ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Ζημίες 3,1 δισ. στο εννεάμηνο

Λόγω του προγράμματος τιτλοποιήσεων και πώλησης κόκκινων δανείων

Τράπεζα Πειραιώς: Ζημίες 3,1 δισ. στο εννεάμηνο

Ζημίες ύψους 3,1 δισ. ευρώ στο 9μηνο του τρέχοντος έτους επέφερε το πρόγραμμα τιτλοποιήσεων και πωλήσεων κόκκινων δανείων που υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω του οποίου επιτυγχάνει την εξυγίανση του ισολογισμού της και τη δραστική μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οπως προκύπτει από τα αποτελέσματα 9μήνου που ανακοίνωσε χθες η τράπεζα, οι έκτακτες προβλέψεις ύψους περίπου 3,8 δισ. ευρώ οδήγησαν το τελικό αποτέλεσμα σε ζημία 3,1 δισ. ευρώ έναντι ζημίας 150 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ χωρίς τον συνυπολογισμό των έκτακτων προβλέψεων τα κέρδη προ φόρων ήταν αυξημένα κατά 61% σε ετήσια βάση, περίπου στο 1,2 δισ. ευρώ έναντι 732 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα 9μήνου, απομειώσεις ύψους 734 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο σχετίζονται με τις ζημίες από τη συναλλαγή Sunrise ύψους 2,6 δισ. ευρώ και την επικείμενη πώληση leasing χαρτοφυλακίου μεικτής λογιστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ. Το εκτεταμένο πρόγραμμα τιτλοποιήσεων και πωλήσεων που πραγματοποιεί η τράπεζα συνέβαλε στη δραστική μείωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων που διαμορφώθηκε στα 5,9 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου έναντι 22,5 δισ. ευρώ στα τέλη του προηγούμενου έτους, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης (NPE) υποχώρησε στο 16% έναντι 23% το α΄ 6μηνο του τρέχοντος έτους και 46% στα τέλη του 2020. Tο στοκ των κόκκινων δανείων αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, στα 3,6 δισ. ευρώ, στις αρχές του επόμενου έτους, μέσω της τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου Sunrise 3 (αξίας 800 εκατ. ευρώ), των πωλήσεων άλλων δύο χαρτοφυλακίων αξίας 600 εκατ. ευρώ, καθώς και οργανικών κινήσεων και διαγραφών ύψους 800 εκατ. ευρώ.

Τράπεζα Πειραιώς: Ζημίες 3,1 δισ. στο εννεάμηνο-1Μιλώντας στο πλαίσιο της ενημέρωσης των επενδυτών, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου σημείωσε ότι η δέσμευση της διοίκησης για «απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων άνω του 5%, καθώς και η μείωση του δείκτη NPE σε μονοψήφιο ποσοστό την επόμενη περίοδο, είναι στόχοι επιτεύξιμοι». «Το σχέδιό μας για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων βρίσκεται σε πορεία ολοκλήρωσης», επισήμανε ο κ. Μεγάλου, «καθώς πάνω από το 90% των ενεργειών έχουν ήδη υλοποιηθεί», ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην υλοποίηση της δέσμευσης για νέες εκταμιεύσεις ύψους 5,7 δισ. ευρώ το 2021. «Συνεχίσαμε να στηρίζουμε ενεργά τους πελάτες μας, έχοντας ήδη χορηγήσει νέες χρηματοδοτήσεις 4,6 δισ. ευρώ το 9μηνο του τρέχοντος έτους, ενώ την ίδια περίοδο οι καταθέσεις πελατών και τα υπό διαχείριση κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 3,4 δισ. ευρώ».

Τα κόκκινα δάνεια αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω, στα 3,6 δισ., στις αρχές του επόμενου έτους.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους επηρεάστηκαν από τη μείωση των NPEs και ανήλθαν σε 1,1 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1% ετησίως, ενώ εξαιρουμένων των διαφυγόντων κερδών και του οφέλους από το πρόγραμμα μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης της ΕΚΤ (TLTRO), ανήλθαν σε 685 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,6%. Αυξημένα κατά 21% το 9μηνο είναι και τα έσοδα από προμήθειες, που ανήλθαν στα 279 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CET1) του ομίλου διαμορφώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου στο 11,3% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 15,9%, λαμβάνοντας υπόψη την απο-αναγνώριση της τιτλοποίησης Sunrise 2, καθώς και την απόσχιση και πώληση της δραστηριότητας των υπηρεσιών αποδοχής καρτών (συναλλαγή «Θαλής») που έχει ήδη υπογραφεί. Η διοίκηση δρομολογεί περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων της κατά 350-400 εκατ. ευρώ, όπως έχει προαναγγείλει μέσω της ανάθεσης σε τρίτο της διαχείρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων του Ομίλου και της υλοποίησης συνθετικής τιτλοποίησης εξυπηρετούμενων δανείων.

Τα δάνεια μετά από τις προβλέψεις ανήλθαν σε 33,4 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν στα τέλη Σεπτεμβρίου στα 52,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 11% σε ετήσια βάση. Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα σταθεροποιήθηκε στα 13,5 δισ. ευρώ και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας ανήλθε στο 199%.