ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες συντάξεις: Περισσότερες αλλά μικρότερες το 2022

Σταθερές οι δαπάνες, παρά την επιτάχυνση έκδοσης των εκκρεμών αιτήσεων

Νέες συντάξεις: Περισσότερες αλλά μικρότερες το 2022

Πλεονάσματα για ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΠΕΚΑ αλλά και ΕΟΠΥΥ συνολικού ύψους 960 εκατ. ευρώ προεξοφλεί το οριστικό κείμενο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2022, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Ο ΕΦΚΑ, βάσει των προβλέψεων, θα κλείσει το 2022 με πλεόνασμα 444 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 88 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021 (+532 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές θα είναι σταθερά, σε σχέση με φέτος, στα 15,177 δισ. ευρώ, παρότι το οικονομικό επιτελείο εκτιμά αύξηση της απασχόλησης κατά 2,6% και υποχώρηση της ανεργίας στο 12,2%, από 13,7% στο τέλος του τρέχοντος έτους. Να σημειωθεί εδώ, ότι στα φετινά έσοδα, περισσότερο από 1 δισ. ευρώ αντιστοιχεί στην κρατική χρηματοδότηση – συμμετοχή στην κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους στα προγράμματα στήριξης, λόγω COVID-19.

Σταθερές, στα 25,750 δισ. ευρώ, παραμένουν και οι δαπάνες για κύριες συντάξεις, παρότι η κυβέρνηση και δη το υπουργείο Εργασίας έχει δεσμευθεί για επιτάχυνση στην έκδοση των εκκρεμών συντάξεων. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ενώ αυξάνεται η δεξαμενή των δικαιούχων, οι δαπάνες παραμένουν σταθερές, λόγω της ωρίμανσης του νόμου Κατρούγκαλου και των σημαντικά μειωμένων νέων συντάξεων. Η επίσπευση πάντως στην εκκαθάριση προεξοφλείται και στις δαπάνες για επικουρικές συντάξεις, που είναι αυξημένες κατά 266 εκατ. ευρώ.

Πλεονάσματα 960 εκατ. για ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΠΕΚΑ, αλλά και ΕΟΠΥΥ στον νέο προϋπολογισμό.

Αυξημένη κατά 205 εκατ. ευρώ θα είναι το 2022 και η κρατική χρηματοδότηση (14,882 δισ.), χωρίς σε αυτήν βέβαια να υπολογίζεται το περίπου 1 δισ. των μέτρων στήριξης των εισφορών λόγω της πανδημίας. Στα 36 εκατ. ανέρχεται η ενίσχυση του ΕΦΚΑ για το 2022 λόγω της απώλειας εσόδων από την επικουρική ασφάλιση. Πρόκειται για την πρώτη επιβάρυνση που προκύπτει λόγω έναρξης λειτουργίας του νέου επικουρικού ταμείου ΤΕΚΑ για τους νέους.

Συνολικά, το ισοζύγιο των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ, ΟΠΕΚΑ και ΝΑΤ) για το 2022 προβλέπεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 960 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 568 εκατ. σε σχέση με το 2021. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στα έσοδα, τα οποία προβλέπεται να είναι αυξημένα κατά 586 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα στα έξοδα προβλέπεται οριακή αύξηση ύψους 18 εκατ. Να σημειωθεί ότι σε σχέση με τις προβλέψεις του μεσοπρόθεσμου προγράμματος 2022-2025, τα συνολικά έσοδα των ΟΚΑ προβλέπεται ότι θα παρουσιάσουν αύξηση κατά 974 εκατ., κυρίως λόγω αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 538 εκατ. Ταυτόχρονα, αυξημένες προβλέπονται και οι μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αυξημένη επιχορήγηση που εκτιμάται ότι θα λάβει ο ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη της δαπάνης συμψηφισμού της αυτόματης επιστροφής (clawback) φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής και στην αύξηση της επιχορήγησης για την κάλυψη της απώλειας εσόδων του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ από την παράταση και για το έτος 2022 της μείωσης κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.

Πλεόνασμα της τάξης των 356 εκατ. για το 2022, αυξημένο κατά 211 εκατ. σε σχέση με την εκτίμηση για φέτος προβλέπεται και για τον ΟΑΕΔ. Η υπόλοιπη κρατική χρηματοδότηση όμως θα είναι μειωμένη κατά 126 εκατ., καθώς εκτιμάται ότι το 2022 δεν θα χρειάζονται παρεμβάσεις για αντιμετώπιση τυχόν συνεπειών από την πανδημία. Τέλος, στις δαπάνες προβλέπεται μείωση κατά 178 εκατ. για επιδόματα ανεργίας, λόγω αύξησης της απασχόλησης.