ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ιχθυοκαλλιέργεια: Τα ελληνικά ψάρια άντεξαν στην πανδημία

Ενας τυφώνας στην Ισπανία και η αύξηση της κατανάλωσης στο σπίτι ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες έτσι ώστε οι απώλειες σε τζίρο για την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια να είναι τελικά μικρότερες από τις αρχικώς αναμενόμενες το 2020.

Ιχθυοκαλλιέργεια: Τα ελληνικά ψάρια άντεξαν στην πανδημία

Ενας τυφώνας στην Ισπανία και η αύξηση της κατανάλωσης στο σπίτι ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες έτσι ώστε οι απώλειες σε τζίρο για την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια να είναι τελικά μικρότερες από τις αρχικώς αναμενόμενες το 2020. Την ίδια ώρα, ο κλάδος δείχνει να επεκτείνεται ολοένα και περισσότερο σε νέα είδη, πέραν της τσιπούρας και του λαβρακιού δηλαδή, όπως είναι ο κρανιός και το μυτάκι, αλλά και σε νέες αγορές, όπως αυτές της Λιθουανίας και της Αρμενίας.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τη φετινή Ετήσια Εκθεση Υδατοκαλλιέργειας που εκδόθηκε φέτος από την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), η παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού το 2020 ανήλθε σε 117.000 τόνους, αξίας 546,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 3% ως προς τον όγκο, αλλά παραμένοντας σταθερή ως προς την αξία πωλήσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν το 2020 κατά 5,6% σε σύγκριση με το 2019 και ανήλθαν σε 92.000 τόνους, αξίας 427 εκατ. ευρώ. Το 79% της παραγωγής εξήχθη σε 40 χώρες, ενώ το υπόλοιπο 21% εκτιμάται πως διατέθηκε στην εγχώρια αγορά.

Σημαντική ώθηση στις εξαγωγές έδωσε ο τυφώνας «Gloria», ο οποίος έπληξε τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας στην Ισπανία, με συνέπεια να χαθεί το 40% της παραγωγής στην εν λόγω χώρα. Οι απώλειες καλύφθηκαν κυρίως από ελληνικά προϊόντα και είναι χαρακτηριστικό ότι το 2020 οι εξαγωγές ελληνικής τσιπούρας στην Ισπανία αυξήθηκαν κατά 69,67% και λαβρακιού κατά 25,65%. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με την αύξηση της κατανάλωσης στο σπίτι περιόρισαν τις απώλειες που υπέστη ο κλάδος από το lockdown σε τουρισμό και εστίαση. Η μεγαλύτερη πτώση πωλήσεων καταγράφηκε το διάστημα Απριλίου – Ιουνίου 2020 και άγγιξε το 70%.

Μικρές απώλειες για τις ιχθυοκαλλιέργειες λόγω της αύξησης κατανάλωσης στο σπίτι και του τυφώνα «Gloria» που έπληξε την Ισπανία.

Ενδιαφέρον, εξάλλου, προκαλεί το γεγονός ότι ολοένα και αυξάνεται η εκτροφή άλλων ειδών, όπως ο κρανιός και το μυτάκι, αν και αποτελούν ακόμη μικρό ποσοστό, περίπου το 4% του συνολικού όγκου παραγωγής θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας. Το 2020 παρήχθησαν συνολικά 5.100 τόνοι νέων ειδών, καταγράφοντας αύξηση 19% σε σύγκριση με το 2019, ενώ για το 2021 η παραγωγή τους αναμένεται να αυξηθεί κατά 12% και να ξεπεράσει τους 5.700 τόνους.

Στα θετικά επίσης του 2020 περιλαμβάνεται η προσθήκη δύο νέων αγορών για τα ελληνικά ψάρια, καθώς την περασμένη χρονιά εξήχθησαν μικρές ποσότητες στη Λιθουανία και στην Αρμενία. Βεβαίως, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία εξακολουθούν να αποτελούν τους κυριότερους προορισμούς για την τσιπούρα και το λαβράκι που παράγονται στις ελληνικές μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Σε αυτές τις τρεις χώρες πωλήθηκαν το 2020 σχεδόν 66.000 τόνοι, που αντιστοιχούν στο 56% της ελληνικής παραγωγής ή στο 72% των εξαγωγών. Επίσης, το 3% των εξαγωγών έγινε στη Βόρεια Αμερική, ενώ κάποιες μικρότερες ποσότητες εξήχθησαν σε Γερμανία, Πορτογαλία, Κάτω Χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία.

Το 2021 εκτιμάται πως η παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού θα ανακάμψει και θα επανέλθει στα προ πανδημίας επίπεδα, δηλαδή στους 120.000 τόνους. Προβληματισμός, ωστόσο, επικρατεί για τις χαμηλές τιμές που παρατηρούνται ακόμη στην τσιπούρα και για την αύξηση την ίδια ώρα του κόστους εισροών στην ιχθυοκαλλιέργεια.