ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η MAS Α.Ε. ιδρύει θυγατρική εταιρεία στην Ελλάδα

Η «i4 Energy» θα αναλάβει την εμπορική εκμετάλλευση του καινοτόμου λογισμικού ACROSS Digital Energy Ecosystem.

Η MAS Α.Ε. ιδρύει θυγατρική εταιρεία στην Ελλάδα

Η «i4 Energy» θα αναλάβει την εμπορική εκμετάλλευση του καινοτόμου λογισμικού ACROSS Digital Energy Ecosystem.

Την ίδρυση θυγατρικής στην Ελλάδα με την ονομασία «i4 Energy» ανακοίνωσε η MAS, εταιρεία τεχνολογίας με 45 χρόνια εμπειρίας στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ισχύος και ενέργειας με δραστηριότητα σε περισσότερες από 25 χώρες, στην Ανατολική Ευρώπη και στην Ασία και έδρα την Αθήνα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η i4 Energy θα αναλάβει την εμπορική εκμετάλλευση του καινοτόμου λογισμικού ACROSS Digital Energy Ecosystem της MAS Α.Ε., ένα πρωτοποριακό ψηφιακό οικοσύστημα ειδικά ανεπτυγμένο για τον χώρο της ενέργειας, το οποίο προσφέρει καθετοποιημένες λύσεις για την κάλυψη των απαιτήσεων της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Στόχος της νέας εταιρείας είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, τόσο σε hardware όσο και σε software που καλύπτουν ολιστικά την επιχειρησιακή διαχείριση των παραγωγών και καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Η i4 Energy στελεχώνεται με εξειδικευμένο προσωπικό με σκοπό στις αρχές του 2022 να είναι σε θέση να προσφέρει πλήρη σειρά λύσεων Generation Management/VPPs για την αυτόματη διαχείριση χαρτοφυλακίων σύνθετων τεχνολογιών γεωγραφικής κατανομής, Energy & Market Management για τον ολοκληρωμένο ενεργειακό προγραμματισμό με εργαλεία προβλέψεων, κοστολόγησης και ενεργειακής εκκαθάρισης σύμφωνα με το target model και Prosumer Management όπου θα ενσωματώνει αλγορίθμους ενιαίας διαχείρισης κτιριακών φορτίων, φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και V2G για την εφαρμογή του Demand-Response (απόκριση ζήτησης) στην αγορά εξισορρόπησης. Η μητρική εταιρεία MAS  στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη του κορυφαίου και βραβευμένου ψηφιακού οικοσυστήματος ACROSS, αυξάνοντας την επένδυση της εταιρείας όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Το ACROSS συνδυάζει τεχνολογίες αιχμής σε ένα καινοτόμο backend που παρέχει native power & energy management logic, Smart grid Integration και ΙΙοΤ compatibility. Η τεχνολογία του ACROSS παρέχει real time συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, με ισχυρούς αλγορίθμους, τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και ενσωματωμένη λογική διαχείρισης ενεργειακών εγκαταστάσεων. «Μέσω των πρωτοποριακών τεχνολογιών της και της πολυετούς τεχνογνωσίας της στη διαχείριση ισχύος και ενέργειας, η MAS Α.Ε. μπορεί να συμβάλει με επιτυχία στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και να προωθήσει την ανάπτυξη λύσεων ΑΠΕ», αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.