ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σημαντική αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας

Καλπάζει η οικοδομική δραστηριότητα κατά το τρέχον έτος, καθώς η ζήτηση στην αγορά ακινήτων έχει ανακάμψει και βελτιώνεται σταθερά και το μακροοοικονομικό κλίμα της χώρας.

Σημαντική αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας

Καλπάζει η οικοδομική δραστηριότητα κατά το τρέχον έτος, καθώς η ζήτηση στην αγορά ακινήτων έχει ανακάμψει και βελτιώνεται σταθερά και το μακροοοικονομικό κλίμα της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά την περίοδο του φετινού οκταμήνου (Ιανουάριος – Αύγουστος) η συνολική οικοδομική δραστηριότητα καταγράφει αύξηση κατά 29,1% στον αριθμό των αδειών, κατά 57,4% στην επιφάνεια και κατά 50,1% στον όγκο συγκριτικά με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα το ίδιο διάστημα σημειώνει αύξηση κατά 29,2% στον αριθμό των αδειών, κατά 56,4% στην επιφάνεια και κατά 47,6% στον όγκο.

Στο οκτάμηνο ο όγκος των νέων κατασκευών εμφανίζεται ενισχυμένος κατά 50,1%.

Τον φετινό Αύγουστο εκδόθηκαν συνολικά 1.468 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 451.100 τ.μ. επιφάνειας και 2.234.900 κυβικά μέτρα όγκου, παρουσίασε δηλαδή αύξηση κατά 12,7% στον αριθμό των αδειών, κατά 53% στην επιφάνεια και κατά 64,2% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε αύξηση κατά 13,1% στον αριθμό των αδειών, κατά 53,8% στην επιφάνεια και κατά 64,8% στον όγκο. Κατά την περίοδο των τελευταίων 12 μηνών, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Αύγουστο του 2021, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα ανήλθε σε 22.391 άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.562.500 τ.μ. επιφάνειας και 23.069.500 κυβικά μέτρα όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 – Αυγούστου 2020 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 19,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 36,4% στην επιφάνεια και κατά 29,1% στον όγκο. Κατά το ίδιο 12μηνο σύγκρισης, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα καταγράφει αύξηση κατά 19,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 34,9% στην επιφάνεια και κατά 26,4% στον όγκο.

Η επανεκκίνηση της οικονομίας και η διάθεση των τραπεζών να ενισχύσουν τις χορηγήσεις στεγαστικών δανείων, σε συνδυασμό με το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, έχουν ενισχύσει τη ζήτηση για την αγορά κατοικίας σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.