ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή αποζημιώσεων από ιδιοκτήτες ακινήτων

Ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν αποζημιώσεις για μειωμένα ή μηδενικά ενοίκια, τις οποίες δεν δικαιούνταν, θα κληθούν σύντομα να τις επιστρέψουν

Επιστροφή αποζημιώσεων από ιδιοκτήτες ακινήτων

Εντολή στις εφορίες να ξεκινήσουν ελέγχους στους ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν δικαιούνταν τα ποσά που έλαβαν ως αποζημίωση από το κράτος μετά τη μείωση έως και μηδενισμό των ενοικίων από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα, έδωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής.

Εντός του έτους πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται να λάβουν «μήνυμα» επιστροφής των χρημάτων που έλαβαν από το κράτος.

Οι ιδιοκτήτες έχουν λάβει συνολικά ποσά που αγγίζουν το 1 δισ. ευρώ και πλέον καλούνται οι εφορίες να διαπιστώσουν εάν τα ποσά που δόθηκαν ανταποκρίνονται στις δηλώσεις που υπέβαλαν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, αλλά και περιπτώσεις καταστρατήγησης της νομοθεσίας.

Παράλληλα, οι εφορίες θα ελέγξουν όλες τις περιπτώσεις στις οποίες οι ιδιοκτήτες ακινήτων εν μέσω πανδημίας αύξησαν τα μισθώματα προκειμένου να λάβουν μεγαλύτερη αποζημίωση από το κράτος. Τέλος, θα ελεγχθούν και περιπτώσεις κατά τις οποίες χορηγήθηκαν αποζημιώσεις χωρίς οι ιδιοκτήτες να τις δικαιούνται ή ξέχασαν να υποβάλουν τις δηλώσεις COVID στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Για τις περιπτώσεις αυτές ο νόμος ορίζει την άμεση επιστροφή των χρημάτων (αχρεωστήτως καταβληθέντα).

Το κόλπο

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις που εν μέσω κρίσης το ενοίκιο αυξήθηκε υπέρμετρα, με στόχο ο ιδιοκτήτης να λάβει υψηλότερη αποζημίωση και επί της ουσίας όχι μόνο να μη χάσει από το «κούρεμα» του ενοικίου αλλά και να βγει κερδισμένος.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν περιπτώσεις που ενώ το ενοίκιο ήταν στα 700 ευρώ μηνιαίως διπλασιάστηκε στα 1.400 ευρώ τον μήνα. Ο ενοικιαστής δεν είχε κανένα πρόβλημα καθώς δεν κατέβαλε ενοίκιο ως πληττόμενος. Και αντί λοιπόν να λαμβάνει το 80% του ενοικίου και συγκεκριμένα 560 ευρώ από το κράτος, έλαβε 1.120 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι οι αποζημιώσεις είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες.

Ολες οι εφορίες έχουν ήδη προμηθευτεί:

• Αναλυτική κατάσταση, ανά ΑΦΜ, των δικαιούχων εκμισθωτών/υπεκμισθωτών που εισέπραξαν την αποζημίωση, ξεχωριστά για κάθε έναν από τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο και δεν υπέβαλαν «Δήλωση COVID» εντός της προθεσμίας. Σε αυτή την περίπτωση οι εφορίες θα πρέπει να προχωρήσουν στην ανάκτηση του ποσού. Παράλληλα, όσοι υπέβαλαν «Δήλωση COVID» από την εκκαθάριση της οποίας προκύπτει ποσό αποζημίωσης μικρότερο της καταβληθείσας προκαταβολής θα πρέπει να επιστρέψουν το υπερβάλλον ποσό.

Εντοπίστηκαν ιδιοκτήτες που αύξησαν υπέρμετρα το ενοίκιο προκειμένου να λάβουν μεγαλύτερη αποζημίωση.

• Συγκεντρωτική κατάσταση, ανά ΑΦΜ, όλων των ιδιοκτητών με το συνολικό ποσό που θα πρέπει να επιστραφεί. Οι καταστάσεις, όπως τονίζεται στις οδηγίες της φορολογικής διοίκησης, είναι σε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία των υπόχρεων επιστροφής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία, διεύθυνση κατοικίας/έδρας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΦΜ, ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος).

Οι εφορίες μετά την επεξεργασία των στοιχείων θα πρέπει να εκδώσουν καταλογιστικές πράξεις και να αποσταλούν σε όλους τους ιδιοκτήτες που πρέπει να επιστρέψουν τα σχετικά ποσά. Μάλιστα, στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες καθυστερήσουν να επιστρέψουν τα ποσά θα επιβαρύνονται επιπλέον με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Με την ολοκλήρωση των ελέγχων στους ιδιοκτήτες και μετά την υποβολή από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες των απαραίτητων δικαιολογητικών, ξεκινούν έλεγχοι στους επτά κύκλους των επιστρεπτέων προκαταβολών. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα ελέγξουν:

• Το ύψος των ακαθάριστων εσόδων.

• Το ύψος του κύκλου εργασιών.

• Τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητος – ΚΑΔ ή αν γενικότερα δεν αποτυπώνουν ορθά την κατάσταση λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το πλαίσιο χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής, προβλέπονται εκτεταμένοι έλεγχοι. Συγκεκριμένα:

• Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.

• Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου. Ο υπολογισμός των τόκων ανάκτησης γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.