ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδών και τζίρου για «Πλαστικά Θράκης» το 9μηνο

Η ανάκαμψη των κλάδων κατασκευών και βιομηχανίας ευνοεί την εταιρεία

Αύξηση κερδών και τζίρου για «Πλαστικά Θράκης» το 9μηνο

Ενίσχυση εσόδων και κερδών εμφάνισε κατά το εννεάμηνο του 2021 ο όμιλος «Πλαστικά Θράκης», αντισταθμίζοντας τις επιπτώσεις από τις αυξομειώσεις της ζήτησης. Οι επιδόσεις αυτές, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, σχετίζονται με την αυξημένη κατά το τρίτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς ζήτηση για προϊόντα του κατασκευαστικού κλάδου, όπως και τη σταθεροποίηση της ζήτησης στους κλάδους των υποδομών, της αγροτικής παραγωγής και των προϊόντων συσκευασίας. Αντίθετα, μειώθηκε σημαντικά η ζήτηση στα προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία. Κοινός παρονομαστής, όμως, στη δραστηριότητα του ομίλου υπήρξε η αύξηση των τιμών πρώτων υλών και του κόστους ενέργειας σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης. Επίσης, σημαντικά αυξημένο υπήρξε το κόστος δεύτερων υλών και υλικών συσκευασίας, όπως και το μεταφορικό κόστος, οδηγώντας σε σημαντικές ελλείψεις τόσο σε διαθέσιμα επίγεια μέσα μεταφοράς, όσο και σε εμπορευματοκιβώτια.

Υπό τα δεδομένα αυτά, η «Πλαστικά Θράκης» σε επίπεδο ομίλου εμφάνισε αυξημένο κατά 34,6% κύκλο εργασιών, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 341,6 εκατ. ευρώ. Κατά το εξεταζόμενο διάστημα ενίσχυσε κατά 84,5%, στα 96,7 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Ebitda), ενώ σημαντική άνοδο σε ποσοστό 110,8% εμφάνισαν και τα κέρδη προ φόρων που ανήλθαν σε 81 εκατ. ευρώ. Από αυτά, σύμφωνα με εκτιμήσεις της διοίκησης, ποσό ύψους 50,7 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί σε προ φόρων κέρδη από προϊόντα του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας και υγείας.

Η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (Ebitda) της εταιρείας (δεν περιλαμβάνονται κέρδη από πώληση παγίων 760.000 ευρώ και ζημίες απομείωσης παγίων 742.000 ευρώ που αφορούν τη λειτουργική αναδιοργάνωση της Don & Low LTD) ενισχύθηκε κατά 78%, σε 97 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 128%, σε 64,7 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε 34,6%, σε 341,6 εκατ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 128%.

Κατά τους εννέα μήνες του 2021 ο όμιλος ενίσχυσε περαιτέρω τη ρευστότητά του, καταγράφοντας αρνητικό καθαρό δανεισμό (Net Cash) ύψους 22,7 εκατ. ευρώ, με τα ταμειακά διαθέσιμα να υπερκαλύπτουν τις δανειακές του υποχρεώσεις. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθε σε 248 εκατ., σε σχέση με 175 εκατ. στα τέλη Δεκεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με την «Πλαστικά Θράκης», προχωρούν ομαλά το προγραμματισμένο επενδυτικό πλάνο, όπως και το επιπρόσθετο έκτακτο επενδυτικό πλάνο ύψους 25,5 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 21,4 εκατ. ευρώ και 4,1 εκατ. ευρώ σχετίζονται με τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ομίλου στην Ξάνθη και τη Σκωτία αντίστοιχα. Κατά τη διοίκηση του ομίλου, η υλοποίηση συνολικά των επενδυτικών πλάνων διαμορφώνει συνθήκες ώστε η Πλαστικά Θράκης να εισέλθει σταδιακά σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, βελτίωσης των υποδομών, περαιτέρω επέκτασης των δραστηριοτήτων και βελτίωσης των περιθωρίων κέρδους, συγκριτικά με τα επίπεδα πριν εκδηλωθεί η πανδημία.

Επίσης, η διοίκηση της εισηγμένης εκτιμά ότι τα οικονομικά μεγέθη της θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν ικανοποιητική πορεία και κατά το τέταρτο τρίμηνο της φετινής χρήσης 2021, «αν και αναμένεται επιβράδυνση σε επίπεδο κερδοφορίας, συγκριτικά με τα προηγούμενα τρίμηνα του έτους». Κι αυτό λόγω της περαιτέρω κάμψης της ζήτησης των προϊόντων προσωπικής προστασίας και υγείας, σε συνδυασμό με τη διατήρηση των αυξημένων τιμών των πρώτων και δεύτερων υλών, του κόστους ενέργειας και του μεταφορικού κόστους.

Σημειώνεται ότι το διοικητικό συμβούλιο της Πλαστικά Θράκης έχει αποφασίσει τη διανομή προσωρινού μερίσματος, για το 2021, ύψους 4,75 εκατ. ευρώ που θα πληρωθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2021.