ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιταχύνεται η ανάπτυξη δικτύων στην Ελλάδα

Παρά τις προσπάθειες να επιταχύνει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, η χώρα μας ακόμη χρειάζεται αρκετό δρόμο να διανύσει για να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών, σύμφωνα με την έκθεση DESI 2021.

Επιταχύνεται η ανάπτυξη δικτύων στην Ελλάδα

Παρά τις προσπάθειες να επιταχύνει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, η χώρα μας ακόμη χρειάζεται αρκετό δρόμο να διανύσει για να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών, σύμφωνα με την έκθεση DESI 2021. Ωστόσο, αυτό αποτελεί τη μία όψη, δεδομένου ότι η έκθεση έχει στηριχθεί σε στοιχεία από το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2020, με αποτέλεσμα να μην αποτυπώνονται οι επιδόσεις της Ελλάδας στην ψηφιακή οικονομία, τουλάχιστον κατά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Στον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI 2021) που ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χώρα μας κατατάσσεται 25η από τις 27 χώρες της Ε.Ε., πάνω από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, με 37,3 έναντι 50,7 που είναι ο μέσος όρος της Ε.Ε. Σε σχέση με πέρυσι, βελτιωμένες είναι οι επιδόσεις της Ελλάδας όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, με τη χώρα να κατατάσσεται 21η μεταξύ των 27 χωρών της Ε.Ε., ενώ το ποσοστό των απασχολούμενων γυναικών που ειδικεύεται στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) επί του συνόλου των ειδικών ΤΠΕ που απασχολούνται στην Ελλάδα αυξάνεται ραγδαία, από 20% το 2019 σε 27% το 2020. Εάν και βελτιωμένη η επίδοσή της στον τομέα της συνδεσιμότητας, μέσα από την ανάπτυξη δικτύων υψηλής χωρητικότητας, η χώρα μας εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ πιο κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. στην κάλυψη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (10% έναντι 59% η Ε.Ε.), καθώς και στη διείσδυση σταθερών ευρυζωνικών επικοινωνιών με ταχύτητες τουλάχιστον 100 mbps (3% έναντι 34%).

Ωστόσο, όπως σημειώνει η έρευνα, η ανάπτυξη δικτύων στην Ελλάδα θα επιταχυνθεί, ενώ δείχνει αρκετά έτοιμη να υιοθετήσει το 5G, συγκεντρώνοντας 99% στον δείκτη ετοιμότητας 5G, μαζί με τη Γερμανία, την Κροατία, τη Δανία κ.ά. Αναφορικά με την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, η χώρα μας κατατάσσεται στην 22η θέση της Ε.Ε., ενώ ως προς την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, οι επιδόσεις της Ελλάδας το 2020 υπερβαίνουν τον μέσο όρο της Ε.Ε. όσον αφορά τον αριθμό των χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Δ. Κ.