ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ: Τι ισχύει για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές

Επειτα από συμψηφισμό με τις όποιες οφειλές υπάρχουν, ρυθμισμένες ή μη, θα επιστρέφει ο ΕΦΚΑ τις αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές

ΕΦΚΑ: Τι ισχύει για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές

Επειτα από συμψηφισμό με τις όποιες οφειλές υπάρχουν, ρυθμισμένες ή μη, θα επιστρέφει ο ΕΦΚΑ τις αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. Μάλιστα, για την επιστροφή των ποσών που προκύπτουν μετά και τους συμψηφισμούς, απαιτείται και σχετική αίτηση από τον ασφαλισμένο. Απόφαση που υπογράφει ο αρμόδιος υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου ξεκαθαρίζει το τοπίο που αφορά τη διαδικασία επιστροφής ποσών που πληρώθηκαν χωρίς να πρέπει, για οποιονδήποτε λόγο, από μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες προς τον ΕΦΚΑ.

Αναλυτικά, εάν ο ασφαλισμένος έχει καθυστερούμενες οφειλές, είτε προς τον ΕΦΚΑ είτε προς τρίτους φορείς, η διαδικασία προβλέπει τον συμψηφισμό των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Στην περίπτωση που υπάρχει ενεργή και εξυπηρετούμενη ρύθμιση, τότε ο συμψηφισμός αφορά και τις μη ληξιπρόθεσμες δόσεις της ρύθμισης.

Eάν ύστερα από τον συμψηφισμό προκύπτει υπόλοιπο ποσό, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους.

Ο συμψηφισμός με οφειλή και η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών αφορά χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί υπέρ των κλάδων ασφάλισης του ΕΦΚΑ. Αφορά όμως και ποσά που έχουν  εισπραχθεί αχρεωστήτως από τον ΕΦΚΑ υπέρ του ΕΟΠΥΥ, του ΟΑΕΔ καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα.

Ειδικά για μη μισθωτούς, η απόφαση ορίζει:

– Για ασφαλιστικές εισφορές που καταγράφηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες μέχρι 31/12/2016 τα σχετικά χρηματικά ποσά επιστρέφονται στους δικαιούχους κατόπιν αίτησης και ισχύει κανονικά ο συμψηφισμός ή η επιστροφή ποσών.

– Για ασφαλιστικές εισφορές που κρίθηκαν αχρεωστήτως καταβληθείσες από 1/1/2017 έως 31/12/2019, τα σχετικά ποσά επιστρέφονται κατόπιν αίτησης, μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας διαδικασίας εκκαθάρισης. Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται εντός διμήνου από την ημερομηνία κοινοποίησης στους ασφαλισμένους και με αυτήν θα μπορούν να ζητήσουν να παραμείνει το προς επιστροφή ποσό στον ΕΦΚΑ ως πιστωτικό υπόλοιπο.

– Για τις ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2020 και μετά, τα σχετικά ποσά επιστρέφονται στους δικαιούχους κατόπιν αίτησης.