ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τέσσερις καταλύτες για την επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα

Τέσσερις καταλύτες αναμένεται να συμβάλουν το προσεχές διάστημα στην ταχύτερη επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο της Alpha Bank, που κυκλοφόρησε χθες.

Οι τέσσερις καταλύτες για την επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα

Τέσσερις καταλύτες αναμένεται να συμβάλουν το προσεχές διάστημα στην ταχύτερη επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο της Alpha Bank, που κυκλοφόρησε χθες. Οι καταλύτες αυτοί είναι οι εξής: 1. Επίτευξη υψηλού ρυθμού μεγέθυνσης του ονομαστικού ΑΕΠ. 2. Περαιτέρω συρρίκνωση του δημοσίου χρέους. 3. Εμπροσθοβαρής υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. 4. Υιοθέτηση βασικών μεταρρυθμίσεων, όπως η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης. Σε ό,τι αφορά το ονομαστικό ΑΕΠ, οι αναλυτές της τράπεζας σημειώνουν ότι η προβλεπόμενη επίτευξη τα επόμενα δύο χρόνια υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης του ονομαστικού ΑΕΠ θα συμπέσει με παροδικές, πιθανότατα, πληθωριστικές πιέσεις, συμβάλλοντας σημαντικά στην αποκλιμάκωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Σημειώνεται ότι παρά την εκτίμηση για πρωτογενές έλλειμμα 7,7% του ΑΕΠ το 2021, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα συμπιεστεί ως απόρροια της μειωτικής επίδρασης που αναμένεται να έχει το snowball effect (διαφορά μεταξύ ονομαστικού επιτοκίου δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου και ρυθμού μεταβολής του ονομαστικού ΑΕΠ).

Υψηλή ανάπτυξη, συρρίκνωση χρέους, έργα Ταμείου Ανάκαμψης και μεταρρυθμίσεις.

Η περαιτέρω συρρίκνωση του δημοσίου χρέους θα επιτευχθεί μέσω της χρήσης του ταμειακού διαθεσίμου ασφαλείας για την αποπληρωμή ομολόγων που κατέχουν επίσημοι φορείς. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι η Ελλάδα απέχει δύο βαθμίδες από την επενδυτική, με σταθερές και θετικές προοπτικές, σύμφωνα με την αξιολόγησή της από τους οίκους Standard & Poors και Fitch (BB). Σύμφωνα με τη Moody’s απέχει τρεις βαθμίδες από την επενδυτική με σταθερές προοπτικές.

Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας μέσα στην επόμενη διετία και ειδικότερα η επιστροφή της στην επενδυτική βαθμίδα αναμένεται να καταστήσει τη χώρα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, σημειώνει το δελτίο. Και συνεχίζει: «Η βελτίωση του αξιόχρεου της χώρας και η όσο το δυνατόν γρηγορότερη επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας αναμένεται να προσδώσει σημαντικά οφέλη στην ελληνική οικονομία, μειώνοντας περαιτέρω το κόστος δανεισμού της, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα του χρέους και διευκολύνοντας τη συμμετοχή των τίτλων του ελληνικού Δημοσίου στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων και μετά τη λήξη του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι τον Μάρτιο του 2022».