ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρατείνεται για ένα τρίμηνο το πρόγραμμα παγίων δαπανών

Την επέκταση του προγράμματος παγίων δαπανών έως τον Μάρτιο του 2022 σχεδιάζουν στο υπουργείο Οικονομικών, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ένα τμήμα της επιδότησης θα μείνει αδιάθετο, δηλαδή δεν θα συμψηφιστεί με φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Παρατείνεται για ένα τρίμηνο το πρόγραμμα παγίων δαπανών

Την επέκταση του προγράμματος παγίων δαπανών έως τον Μάρτιο του 2022 σχεδιάζουν στο υπουργείο Οικονομικών, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ένα τμήμα της επιδότησης θα μείνει αδιάθετο, δηλαδή δεν θα συμψηφιστεί με φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Στο πρόγραμμα των παγίων δαπανών έχουν ενταχθεί 31.000 επιχειρήσεις, με τη μέση ενίσχυση να ανέρχεται σε 14.000 ευρώ. Στη λίστα περιλαμβάνονται 10.356 εταιρείες από τον κλάδο της εστίασης, 4.019 από το λιανεμπόριο, 3.475 επιχειρήσεις καταλυμάτων, 1.488 επιχειρήσεις χερσαίων μεταφορών, 1.272 από το χονδρεμπόριο και 1.008 επιχειρήσεις αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

Οπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, για την παράταση του μέτρου απαιτείται έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ενωση, αλλά εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι οι Βρυξέλλες θα συναινέσουν καθώς πρόκειται για στήριξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την πανδημία. Τα ίδια στελέχη υπογραμμίζουν ότι με αυτή την κίνηση η κυβέρνηση δίνει ακόμα μία ανάσα στις επιχειρήσεις που έχουν χτυπηθεί από την υγειονομική κρίση και «απαντάει» στα αιτήματα της αγοράς για μετάθεση της έναρξης των πληρωμών για τις επιστρεπτέες προκαταβολές.    

Με βάση το ισχύον καθεστώς, η ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αργότερο έως τις 31.12.2021 και τυχόν υπόλοιπο ποσό που παραμένει μετά τις 31.12.2021 δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί και ακυρώνεται αυτόματα μετά την πάροδο της προθεσμίας, ενώ το χορηγηθέν ύψος ενίσχυσης προσαρμόζεται αναλόγως. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πιθανόν να μείνει αδιάθετο ποσό ύψους περίπου 50-80 εκατ. ευρώ και προκειμένου να μη χαθεί, θα μεταφερθεί στο 2022. Η κρατική επιδότηση χορηγείται με τη μορφή δικαιώματος έκπτωσης από τρέχουσες οφειλές έτους 2021 στη φορολογική αρχή που καθίστανται πληρωτέες από 1ης Ιουλίου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 και με τη μορφή πιστωτικού για την αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1ης Ιουλίου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021.

Για τις φορολογικές οφειλές η έκπτωση εφαρμόζεται με την ακόλουθη σειρά:

Εκτιμάται ότι ποσό 50-80 εκατ. θα μείνει αδιάθετο φέτος και προκειμένου να μη χαθεί, θα μεταφερθεί στο 2022.

α) Από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ή από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων.

β) Από ΕΝΦΙΑ.

γ) Από ΦΠΑ.

δ) Από κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, για τον συμψηφισμό των χρεών στην εφορία οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν το ποσό που επιθυμούν να διατεθεί για την εξόφληση φορολογικών οφειλών από την επόμενη ημέρα της υποβολής της αίτησης και η ΑΑΔΕ ελέγχει καθημερινά με αυτοματοποιημένο τρόπο εάν εμφανίζουν στο TAXIS οφειλές φόρων (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ κ.ά.) που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν στο δεύτερο εξάμηνο του 2021. Αν υπάρχουν οφειλές εξοφλούνται αυτόματα με το ποσό της επιδότησης που δικαιούται η κάθε επιχείρηση έως την εξάντλησή του. Οι επιχειρήσεις ενημερώνονται από την πλατφόρμα «myBusinessSupport» για το αρχικό ποσό που επέλεξαν να διαθέσουν για την εξόφληση των φορολογικών οφειλών, για τις υποχρεώσεις που έχουν εξοφληθεί με το ποσό της επιδότησης (είδος φόρου, χρόνος εξόφλησης), καθώς και για τυχόν υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό προς εξόφληση οφειλών.

Σε περίπτωση που η ενίσχυση αφορά πιστωτικό για ασφαλιστικές υποχρεώσεις, η ΑΑΔΕ μετά το τέλος της επεξεργασίας στοιχείων χορηγεί στον e-ΕΦΚΑ αρχεία δικαιούχων επιχειρήσεων ανά ΑΦΜ, με τα ποσά ενίσχυσης κάθε επιχείρησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Τα ποσά εντάσσονται ως πιστωτικά υπόλοιπα στις μερίδες των δικαιούχων επιχειρήσεων και συμψηφίζονται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των μισθολογικών περιόδων Ιουνίου 2021 έως και Νοεμβρίου 2021.