Δεκατρία διαφορετικά καθεστώτα ενίσχυσης στον νέο αναπτυξιακό

Δεκατρία διαφορετικά καθεστώτα ενίσχυσης στον νέο αναπτυξιακό

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου μέχρι τις 17 Νοεμβρίου

3' 13" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Μέσα από καθεστώτα ενίσχυσης που έχουν θεματική στόχευση και όχι οριζόντιο χαρακτήρα, καθώς και μέσα από τη δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων εκτός του Περιφερειακού Χάρτη Ενισχύσεων φιλοδοξεί ο νέος αναπτυξιακός νόμος να επιβεβαιώσει το όνομά του, να είναι πράγματι αναπτυξιακός και να είναι πολύ πιο αποτελεσματικός σε σύγκριση με τα προηγούμενα αντίστοιχα νομοθετήματα. Το σχέδιο νόμου που τιτλοφορείται «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων το βράδυ της Τετάρτης και η σχετική διαδικασία είναι προγραμματισμένη να διαρκέσει μέχρι το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου.

Τα 13 νέα καθεστώτα που προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός είναι τα ακόλουθα:

• Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων.

• Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων.

• Νέο επιχειρείν.

• Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση.

• Ερευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία.

• Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία.

• Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα.

• Επιχειρηματική εξωστρέφεια.

• Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων.

• Εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

• Μεγάλες επενδύσεις.

• Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας.

• Επιχειρηματικότητα 360ο.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος προβλέπει επίσης σειρά άλλων ενισχύσεων που μπορούν να χορηγηθούν στα επενδυτικά σχέδια εκτός περιφερειακών ενισχύσεων. Στην ουσία δηλαδή πρόκειται για επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες μπορεί να υπαχθούν στον αναπτυξιακό νόμο ως αυτοτελή επενδυτικά σχέδια. Αυτές είναι:

• Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

• Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

• Δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Ποιές επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να υπαχθούν στον αναπτυξιακό ως αυτοτελή επενδυτικά σχέδια.

• Δαπάνες καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

• Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ και μεγάλες επιχειρήσεις.

• Επενδυτικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος.

• Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

• Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.

• Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

• Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

• Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.

• Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.

• Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.

• Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

• Ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση.

Τα κίνητρα

Τα είδη των κινήτρων – ενισχύσεων δεν διαφοροποιούνται σημαντικά σε σύγκριση με τους προηγούμενους νόμους και ειδικά σε σύγκριση με τον 4399/2016 με κάποιες μόνο μικρές προσθήκες. Ειδικότερα, είναι τα ακόλουθα:

• Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% ή του 65% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου.

• Επιχορήγηση για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

• Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού).

• Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

• Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου για τα επενδυτικά σχέδια τα οποία θα υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς «Νέο Επιχειρείν». Πρόκειται για νέο είδος ενίσχυσης.

• Επιπλέον, όπως και στον προηγούμενο αναπτυξιακό προβλέπεται ότι για τις μεγάλες επενδύσεις (με προϋπολογισμό συνόλου επιλέξιμων δαπανών πάνω από 15 εκατ. ευρώ) μπορούν να κάνουν χρήση του καθεστώτος ταχείας αδειοδότησης (fast track). Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση καμιάς εκ των λοιπών ευνοϊκών ρυθμίσεων του νόμου.

Οι επιχειρήσεις που έχουν ευεργετηθεί από τον αναπτυξιακό νόμο οφείλουν να τηρούν συγκεκριμένες υποχρεώσεις μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου για 3-5 έτη αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης, υποχρεώσεις μεταξύ των οποίων είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή