ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταγματικός ο νόμος για την έκδοση συντάξεων από δικηγόρους, λογιστές

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε τις προσφυγές συνδικαλιστικών φορέων

Συνταγματικός ο νόμος για την έκδοση συντάξεων από δικηγόρους, λογιστές

Σε λόγους δημοσίου συμφέροντος, που σχετίζονται άμεσα με την ανάγκη αντιμετώπισης του όγκου των συντάξεων που έχουν καθυστερήσει να αποδοθούν στους δικαιούχους, απέδωσε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας την απόρριψη των προσφυγών που είχαν κατατεθεί, προκειμένου να κηρυχθεί αντισυνταγματικό και άρα ανεφάρμοστο το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που ανέθετε σε δικηγόρους και λογιστές την έκδοση συντάξεων.

Η Ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου συγκροτήθηκε σε Τμήμα Αναστολών και εκδίκασε τις προσφυγές που είχαν καταθέσει ομοσπονδίες και σωματεία εργαζομένων σε ασφαλιστικά ταμεία (ΑΔΕΔΥ,  Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής και ενός ασφαλισμένου), κρίνοντας ότι η ανάθεση έκδοσης συντάξεων που για χρόνια έχουν καθυστερήσει σε δικηγόρους, λογιστές και άλλους επαγγελματίες είναι σύμφωνη με τις συνταγματικές αρχές και ως εκ τούτου οι σχετικές ρυθμίσεις οφείλουν να εφαρμοστούν και άμεσα να προχωρήσουν.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν στις αποφάσεις τους ότι «λόγοι δημοσίου συμφέροντος συνιστάμενοι στην ανάγκη αντιμετώπισης της καθυστέρησης στην απονομή συντάξεων, η οποία θέτει ζητήματα αξιοπρεπούς διαβίωσης των ασφαλισμένων, κωλύουν την χορήγηση της αιτούμενης αναστολής, ενώ η βλάβη που επικαλούνται οι αιτούσες Ομοσπονδίες, συνιστάμενη στην επιβάρυνση των υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ με πρόσθετα καθήκοντα, πέραν του ότι προβάλλεται αορίστως, δεν παρίσταται δυσχερώς επανορθώσιμη».

Στην Ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, πρόεδρος ήταν ο πρόεδρος του δικαστηρίου Δημήτριος Σκαλτσούνης και εισηγητής η σύμβουλος του ΣτΕ Χριστίνα Σιταρά, ενώ με την απόφασή του το ΣτΕ, πέραν όλων των άλλων αιτιάσεων για την ανάθεση σε επιστήμονες – ιδιώτες της έκδοσης των συντάξεων, απέρριψε και τους ισχυρισμούς των συνδικαλιστικών οργανώσεων που είχαν προσφύγει, ότι υπήρξε με τον νόμο Κωστή Χατζηδάκη για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ και υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης – δηλαδή ότι ο νόμος κινήθηκε πέρα και έξω από τη νομοθετική εξουσιοδότηση που προβλέπει το σύνταγμα.