ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στη στεριά στρέφεται η ελληνική τράπεζα Aegean Baltic Bank

Επειτα από μακρά και επιτυχημένη πορεία στις ναυτιλιακές πιστώσεις η ελληνική τράπεζα Aegean Baltic Bank S.A. (ABBank) στρέφεται στη στεριά, επιδιώκοντας τη διεύρυνση του δανειακού της χαρτοφυλακίου.

Στη στεριά στρέφεται η ελληνική τράπεζα Aegean Baltic Bank

Επειτα από μακρά και επιτυχημένη πορεία στις ναυτιλιακές πιστώσεις η ελληνική τράπεζα Aegean Baltic Bank S.A. (ABBank) στρέφεται στη στεριά, επιδιώκοντας τη διεύρυνση του δανειακού της χαρτοφυλακίου.

Η τράπεζα, εκτός από τον τομέα της ναυτιλίας, έχει εδραιωθεί ως ένας από τους σημαντικούς διαχειριστές κοινοπρακτικών δανείων στην Ελλάδα και επεκτείνει σταδιακά τη δραστηριότητά της και στην ελληνική επιχειρηματική τραπεζική με τη χρηματοδότηση εμπορικών ακινήτων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Το χαρτοφυλάκιο δανείων της ABBank αποτελείται σήμερα περίπου κατά 88% από ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις και κατά 12% από μη ναυτιλιακές και στόχος είναι οι τελευταίες να αυξηθούν μεσοπρόθεσμα στο 30% του συνόλου, παράλληλα με τη συνολική μεγέθυνση του χαρτοφυλακίου της. Η τράπεζα διαθέτει υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και με βάση τα στοιχεία του 9μήνου –και με κεφαλαιοποίηση των κερδών της τρέχουσας περιόδου– ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (CET-1) διαμορφώθηκε σε 16,2% από 20,5% στο τέλος του 2020, με πλήρη απορρόφηση της επίπτωσης του ΔΠΧΑ-9 και χωρίς τα εποπτικά κεφάλαια να  περιλαμβάνουν  αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση έναντι του ελληνικού Δημοσίου.

Με βάση τα στοιχεία του 9μήνου και παρά τις προκλήσεις της πανδημίας, η ABBank ανακοίνωσε αύξηση καθαρών κερδών 176% στα 4,7 εκατ. έναντι 1,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη διπλασιάστηκαν στα 7,3 εκατ. Η άνοδος της κερδοφορίας προήλθε κυρίως από την αύξηση των λειτουργικών εσόδων κατά 31%, στα 16,6 εκατ. Το συνολικό ενεργητικό της τράπεζας σε σύγκριση με τα τέλη του 2020 μεγεθύνθηκε κατά 226 εκατ. ή 37,4% στα 831 εκατ. από 605 εκατ. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν στα 18,9 εκατ. ή 3,7% του συνόλου δανείων, από 24,6 εκατ. και 6,5%, αντίστοιχα στα τέλη του 2020, ενώ η κάλυψή τους από προβλέψεις αυξήθηκε σε 48,1% από 36,5%. Σημαντική άνοδο εμφάνισε και η καταθετική βάση, που αυξήθηκε κατά 56,6% στα 700 εκατ. από 447 εκατ. στα τέλη του 2020, οδηγώντας σε σημαντική βελτίωση των δεικτών ρευστότητας. Συγκεκριμένα, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 71,3% από 82,1% στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 208%.

Η ABBank ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2002 από τον σημερινό διευθύνοντα σύμβουλό της Θεόδωρο Αφθονίδη, που αποτελεί έναν εκ των βασικών της μετόχων. Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχουν επίσης οι όμιλοι Ι. Κούστα και Π. Τσάκου, όπως και τα επενδυτικά κεφάλαια Chenavari, Serengeti και Orasis. Η τράπεζα συνεργάζεται με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και παγκοσμίως γνωστούς οργανισμούς ,όπως η European Bank of Restructuring and Development (EBRD) και η Black Sea Trade & Development Bank (BSTDB).