η Τράπεζα Πειραιώς με τα χαρακτηριστικά «πράσινου» ομολόγου, καθώς η ρευστότητα που αντλήθηκε θα αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων φιλικών προς το περιβάλλον.

Οι προσφορές ανήλθαν στα 850 εκατ. ευρώ και η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ. Η ζήτηση προήλθε από ευρεία επενδυτική βάση ξένων και Ελλήνων θεσμικών επενδυτών και η έκδοση καλύφθηκε κατά 48% από την Ελλάδα και κατά 52% από το εξωτερικό. Ο τίτλος είναι εξαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στην πενταετία και την έκδοση «έτρεξαν» οι BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UBS.

Πρόκειται για την πρώτη έκδοση «πράσινου» ομολόγου που πραγματοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς. Την αρχή είχε κάνει η Εθνική Τράπεζα τον Οκτώβριο του 2020, αντλώντας 500 εκατ. ευρώ με τοκομερίδιο 2,75%, ενώ σε ανάλογες εκδόσεις πρόκειται να προχωρήσουν όλες οι συστημικές τράπεζες την επόμενη χρονιά.

Βάσει των αρχών της ICMA για τα «πράσινα» ομόλογα, σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιήθηκε η έκδοση, η τράπεζα δεσμεύεται συμβατικά ότι το σύνολο των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την πώληση του ομολόγου θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση έργων «πράσινης» οικονομίας.

Στο 3,875% τιμολογήθηκε ο τίτλος – Οι προσφορές ανήλθαν στα 850 εκατ., ενώ η έκδοση καλύφθηκε κατά 48% από την Ελλάδα και 52% από το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, με βάση το ενημερωτικό της έκδοσης, τα αντληθέντα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν κατά 50% για τη χρηματοδότηση νέων «πράσινων» δανείων, ενώ το υπόλοιπο 50% των κεφαλαίων θα κατευθυνθεί σε αναχρηματοδοτήσεις υφιστάμενων δανείων. Η τράπεζα διαθέτει χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτήσεων σε «πράσινες» επενδύσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η Πειραιώς είναι η μοναδική ελληνική τράπεζα που περιλαμβάνεται στους «Europe’s 2021 Climate Leaders» των Financial Times με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο «πράσινων» χρηματοδοτήσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), έχοντας χρηματοδοτήσει επενδυτικά έργα 2,5 δισ. ευρώ.

Επιπλέον είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που πραγματοποίησε εταιρικές χρηματοδοτήσεις με κριτήρια ESG (μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει ένα σημαντικό αριθμό, που αφορούν μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, με συνολικό ποσό χρηματοδοτήσεων περίπου 210 εκατ. ευρώ), ενώ είναι και η πρώτη τράπεζα που εξέδωσε ESG ομόλογο και αμοιβαίο κεφάλαιο.

Η προσφυγή της τράπεζας στις αγορές για την έκδοση του «πράσινου» ομολόγου εξυπηρετεί επίσης τις ανάγκες κάλυψης του στόχου για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) που έχει θέσει το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (Single Resolution Board – SRB).

Ο ενδιάμεσος στόχος έχει προσδιοριστεί στο 16,1% μέχρι το τέλος του 2021, ενώ ο στόχος για τις υποχρεώσεις MREL έως και τα τέλη του 2025 έχει οριστεί στο 26,5% του σταθμισμένου για κινδύνους ενεργητικού της τράπεζας. Μετά και τις δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης που έχει υλοποιήσει η τράπεζα, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας με βάση τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου διαμορφώθηκε στο 16% και σε πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας III στο 14%, proforma για την επίπτωση της τιτλοποίησης Sunrise 1 στο σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό.

Πρόσφατα η Moody’s επικαιροποίησε τη βαθμολογία των senior preferred ομολόγων της Τράπεζας Πειραιώς στο «Caa1» και τις προοπτικές των καταθέσεων σε «B3» από «Caa2».