ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ξεκινούν ψηφιακά έργα 738 εκατ. ευρώ

Στο στάδιο της υπογραφής αναμένεται να βρεθεί το 2022 ένας σημαντικός αριθμός συμβάσεων στην τεχνολογία και την πληροφορική, ενώ για έναν πολύ μεγαλύτερο όγκο έργων αναμένεται να προκηρυχθούν διαγωνισμοί τους επόμενους μήνες.

Ξεκινούν ψηφιακά έργα 738 εκατ. ευρώ

Στο στάδιο της υπογραφής αναμένεται να βρεθεί το 2022 ένας σημαντικός αριθμός συμβάσεων στην τεχνολογία και την πληροφορική, ενώ για έναν πολύ μεγαλύτερο όγκο έργων αναμένεται να προκηρυχθούν διαγωνισμοί τους επόμενους μήνες.

Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, η «Εθνικό Κτηματολόγιο» προχώρησε στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, της τάξεως των 310 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει τη συμφωνία-πλαίσιο για την ψηφιοποίηση των υποθηκοφυλακείων. Πρόκειται για το σύνολο των αρχείων του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών, με τον ανάδοχο να καλείται, μεταξύ άλλων, να υλοποιήσει ηλεκτρονικές εφαρμογές και διαδικτυακή πύλη, στην οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση πολίτες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και λοιποί ενδιαφερόμενοι. Συνολικά υπολογίζεται ότι θα ψηφιοποιηθούν αρχεία 390 υποθηκοφυλακείων, που αντιστοιχούν σε περίπου 600 εκατομμύρια σελίδες. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα επίσημο ψηφιακό αντίγραφο του συστήματος, στο οποίο θα στηρίζεται η έρευνα στα στοιχεία των υποθηκοφυλακείων. Κατ’ επέκταση θα αποτελέσουν παρελθόν οι χρονοβόρες αναζητήσεις έγχαρτων τίτλων στα τοπικά γραφεία.

Εως το τέλος της χρονιάς αναμένεται, κατά πληροφορίες, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να προκηρύξει τον διαγωνισμό για την ψηφιοποίηση των φακέλων οικοδομικών αδειών –περίπου 48 εκατομμύρια σελίδες– πολεοδομιών που είτε δεν έχουν ενταχθεί στον ενιαίο ψηφιακό χάρτη είτε δεν έχουν προχωρήσει σε διαδικασίες ψηφιοποίησης. Η δημοπράτηση για την ανάθεση της σύμβασης-συμφωνίας πλαισίου είναι ύψους 226,1 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, και αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται η επεξεργασία των σχολίων της προηγηθείσας δημόσιας διαβούλευσης.

Το επόμενο μεγάλο project περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση των οικοδομικών αδειών του ΤΕΕ.

Εξάλλου, προ ημερών η Κοινωνία της Πληροφορίας, ο βραχίονας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έθεσε σε διαβούλευση το έργο, προϋπολογισμού 99 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει τη δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης, την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων του εθνικού ποινικού μητρώου και την υλοποίηση της δεύτερης φάσης για την επέκταση σε όλα τα δικαστήρια του ΟΠΣ διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης. Ο ανάδοχος –της διάρκειας 36 μηνών σύμβασης παραχώρησης– θα δημιουργήσει νέες εφαρμογές που θα περιλαμβάνουν τη μηχανογράφηση σειράς διαδικασιών στη Δικαιοσύνη, όπως και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς του Δημοσίου (π.χ. χορήγηση πιστοποιητικών αφερεγγυότητας).

Ενα ακόμη από τα έργα που τέθηκαν, προ ημερών, σε διαβούλευση περιλαμβάνει την ενιαία ψηφιακή υποδομή για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Η εκτιμώμενη αξία της –διάρκειας 48 μηνών– σύμβασης τοποθετείται σε 99 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνοντας τη δημιουργία ενός ενιαίου κόμβου εξυπηρέτησης μέσω του οποίου ο πολίτης θα συναλλάσσεται με το Δημόσιο, ανεξαρτήτως του πληροφοριακού συστήματος του εκάστοτε φορέα (π.χ. Taxisnet, e-ΕΦΚΑ).

Στα μικρότερης αξίας, αλλά εξίσου σημαντικά έργα που δημοπρατήθηκαν τις τελευταίες ημέρες ανήκουν η ανάπτυξη και η παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών για τη λειτουργία ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η σύμβαση, προϋπολογισμού της τάξεως των 4 εκατ. ευρώ, θα αντικαταστήσει το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή), τη βάση δεδομένων του προσωπικού που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου στις δημόσιες υπηρεσίες, στα ΝΠΔΔ, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.τ.λ.