ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέες επενδύσεις 1,2 δισ. για οπτικές ίνες

Με στόχο την περαιτέρω κάλυψη της χώρας, έως το 2027, με δίκτυα υπερυψηλών ταχυτήτων.

Νέες επενδύσεις 1,2 δισ. για οπτικές ίνες

Με τον διαγωνισμό, ύψους 868 εκατ. ευρώ, του έργου-ΣΔΙΤ ανάπτυξης υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας (Ultra-Fast Broadband – UFBB) να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, έχοντας προσελκύσει τον όμιλο ΟΤΕ και το σχήμα της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής και της θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ Grid Telecom, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχεδιάζει ένα νέο έργο για τη δημιουργία οπτικών ινών σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για το UFBB II, που συνοδεύεται με συνολικό κόστος ανάπτυξης υποδομών ύψους 1,2 δισ. ευρώ, με την εκτιμώμενη χρηματοδότηση μέσω δημοσίων πόρων να τοποθετείται σε 400 εκατ. ευρώ.

Οπως αναφέρεται στο εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, το έργο, που πρόκειται να δημοπρατηθεί ως ΣΔΙΤ, αποσκοπεί στην κάλυψη περιοχών ανά την Ελλάδα που εκτιμάται ότι δεν θα διαθέτουν δίκτυα που επιτρέπουν ταχύτητες download (μεταφόρτωση) και upload (ανέβασμα αρχείων) τουλάχιστον 1.000 Mbps και 200 Mbps, αντίστοιχα. Σε ορίζοντα τετραετίας δηλαδή υπολογίζεται, βάσει των σχεδιαζόμενων επενδύσεων των παρόχων, ότι περίπου 1,7 εκατ. γραμμές και περίπου 3,9 εκατ. συνδρομητές ανά την Ελλάδα δεν θα διαθέτουν πρόσβαση σε οπτικές ίνες.

Με στόχο την περαιτέρω κάλυψη της χώρας, έως το 2027, με δίκτυα υπερυψηλών ταχυτήτων.

Δέσμευση εταιρειών

Ωστόσο, προϋπόθεση για τον σχεδιασμό του συγκεκριμένου έργου είναι οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών να δεσμευτούν για τις περιοχές που πρόκειται να καλύψουν. Αυτό, όπως σημειώνεται στο εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας, θα γίνει αφότου ολοκληρωθεί ο εν εξελίξει διαγωνισμός για το Ultra-Fast Broadband, που θα δημιουργήσει περισσότερες από 750.000 συνδέσεις ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps (με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps) σε επτά γεωγραφικές περιοχές. Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ, που έχει αποκλειστεί από τον διαγωνισμό του έργου των 868 εκατ. ευρώ, έχει καταθέσει ένσταση στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με την έκδοση της απόφασης να κρίνει πότε κι εάν θα αποσφραγιστούν οι οικονομικές προσφορές. Σύμφωνα πάντως με το χρονοδιάγραμμα, το έργο θα είναι δυνατόν να εισέλθει στη φάση του σχεδιασμού στα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2022, ώστε να συνταχθούν και να κατατεθούν οι φάκελοί του προς τις υπηρεσίες της Κομισιόν, να καταρτιστούν οι απαιτούμενες μελέτες και να προετοιμαστεί το τεύχος δημοπράτησης με ορίζοντα το τρίτο τρίμηνο του 2023. Οι διαδικασίες ανάθεσης και συμβασιοποίησης εκτιμώνται σε περίπου ένα χρόνο, ενώ υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν άλλα τρία χρόνια, έως το τέταρτο τρίμηνο του 2027, για να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας.

Ουραγός στην Ε.Ε.

Τόσο το συγκεκριμένο έργο όσο και το UFBB, του οποίου ο διαγωνισμός διενεργείται, θα συμβάλουν στην άμβλυνση του ψηφιακού χάσματος της Ελλάδας έναντι των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) για το 2020, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, έχοντας βελτιωθεί κατά μόλις μία θέση στη σχετική κατάταξη από το 2018. Παρότι η Ελλάδα είναι δεύτερη στην Ε.Ε. ως προς την ετοιμότητα για το 5G, υστερεί σοβαρά στην κάλυψη δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων, στη διείσδυση υπηρεσιών ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps, κινητής ευρυζωνικότητας, στις τιμές ευρυζωνικών υπηρεσιών και στην κάλυψη δικτύων πέμπτης γενιάς.