ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην εκκίνηση το ομόλογο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Σήμερα Τετάρτη ξεκινάει η δημόσια προσφορά της –επταετούς διάρκειας και με εύρος απόδοσης 2,40%-2,90%– ομολογιακής έκδοσης, ύψους 250 εκατ. ευρώ, της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου.

Στην εκκίνηση το ομόλογο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Σήμερα Τετάρτη ξεκινάει η δημόσια προσφορά της –επταετούς διάρκειας και με εύρος απόδοσης 2,40%-2,90%– ομολογιακής έκδοσης, ύψους 250 εκατ. ευρώ, της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου. Χθες, σε ειδική εκδήλωση, παρουσιάστηκε η πορεία της βιομηχανίας έλασης αλουμινίου και παραγωγής σωλήνων χαλκού, οι χρηματοοικονομικές επιδόσεις της, αλλά και το αποτύπωμά της στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Για το διάστημα 2018-2020 που καλύπτει η έρευνα, η ετήσια αξία παραγωγής της εταιρείας στην Ελλάδα ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 1/3 της παραγωγής των βασικών μετάλλων και αποτελεί το 45% των πολύτιμων και μη σιδηρούχων μετάλλων. Η ετήσια συνολική επίδραση της δραστηριότητας της βιομηχανίας στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) υπερβαίνει τα 700 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας περίπου στο 0,4% του ΑΕΠ. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ συνεισφέρει στα έσοδα του ελληνικού Δημοσίου με 220 εκατ. ευρώ ή 0,4% του συνόλου.  

Οι εξαγωγές της βιομηχανίας το 2020 αποτέλεσαν το 6,7% του συνόλου των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων (δεν περιλαμβάνονται τα προϊόντα διύλισης πετρελαίου) και το 45,2% των βασικών μετάλλων. Κατά το ίδιο έτος ξεπέρασαν το 63% της αξίας των εξαγωγών των πολύτιμων και μη σιδηρούχων μετάλλων. Σε απόλυτους αριθμούς, πέρυσι η αξία των εξαγωγών αλουμινίου και χαλκού ανήλθε σε 839 εκατ. ευρώ και 539 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 54% και 95,4% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας. Συνολικά, οι εξαγωγές ήταν ύψους 1,38 δισ. ευρώ, 1,40 δισ. ευρώ και 1,6 δισ. ευρώ πέρυσι, το 2019 και το 2018 αντίστοιχα.

Ξεκινάει σήμερα η δημόσια προσφορά για το επταετές – Στο 0,4% του ΑΕΠ η συνεισφορά της βιομηχανίας στην ελλη- νική οικονομία.

Επίσης, κατά την τριετία 2018-2020 οι επενδύσεις ύψους 336 εκατ. ευρώ της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ αντιπροσωπεύουν το 5,4% και το 50% του συνόλου αυτών που πραγματοποιήθηκαν στην ελληνική μεταποίηση και τα βασικά μέταλλα αντίστοιχα. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 58,4% στα πολύτιμα και μη σιδηρούχα μέταλλα.

Ως προς τη συμβολή στην απασχόληση, κατά την εξεταζόμενη τριετία, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, σχεδόν το 1/4 των απασχολουμένων στον κλάδο των βασικών μετάλλων προήλθε από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.  Το 2020, δηλαδή, η βιομηχανία απασχολούσε περισσότερα από 2,3 χιλ. άτομα, μέγεθος που αντιστοιχεί στο 0,8%, στο 1/4 και σε άνω του 43% των απασχολουμένων στους τομείς της μεταποίησης, των βασικών και μη σιδηρούχων μετάλλων αντίστοιχα.

Κατά τη μελέτη του ΙΟΒΕ, εάν η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ήταν κλάδος της ελληνικής οικονομίας θα καταλάμβανε, βάσει της αξίας των εξαγωγών, την πέμπτη θέση ύστερα από τα τρόφιμα, τα φαρμακευτικά και χημικά προϊόντα και τα λοιπά βασικά μέταλλα. Με κριτήριο την αξία των επενδύσεων σε υλικά αγαθά, η βιομηχανία την τριετία 2018-2020 θα κατατασσόταν στην τέταρτη θέση των κλάδων μεταποίησης, ύστερα από τα τρόφιμα, τα ποτά, τον καπνό, τα φαρμακευτικά και μεταλλικά προϊόντα.

Οσον αφορά την αξιοποίηση των προς άντληση κεφαλαίων ύψους 250 εκατ. ευρώ, 30 εκατ. θα διατεθούν μέχρι και τον Ιούνιο του 2022 για την αγορά οικοπέδου και αποθηκευτικών χώρων στα Οινόφυτα που θα εξυπηρετήσουν ανάγκες αποθήκευσης και διανομής της εταιρείας. Επίσης 60 εκατ. ευρώ και 154 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν για κεφάλαιο κίνησης και μείωση βραχυπρόθεσμου δανεισμού.