ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το σχέδιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα

Τη χωροθέτηση των θαλάσσιων «οικοπέδων» και τη διενέργεια των διαγωνισμών αναμένεται να αναλάβει η ΕΔΑΥ.

Το σχέδιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα

Τη χωροθέτηση των θαλάσσιων «οικοπέδων» και τη διενέργεια των διαγωνισμών αναμένεται να αναλάβει η ΕΔΑΥ.

Μέσω ενός κεντρικού χωροταξικού σχεδιασμού και με την εμπλοκή του διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και της Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής Υδρογονανθράκων (ΕΔΑΥ) θα προχωρήσει η ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο σχεδιασμός του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα παρουσιάσει σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Κώστας Σκρέκας. Ο εθνικός στόχος εγκατάστασης 1,5-2 GW υπεράκτιων αιολικών έως το 2030 θα προχωρήσει μέσω της χωροθέτησης από την πολιτεία θαλάσσιων «οικοπέδων» τα οποία θα μπορούν να φιλοξενούν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, δηλαδή ένα είδος θαλάσσιου χωροταξικού. Τμήματα αυτών των «οικοπέδων» θα παραχωρούνται στη συνέχεια σε ενδιαφερόμενους επενδυτές μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών και αφού έχει προηγηθεί μια διαδικασία προεπιλογής που θα πιστοποιεί την οικονομική τους φερεγγυότητα αλλά και την τεχνική δυνατότητα υλοποίησης των έργων.

Τα έργα θα επιλέγονται με βάση τις οικονομικές προσφορές των ενδιαφερομένων για την τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας, όπως γίνεται σήμερα με τα χερσαία αιολικά και τα φωτοβολταϊκά. Τη χωροθέτηση των θαλάσσιων «οικοπέδων» αλλά και τη διενέργεια των διαγωνισμών, σύμφωνα με ένα σενάριο του ΥΠΕΝ, θα αναλάβει η ΕΔΑΥ, γι’ αυτό και ένα από τα θέματα του σημερινού υπουργικού συμβουλίου είναι «ο μετασχηματισμός της Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής Υδρογονανθράκων» στην κατεύθυνση της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων της, ώστε να μπορεί να αναλάβει και αυτό το έργο. Αλλωστε, η ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών σε όλο τον κόσμο στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο μοντέλο ανάπτυξης των υδρογονανθράκων και η διοίκηση της ΕΔΑΥ έχει επεξεργαστεί σχέδια επενδύσεων που να συνδυάζουν εξορύξεις κοιτασμάτων φυσικού αερίου και υπεράκτια αιολικά. Εκτός από την ΕΔΑΥ, κομβικό ρόλο αναλαμβάνει και ο ΑΔΜΗΕ για τη σύνδεση των θαλάσσιων πάρκων με το δίκτυο μεταφοράς.

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία κεντρικών κόμβων διασύνδεσης (hubs) από τον ΑΔΜΗΕ στις θαλάσσιες ζώνες που θα επιλεγούν για την εγκατάσταση των πάρκων, με τους οποίους θα συνδέεται στη συνέχεια η κάθε εταιρεία, αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα παρουσιάσει σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο και το νομοθετικό πλαίσιο για τις αδειοδοτήσεις έργων αποθήκευσης αλλά και τη δεύτερη φάση απλοποίησης της αδειοδότησης έργων ΑΠΕ. Τα τρία νομοσχέδια, μετά την έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο, θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση για να πάρουν μετά τον δρόμο για τη Βουλή.