ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακό ευρώ: Ο οδικός χάρτης προς το νέο νόμισμα – Πώς θα κάνουμε τις αγορές μας

Το Bitcoin και τα άλλα κρυπτονομίσματα γίνονται κάθε μέρα όλο και πιο διαδεδομένα, αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει το δικό της ψηφιακό νόμισμα να γίνει το πιο αγαπητό όλων. Αν και η υλοποίησή του δεν είναι τόσο κοντά, η εισαγωγή του θα επιφέρει νέες δυνατότητες στις συναλλαγές.

Ψηφιακό ευρώ: Ο οδικός χάρτης προς το νέο νόμισμα – Πώς θα κάνουμε τις αγορές μας

Το Bitcoin και τα άλλα κρυπτονομίσματα γίνονται κάθε μέρα όλο και πιο διαδεδομένα, ωθώντας αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει το δικό της ψηφιακό νόμισμα να γίνει το πιο αγαπητό όλων.

Έτσι η σχετική καμπάνια της ΕΚΤ έχει ήδη ξεκινήσει παρότι το ψηφιακό ευρώ δεν είναι ακόμη έτοιμο προς χρήση.

Η κεντρική τράπεζα βρίσκεται ακόμη στις πρώιμες φάσεις του πειραματισμού με το εικονικό νόμισμα  και αναμένεται να ξεκινήσει να δουλεύει πάνω σε ένα πρωτότυπο, το νωρίτερο, έως τα τέλη του 2023,

Ωστόσο τις προσπάθειες της ΕΚΤ «κλονίζουν» οι τεχνολογικοί κολοσσοί που ήδη αναπτύσσουν νέες μεθόδους πληρωμών, οι οποίες μπορούν να ανατρέψουν τον τρόπο που ένας μέσος πολίτης διαχειρίζεται τον ολοένα και αυξανόμενο κίνδυνο των online συναλλαγών. Το Facebook και άλλες 25 εταιρίες έχουν ήδη ένα τέτοιο σχέδιο, ονόματι Diem, που μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή στις ΗΠΑ μέσα στη χρονιά.

Αργά ή γρήγορα πάντως το ψηφιακό ευρώ θα είναι και αυτό πραγματικότητα. Ετσι, σε οδηγό που εξέδωσε η ΕΚΤ, εξηγεί τα βασικά χαρακτηριστικά του υπό δημιουργία νομίσματος.

Θα αντικαταστήσει τα μετρητά το ψηφιακό ευρώ

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει εξαπλωθεί σε κάθε γωνιά της ζωής μας και έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε πληρωμές.

Σε αυτήν τη νέα εποχή, το ψηφιακό ευρώ θα μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες της ζώνης του ευρώ διατηρούν πρόσβαση χωρίς κόστος σε ένα απλό, καθολικά αποδεκτό, ασφαλές και αξιόπιστο μέσο πληρωμής.

Το ψηφιακό ευρώ θα εξακολουθούσε βεβαίως να είναι ευρώ: όπως τα τραπεζογραμμάτια αλλά σε ψηφιακή μορφή. Θα ήταν μια ηλεκτρονική μορφή χρήματος εκδιδόμενου από το Ευρωσύστημα (την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες) στο οποίο θα είχαν πρόσβαση όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις.

Το ψηφιακό ευρώ δεν θα αντικαταστήσει τα μετρητά, αλλά θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς αυτά. Το Ευρωσύστημα θα συνεχίσει να διασφαλίζει ότι έχετε πρόσβαση σε μετρητά σε όλη τη ζώνη του ευρώ.

Το ψηφιακό ευρώ θα σας έδινε μια πρόσθετη και ευκολότερη επιλογή πληρωμής, συμβάλλοντας στην προσβασιμότητα και την ενσωμάτωση.

Γιατί ψηφιακό ευρώ;

Το ψηφιακό ευρώ θα είναι ένα γρήγορο, εύκολο και ασφαλές μέσο για τις καθημερινές πληρωμές σας.

Θα στηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα ενθαρρύνει ενεργά την καινοτομία στις πληρωμές λιανικής.

Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ διερευνούν τα οφέλη και τους κινδύνους ώστε το νόμισμα να συνεχίσει να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανάγκες των Ευρωπαίων.

Ποια άλλα οφέλη έχει το ψηφιακό ευρώ;

Το ψηφιακό ευρώ θα συνδυάζει την αποδοτικότητα ενός ψηφιακού μέσου πληρωμών με την ασφάλεια του χρήματος κεντρικής τράπεζας.

Θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση καταστάσεων στις οποίες οι άνθρωποι δεν επιθυμούν πλέον να χρησιμοποιούν μετρητά και θα αποτρέπει την εξάρτηση από ψηφιακά μέσα πληρωμής που εκδίδονται και ελέγχονται από φορείς εκτός της ζώνης του ευρώ, πράγμα που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη νομισματική κυριαρχία.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων θα αποτελεί βασική προτεραιότητα, ούτως ώστε το ψηφιακό ευρώ να μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της εμπιστοσύνης στις πληρωμές στην ψηφιακή εποχή.

Πότε θα είναι έτοιμο;

Τον Ιούλιο του 2021 η ΕΚΤ αποφάσισε να ξεκινήσει έργο για το ψηφιακό ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι θα εκδώσουμε ψηφιακό ευρώ, θα προετοιμαστούμε όμως για την ενδεχόμενη έκδοσή του.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Αρχίζουμε τώρα να διερευνούμε τι μορφή θα μπορούσε να έχει το ψηφιακό ευρώ. Αυτή η φάση διερεύνησης θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2021 και θα διαρκέσει δύο έτη περίπου.

Θα εξετάσουμε πώς το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να σχεδιαστεί και να διανεμηθεί στους εμπόρους και τους πολίτες, καθώς και την επίδραση που θα είχε στην αγορά και τις αλλαγές που θα έπρεπε να γίνουν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Όταν θα ολοκληρωθεί η φάση διερεύνησης, θα αποφασίσουμε αν θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη ψηφιακού ευρώ ή όχι. Η επόμενη φάση θα περιλάμβανε τη δημιουργία και τη δοκιμή πιθανών λύσεων, σε συνεργασία με τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να παρέχουν την απαραίτητη τεχνολογία και τις υπηρεσίες πληρωμών.

Οι δοκιμαστικές εργασίες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής δείχνουν ότι δεν υπάρχουν σημαντικοί τεχνολογικοί περιορισμοί για την έκδοση ψηφιακού ευρώ και ότι διατίθενται πολλές επιλογές για τη σχεδίασή του.

Ποια θα μπορούσε να είναι η «μορφή» του;

Εμπειρογνώμονες από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ έχουν καθορίσει ορισμένες βασικές απαιτήσεις για το ψηφιακό ευρώ, όπως εύκολη πρόσβαση, σταθερότητα, ασφάλεια, αποδοτικότητα, προστασία προσωπικών δεδομένων και συμμόρφωση με τον νόμο. Αυτές οι απαιτήσεις θα μας βοηθήσουν να καθορίσουμε και το ποια θα είναι η μορφή του ψηφιακού ευρώ.

Το ψηφιακό ευρώ θα σχεδιαζόταν κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι θα είναι συμβατό με ιδιωτικές λύσεις πληρωμής, διευκολύνοντας την παροχή πανευρωπαϊκών λύσεων και πρόσθετων υπηρεσιών στους καταναλωτές.

Γιατί το ψηφιακό ευρώ δεν ισοδυναμεί με κρυπτονόμισμα

Τα κρυπτονομίσματα ενεργητικού διαφέρουν ουσιαστικά από το χρήμα κεντρικής τράπεζας: οι τιμές τους είναι συχνά ευμετάβλητες, πράγμα που καθιστά δύσκολη τη χρήση τους ως μέσου πληρωμής ή ως μονάδας μέτρησης αξίας, και δεν υποστηρίζονται από κανέναν δημόσιο οργανισμό.

Όσοι θα χρησιμοποιούν το ψηφιακό ευρώ θα μπορούν να το εμπιστεύονται όσο και τα μετρητά, δεδομένου ότι και τα δύο υποστηρίζονται από μια κεντρική τράπεζα.