ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Autohellas: Πωλήσεις 485,9 εκατ.και κέρδη 69,6 εκατ. στο 9μηνο

Ενισχυμένες πωλήσεις για το εννεάμηνο του 2021 και ακόμα μεγαλύτερη άνοδο της κερδοφορίας της κατέγραψε η Autohellas, που το τρίτο τρίμηνο ξεπέρασε επιδόσεις που είχε και το αντίστοιχο διάστημα του 2019, τελευταίο έτος κανονικής λειτουργίας της αγοράς πριν από την πανδημία.

Autohellas: Πωλήσεις 485,9 εκατ.και κέρδη 69,6 εκατ. στο 9μηνο

Ενισχυμένες πωλήσεις για το εννεάμηνο του 2021 και ακόμα μεγαλύτερη άνοδο της κερδοφορίας της κατέγραψε η Autohellas, που το τρίτο τρίμηνο ξεπέρασε επιδόσεις που είχε και το αντίστοιχο διάστημα του 2019, τελευταίο έτος κανονικής λειτουργίας της αγοράς πριν από την πανδημία.

Συνολικά, το εννεάμηνο του 2021 η Autohellas είχε αύξηση 34,8% σε επίπεδο ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 485,9 εκατ. ευρώ έναντι 360,6 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) του εννεαμήνου διαμορφώθηκαν σε 69,6 εκατ. έναντι 31 εκατ. το 2020, καταγράφοντας αύξηση 124,5% και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 46,4 εκατ. έναντι 13,2 εκατ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πάρα το lockdown των πρώτων 4 μηνών του έτους αλλά και την καθυστερημένη επανεκκίνηση της τουριστικής δραστηριότητας από τις αρχές Ιουνίου, τα μεγέθη κύκλου εργασιών και κερδοφορίας της Autohellas για το εννεάμηνο αλλά και ιδιαίτερα για το τρίτο τρίμηνο ήταν μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα του 2019, τελευταίου προ πανδημίας έτους και χρονιά-ρεκόρ για τον τουρισμό.

Η εταιρεία ξεπέρασε τον τζίρο του 2019, έχοντας επενδύσει εγκαίρως σε σχεδόν 4.000 νέα αυτοκίνητα.

Ειδικότερα, στο τρίτο τρίμηνο ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 177,1 εκατ. έναντι 149,2 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 18,8%. Τα λειτουργικά κέρδη διπλασιάστηκαν στα 40,8 εκατ. έναντι 20,5 εκατ. το 2020. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 29,5 εκατ. έναντι 12,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 143% σε σχέση με το περυσινό τρίτο τρίμηνο. Ο καθαρός δανεισμός παρουσίασε μείωση στα 337,3 εκατ., ενώ η καθαρή θέση του ομίλου ενισχύθηκε στα 312,8 εκατ.

Στις μισθώσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα o κύκλος εργασιών αυξήθηκε στο εννεάμηνο κατά 23% και στα 156 εκατ. Η εταιρεία ξεπέρασε τον τζίρο του 2019, έχοντας επενδύσει έγκαιρα σε σχεδόν 4.000 νέα αυτοκίνητα για τον στόλο βραχυχρόνιων ενοικιάσεων, εκ των οποίων τα 150 ηλεκτρικά, κερδίζοντας μερίδια αγοράς στις βασικές τουριστικές περιοχές. Συνολικά ο απασχολούμενος στόλος για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις έφτασε τις 47.000 αυτοκίνητα με 9.650 συνολικές αγορές νέων οχημάτων.

Η εμπορία αυτοκινήτων (χονδρική και λιανική) ξεπέρασε σε επιδόσεις το 2019 με πωλήσεις συνολικά 18.000 αυτοκινήτων από μόλις 10.100 το 2020 και κύκλο εργασιών 281 εκατ. στο εννεάμηνο. Οι τρεις εισαγωγικές εταιρείες (χονδρικής) του ομίλου (Hyundai, Kia, Seat) διεύρυναν το αθροιστικό τους μερίδιο στην αγορά στο 15%.