ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ρυθμίστηκαν 563.000 δάνεια ύψους 32,02 δισ.

Πάνω από 563.000 δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά), συνολικού ύψους 32,02 δισ. ευρώ, ρυθμίστηκαν διμερώς, μεταξύ οφειλετών και τραπεζών, από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2021

Ρυθμίστηκαν 563.000 δάνεια ύψους 32,02 δισ.

Πάνω από 563.000 δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά), συνολικού ύψους 32,02 δισ. ευρώ, ρυθμίστηκαν διμερώς, μεταξύ οφειλετών και τραπεζών, από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2021, 60.566 δικαιούχοι έλαβαν επιδότηση μέσω του προγράμματος «Γέφυρα» (1 και 2), ύψους 398,5 εκατ. ευρώ, 2.296 δανειολήπτες ρύθμισαν επιτυχώς τα χρέη τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ομόρρυθμων εταίρων, ενώ 2.904 επιδοτήθηκαν από το πρόγραμμα για την προστασία της κύριας κατοικίας με ποσά ύψους 3,04 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την 5η έκθεση προόδου, στην οποία αποτυπώνεται η πορεία εξέλιξης των δράσεων σχετικά με την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, η ανάλυση των στοιχείων αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει ουσιαστικά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχημένων ρυθμίσεων που πραγματοποίησαν κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις:

• Τριμελής οικογένεια από τα Χανιά κατείχε στεγαστικό δάνειο με ποσό οφειλής 114.000 ευρώ και δόση δανείου 790 ευρώ. Με τη ρύθμιση που πραγματοποιήθηκε θα κληθεί να αποπληρώσει οφειλή ύψους 36.000 ευρώ, με δόση δανείου 150 ευρώ, η οποία θα αυξάνεται σταδιακά και θα ανέλθει στα 169 ευρώ. Σε περίπτωση τήρησης της ρύθμισης θα λάβει διαγραφή ύψους 78.000 ευρώ από το δάνειό της.

Μεταξύ οφειλετών και τραπεζών, από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Σεπτέμ- βριο του 2021.

• Διμελής οικογένεια από την Καβάλα με καταναλωτικό δάνειο με εξασφάλιση και ποσό οφειλής 28.200 ευρώ πλήρωνε δόση δανείου ύψους 278 ευρώ. Με τη ρύθμιση που πραγματοποιήθηκε θα κληθεί να αποπληρώσει οφειλή ύψους 11.300 ευρώ, με δόση δανείου 30 ευρώ, η οποία θα αυξάνεται σταδιακά και θα φτάσει στα 50 ευρώ. Σε περίπτωση τήρησης της ρύθμισης θα λάβει διαγραφή ύψους 16.900 ευρώ από το δάνειό της.

• Τετραμελής οικογένεια από τα Γιάννενα με καταναλωτικό δάνειο με εξασφάλιση και ποσό οφειλής 19.800 ευρώ έχει λάβει δόση δανείου, μετά την πραγματοποίηση της ρύθμισης, ύψους 50 ευρώ αρχικά, 54 ευρώ έπειτα και 56 ευρώ τελική δόση, με υπολειπόμενη διάρκεια αποπληρωμής τους 139 μήνες. Σε περίπτωση τήρησης της ρύθμισης θα λάβει διαγραφή ύψους 11.900 ευρώ από το δάνειό της.

• Ομόρρυθμη εταιρεία με επαγγελματικό δάνειο με εξασφάλιση με ποσό οφειλής ύψους 144.550 ευρώ είχε δόση δανείου 1.254 ευρώ. Με τη ρύθμιση που πραγματοποιήθηκε θα κληθεί να αποπληρώσει υπολειπόμενη οφειλή ύψους 79.050 ευρώ, με δόση δανείου 410 ευρώ. Σε περίπτωση τήρησης της ρύθμισης θα λάβει διαγραφή ύψους 65.500 ευρώ από το δάνειό της.

• Ατομική επιχείρηση με επαγγελματικό δάνειο με εξασφάλιση με ποσό οφειλής ύψους 58.800 ευρώ είχε δόση δανείου 647 ευρώ. Με τη ρύθμιση που πραγματοποιήθηκε θα κληθεί να αποπληρώσει υπολειπόμενο δάνειο ύψους 42.200 ευρώ, με δόση δανείου 182 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια αποπληρωμής τους 392 μήνες. Σε περίπτωση τήρησης της ρύθμισης θα λάβει διαγραφή ύψους 16.600 ευρώ από το δάνειό της.