ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξήθηκε κατά 148% ο κύκλος εργασιών της Epsilon Net

Βελτιωμένα αποτελέσματα εμφάνισε το εννεάμηνο του 2021 η εταιρεία πληροφορικής Epsilon Net έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2020.

Αυξήθηκε κατά 148% ο κύκλος εργασιών της Epsilon Net

Βελτιωμένα αποτελέσματα εμφάνισε το εννεάμηνο του 2021 η εταιρεία πληροφορικής Epsilon Net έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2020. Συγκεκριμένα, η εισηγμένη, σε επίπεδο ομίλου, κατέγραψε αυξημένο κατά 148%, στα 28,56 εκατ. ευρώ, κύκλο εργασιών, με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να διαμορφώνονται σε 7,8 εκατ. ευρώ, έχοντας ενισχυθεί κατά 217% έναντι του συγκρινόμενου εννεαμήνου.

Επίσης, η Epsilon Net, ως όμιλος, εμφανίζει ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ύψους 18,1 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια της τάξεως των 34 εκατ. ευρώ και αρνητικό καθαρό δανεισμό.

Σε επίπεδο τρίτου τριμήνου, η Epsilon Net ενίσχυσε τον τζίρο και τα κέρδη προ φόρων κατά 251% και 136%, στα 10,7 εκατ. ευρώ και 550.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Οι εγκαταστάσεις λογισμικού, από 30.000 στις αρχές του 2020, έφτασαν τις 100.000 σήμερα.

Οπως διευκρινίζει η εταιρεία, στα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου ενοποιούνται πλήρως τα αποτελέσματα των εταιρειών Data Communication και Technolife, καθώς και τα αποτελέσματα της νεοϊδρυθείσας Epsilon SingularLogic. Τα αποτελέσματα της νεοαποκτηθείσας εταιρείας iQom, με εξειδίκευση στον τομέα της λιανικής, συμμετέχουν στα αποτελέσματα του ομίλου από τις 14 Σεπτεμβρίου.

«Ο πρωταγωνιστικός μας ρόλος στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα αποδεικνύεται καθημερινά από την αποδοχή όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών που αναπτύξαμε για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την προσαρμογή των επιχειρήσεων στο myDATA αλλά και από την εξαιρετική πορεία των διαδικτυακών εφαρμογών της σειράς EpsilonSMARΤ», σημείωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Epsilon Net Ιωάννης Μίχος. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εταιρεία, η αύξηση του κόστους ενέργειας και των πρώτων υλών δεν αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία της Epsilon Net, επειδή λόγω της φύσης του τομέα δραστηριότητάς της δεν συμμετέχουν στο κόστος παραγωγής, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών. Η εταιρεία προσθέτει πως κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου ο όμιλος συνέχισε με συνέπεια την υλοποίηση του επενδυτικού του πλάνου. Προς την κατεύθυνση αυτή, τον Σεπτέμβριο η θυγατρική του εταιρεία Epsilon SingularLogic προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού 80% της iQom, που δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων πληροφορικής σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Η Epsilon Net έχει αυξήσει τις ενεργές εγκαταστάσεις λογισμικού, από 30.000 στις αρχές του 2020, σε 100.000 σήμερα, λόγω και της υποχρεωτικής εφαρμογής ηλεκτρονικής τιμολόγησης και υιοθέτησης ηλεκτρονικών βιβλίων. Ενόψει των νέων δυνατοτήτων χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, η εταιρεία, όπως σημειώνεται, έχει προετοιμάσει δομές και συνεργασίες με στόχο τη διεκδίκηση νέων έργων, οι οποίες θα κλιμακωθούν από το πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς.