ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεν επενδύουν στην ψηφιακή τεχνολογία οι μικρές επιχειρήσεις

Πολύ χαμηλές επιδόσεις για το 60% των εταιρειών, σύμφωνα με τη Eurostat

Δεν επενδύουν στην ψηφιακή τεχνολογία οι μικρές επιχειρήσεις

Aν και η επέλαση του κορωνοϊού αποτέλεσε για πολλές επιχειρήσεις ευκαιρία να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, στην Ελλάδα οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, που αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο ποσοστό της ελληνικής οικονομίας, είναι ουραγοί ως προς την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, γεγονός που επιδρά αρνητικά στην ήδη χαμηλή ανταγωνιστικότητά τους. Οπως προκύπτει από στοιχεία της Εurostat και από τον δείκτη ψηφιακής έντασης των επιχειρήσεων για το 2020 (Digital Intensity Index – DII 2020), 6 στις 10 επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 10 εργαζομένους αξιολογούνται πολύ χαμηλά στον σχετικό δείκτη, γεγονός που υποδηλώνει ότι εταιρείες τέτοιου μεγέθους δεν διοχετεύουν επαρκή κεφάλαια για να επενδύσουν σε ψηφιακές τεχνολογίες. Μάλιστα η Ελλάδα τερματίζει στην τρίτη θέση από το τέλος στον δείκτη ψηφιακής έντασης των επιχειρήσεων, αποδεικνύοντας ότι οι μικρές επιχειρήσεις έχουν να διανύσουν αρκετό δρόμο προκειμένου να προσεγγίσουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η αδυναμία αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών μπορεί να εξηγήσει, εν μέρει, τον λόγο που η ανταγωνιστικότητα αρκετών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα παραμένει χαμηλή, με πολλές εταιρείες αυτού του μεγέθους να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Αυτό το κενό στοχεύει να καλύψει και το Ταμείο Ανάκαμψης, που αναμένεται να στηρίξει επενδύσεις που δρομολογούνται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για το 2020 η Ελλάδα βρίσκεται στην 24η θέση μεταξύ των «27» της Ε.Ε. στον δείκτη Digital Intensity Index.

Σύμφωνα με τη Eurostat, η χώρα μας ξεπερνά στον δείκτη ψηφιακής έντασης των επιχειρήσεων τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, όπου το 66% των επιχειρήσεων έχει πολύ χαμηλό δείκτη ψηφιακής έντασης. Πριν από την Ελλάδα είναι η Λετονία (57%) και η Ουγγαρία (53%), ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε. για τις επιχειρήσεις που αξιολογούνται πολύ χαμηλά στον σχετικό δείκτη προσεγγίζει το 39%. Στον αντίποδα, οι επιχειρήσεις στη Φινλανδία και στη Δανία (και οι δύο με 5%) καθώς και στο Βέλγιο (3%) είναι που επενδύουν περισσότερο στην ψηφιοποίηση, ενώ στις υπόλοιπες χώρες μόλις το 2% των επιχειρήσεων κινήθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα στον σχετικό δείκτη.

Οπως αναφέρει η Eurostat, το 2020 μόλις το 1% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που απασχολούν τουλάχιστον 10 εργαζομένους κατάφερε να φτάσει πολύ υψηλά στον δείκτη ψηφιακής έντασης, ενώ το 14% έφθασε σε υψηλό επίπεδο. Πάντως, σε σύγκριση με το 2018, ο δείκτης DII σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει βελτιωθεί, σημειώνοντας άνοδο τόσο σε επίπεδο υψηλής ψηφιακής έντασης (+5 ποσοστιαίες μονάδες) όσο και στο υψηλό επίπεδο (+0,4). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν πως το 9% των μεγάλων επιχειρήσεων της Ε.Ε. είχε πολύ υψηλό DII και το 42% υψηλό επίπεδο, ενώ μόνο το 2% των μεσαίων επιχειρήσεων κατέγραψε πολύ υψηλής έντασης επίπεδο και το 25% υψηλό DII.

Ενας από τους στόχους του ευρωπαϊκού οράματος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι να φθάσει στα βασικά επίπεδα ψηφιακής έντασης έως το 2030 τουλάχιστον το 90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε. Το 2020, 3 στις 5 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ε.Ε., ήτοι το 60%, άγγιξαν τουλάχιστον το βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης, έναντι του 89% των μεγάλων επιχειρήσεων.