ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση εσόδων και κερδών κατέγραψε η Performance Technologies

Αύξηση κατά 30,24% εμφάνισαν το εννεάμηνο του 2021, έναντι του 2020, τα έσοδα της Performance Technologies, που ανήλθαν σε 25,69 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση εσόδων και κερδών κατέγραψε η Performance Technologies

Αύξηση κατά 30,24% εμφάνισαν το εννεάμηνο του 2021, έναντι του 2020, τα έσοδα της Performance Technologies, που ανήλθαν σε 25,69 εκατ. ευρώ. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) της εταιρείας πληροφορικής ενισχύθηκε κατά 44,2%, στα 2,78 εκατ. ευρώ, με τον καθαρό δανεισμό να διαμορφώνεται σε 2,97 εκατ. ευρώ έναντι 1,038 εκατ. στα τέλη Σεπτεμβρίου 2020. Κατά το εννεάμηνο, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, σε επίπεδο ομίλου, ανέρχονταν σε 1,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος δανεισμός τοποθετείται σε 800.000 ευρώ και 3,55 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.  

Η λειτουργική κερδοφορία στο εννεάμηνο ανήλθε σε 2,78 εκατ. ευρώ.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η εισηγμένη «έχει επιτύχει υψηλά έσοδα και κερδοφορία ρεκόρ για το εννεάμηνο του 2021, ενώ παράλληλα έχει αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις της θέτοντας τα θεμέλια για συνεχιζόμενη αύξηση εσόδων και κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια. Στους άμεσους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας, που έχει εισαχθεί στην Εναλλακτική Αγορά το 2008, είναι η μετάταξή της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών».

Η Performance Technologies, σύμφωνα με όσα αναφέρει η διοίκησή της, διατηρεί επαρκή ρευστότητα για να καλύψει τις επιχειρηματικές της ανάγκες, που διευκολύνεται από την ισχυρή λειτουργική κερδοφορία. Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός γίνεται κυρίως μέσω τραπεζικού factoring, ενώ η κεφαλαιακή διάρθρωση αναμένεται να ισχυροποιηθεί σημαντικά με την επικείμενη άντληση κεφαλαίων μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, σε συνέχεια πρόσφατης απόφασης της γενικής συνέλευσης. Υπενθυμίζεται ότι η Γ.Σ. της εταιρείας ενέκρινε τον περασμένο Σεπτέμβριο την άντληση κεφαλαίων έως 5 εκατ. ευρώ μέσω placement.

Σχολιάζοντας τις προοπτικές που διαγράφονται, η Performance αναφέρει ότι το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό, καθώς o ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται (παροχή λύσεων τεχνολογίας και πληροφορικής) αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερος συγκριτικά με αυτόν της ελληνικής οικονομίας. Κατά την εταιρεία, σωρεία παραγόντων, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η στροφή στο ψηφιακό νέφος και στην τεχνητή νοημοσύνη, η εισροή επενδυτικών κεφαλαίων, αλλά και η υστέρηση των επενδύσεων, κατά τα τελευταία χρόνια, στον ψηφιακό μετασχηματισμό αναμένεται να συμβάλουν στην επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης κερδοφορίας. Υπό τα δεδομένα αυτά αλλά και λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για λύσεις και υπηρεσίες πληροφορικής, η εταιρεία προχωρεί στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της, το οποίο αυξήθηκε κατά 30% τη φετινή χρονιά, ύστερα από 30 νέες προσλήψεις. Οπως σημειώνει η Performance Technologies, εκτός από τη μέχρι τώρα αμιγώς οργανική ανάπτυξη, που αναμένεται να ενταθεί, εξετάζονται και εξαγορές εταιρειών που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ήδη προσφέρει η εταιρεία.